E

na našej webovej stránke.

 
 
 

Prevádzka počas školských letných prázdnin

                     

Od 01.08.2022 do 31.08.2022 je naša MŠ otvorená podľa nahláseného záujmu.

V prevádzke budú 4 triedy hlavnej budovy.

 

Ďakujeme deťom, zamestnancom a rodičom

za úspešne zvládnutý školský rok.

 

Prajeme všetkým veselé prežitie prázdninových dní

a krásnu dovolenku.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ