E

 

na našej webovej stránke.
 
 
 
 
 

Informácie k nástupu detí do MŠ od 18.01.2021 do 22.01.2021

Vážení rodičia,

v súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou a na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR        a pokynov zriaďovateľa bude materská škola otvorená

od 18. do 22. januára 2021

len pre deti zákonných zástupcov

  • - z kritickej infraštruktúry a 
  • - pre deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.   
Podrobnejšie informácie sú zverejnené v sekcii Aktuality 
alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/.