Všetky potrebné pokyny k zabezpečeniu prevádzky MŠ počas trvania núdzového stavu

a mimoriadnej situácie získate po kliknutí na nasledujúci odkaz

https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/