E

 

na našej webovej stránke.
 
 
 
 
 

Informácie k nástupu detí do MŠ od 18.01.2021 do 22.01.2021

Vážení rodičia,

na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a pokynov zriaďovateľa bude materská škola otvorená     v nezmenenej prevádzke, teda

od 25. do 29. januára 2021

len pre deti zákonných zástupcov

  • -  z kritickej infraštruktúry a 
  • - pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje ju vykonávať z domu a musia dochádzať do zamestnania.   
Podrobnejšie informácie sú zverejnené v sekcii Aktuality 
alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/.