Vitajte 

      na webovej stránke Materskej školy, Palárikova 22, Košice.

 
 
D E Ň   R O D I N Y
Po zmene termínu sa akcia uskutoční dňa
28.05.2019 o 15:30 hod.
na školskom dvore.
 
Tešíme sa na Vás.
 
.......................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.
Bruyére