Vitajte 

na webovej stránke Materskej školy, Palárikova 22, Košice.

 
 
       

 

 
Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.
Bruyére

H U  R  Á - Á - Á . . .

A je tu nový školský rok 2020/2021.

Všetky potrebné pokyny k zabezpečeniu prevádzky MŠ od septembra počas trvania mimoriadnej situácie,

informácie a odporúčania pre prvý nástup detí do materskej školy 

získate po kliknutí na nasledujúci odkaz

https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/