E

 

na našej webovej stránke.
 
 
 
 
 

Podarovanie 2 % z dane

Vážení rodičia,

aj keď mimoriadna situácia nám komplikuje a obmedzuje prevádzku, nezabudnite podporiť rozvoj a materiálne vybavenie našej MŠ.

                   

Podrobnejšie informácie získate po kliknutí na nasledujúci odkaz

www.mspalarikova.sk/a2-z-dane-pre-ms/

 

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ