E

na našej webovej stránke.

 
 
 

DEŇ RODINY

DEŇ MAMIČIEK

POĎAKOVANIE

 

Košice Star 2023 - zapojenie v speváckej súťaži

Malí – veľkí víťazi KOŠICE STAR 2023

Detský spevácky zbor našej materskej školy „Speváčik“ pod vedením pani učiteliek Viery Schiedovej a Mgr. Petry Badaničovej sa zapojil do súťaže Košice Star 2023 organizovanej Centrom voľného času Košice. Účasť v 8. kategórii – Spevácke zbory nebola vekovo ohraničená a najmladší speváci kategórie prekvapili všetkých prítomných. Prepojené detské piesne „Kohútik a Pes“ zaspievali formou kanónu bezchybne a výkon detí predškolského veku ohúril aj prítomnú odbornú porotu.

A tak sa najmenší a najmladší súťažiaci stali najväčšími víťazmi,

keď pri vyhlasovaní finálových výsledkov získali

1. miesto v súťaži Košice Star 2023 v kategórii Spevácke zbory.

Fotodokumentáciu zo súťaže sme zverejnili v sekcii Súťaže a úspechy alebo kliknite              na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/fotogaleria/sutaze-a-uspechy/.

G R A T U L U J E M E !

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ