Téma Zeleň a ochrana prírody 

Získanie titulu Zelenej školy a medzinárodného certifikátu

Milé deti a vážení rodičia,
naša materská škola bola v certifikačnom období
od 2018/19 do 2020/21
zapojená do medzinárodného programu
Zelená škola v téme Zeleň a ochrana prírody.
Podarilo sa nám realizovať množstvo krásnych      a podnetných enviroaktivít, obohatiť školský dvor  o výsadby a výukové prvky, a tak nielen skrášliť,
ale predovšetkým edukačne zefektívniť interiér aj exteriér materskej školy.
 
Vedenie školy vyslovuje obrovské ĎAKUJEME deťom, rodičom, kolégiu školy
a všetkým aktívnym účastníkom za splnenie všetkých aj vysoko postavených cieľov   
Spolu sme to zvládli.
Angažovanosť a zohratosť našej školy ocenila aj hodnotiaca nášteva programu Zelená škola.
 
Materská škola získala titul Zelenej školy
a medzinárodný certifikát
s platnosťou do augusta 2023.
 
Certifikačná slávnosť sa uskutoční dňa 15.10.2021 od 10.00 do 11.00 hodiny online.
 
V prípade záujmu ju môžete sledovať na Facebook @zelená.škola.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Environmentálny akčný plán školy

Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2018/2019 a 2019/2020
zameraných na zvolenú tému Zeleň a ochrana prírody.
 
 
Environmentálny akčný plán bol aktualizovaný a doplnený z dôvodu mimoriadnej situácie
a  predĺženia zapojenia našej MŠ do programu Zelenej školy aj v školskom roku 2020/2021.
 
 
Vyhodnotenie trojročného zapojenia našej materskej školy do programu Zelená škola
sa uskutoční v školskom roku 2020/2021.
Zverejňujeme Vám environmentálny akčný plán s monitoringom:
 

Ekokódex

Hymna školy
     
Hymna našej materskej školy v podaní detí je zverejnená v nasledujúcom odkaze

Monitoring aktivít a výstupy

 
Monitoring aktivít a prezentáciu výstupov
 
Vám zverejňujeme na nasledujúcom odkaze