Téma Zeleň a ochrana prírody 

Získanie titulu Zelenej školy a medzinárodného certifikátu

Milé deti a vážení rodičia,
naša materská škola bola v certifikačnom období
od 2018/19 do 2020/21
zapojená do medzinárodného programu
Zelená škola v téme Zeleň a ochrana prírody.
Podarilo sa nám realizovať množstvo krásnych      a podnetných enviroaktivít, obohatiť školský dvor  o výsadby a výukové prvky, a tak nielen skrášliť,
ale predovšetkým edukačne zefektívniť interiér aj exteriér materskej školy.
 
Vedenie školy vyslovuje obrovské
deťom, rodičom, kolégiu školy a všetkým aktívnym účastníkom
za splnenie aj vysoko postavených cieľov.   
Spolu sme to zvládli.
Angažovanosť a zohratosť našej školy ocenila aj hodnotiaca nášteva programu Zelená škola.
 
Záverečnú prezentáciu si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze

Environmentálny akčný plán školy - Zeleň a ochrana prírody

Environmentálny akčný plán je pomôcka,
ktorá nám pomohla ísť za našimi cieľmi a ostať na vytýčenej ceste.
 
 
EAP Košice_Palárikova_MŠ_ZeleňOP_19_21_doschválenie.pdf - k nahliadnutiu tu
 
Vyhodnotenie trojročného zapojenia našej materskej školy do programu Zelená škola
sa uskutočnilo v školskom roku 2020/2021.
Zverejňujeme Vám environmentálny akčný plán s monitoringom:
 

Ekokódex - Zeleň a ochrana prírody

Hymna školy
     
Hymna našej materskej školy v podaní detí je zverejnená v nasledujúcom odkaze

Monitoring aktivít a výstupy

 
Monitoring aktivít a prezentáciu výstupov
 
Vám zverejňujeme na nasledujúcom odkaze