Téma - Zeleň a ochrana prírody

 

„Zeleň a ochrana prírody“

- prioritná téma, ktorú  si kolégium zvolilo spomedzi 7 tematických oblastí programu Zelenej školy na nasledujúce certifikačné obdobie, ktoré trvá dva roky.

Environmentálny audit uskutočnený v našej MŠ nám pomohol zhodnotiť a  rozhodnúť sa, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.

EAP (environmentálny akčný plán) - dokument, ktorý v sebe integruje premyslené aktivity zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa, ktorý sme si stanovili na základe vykonaného auditu.

Ekokódex - je umelecké znázornenie záväzkov celej  školskej komunity v danej téme, ktoré sa snažíme dodržiavať počas celého certifikačného obdobia.

 

Environmentálny akčný plán školy

Enviromentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2018/2019 a 2019/2020
zameraných na zvolenú tému Zeleň a ochrana prírody.
 

Monitoring aktivít a výstupy

 
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený chodník zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
 
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentácia realizácie aktivít je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zelená stena je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Sadíme bylinky zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Chodníček zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Víly - slnečnice zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Cestou poznania je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinková špirála je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente