Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od 01.01.2021

Materská škola a školská jedáleň pri MŠ zverejňuje dokumentáciu školy (zmluvy, faktúry         a objednávky) jednotným systémom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom systému E-gov.
 
Dokumentácia je prístupná po kliknutí na nasledujúci obrázok:   
 
alebo odkaz:
 
Vedenie školy

Archív - zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok


  • OD 01.04.2019 DO 31.12.2020

   DOKUMENTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY               

   DOKUMENTÁCIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI MŠ