Monitoring aktivít a výstupy

 
Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - téma Voda - fotogaléria aktivít
alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentáciu Informačnej tabule zelených aktivít zverejňujeme v nasledujúcom dokumente
 
 Odpočtové záznamy v školskom roku 2022/2023 zverejňujeme v nasledujúcom dokumente:
Odpocet_vodomeru_5_2023.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcich dokumentoch
Foto - Ekohliadka_2023.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Zrážkomer je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Inštalovanie šetričov vody je zverejnená v nasledujúcom dokumente
 
Dotazník pre deti a zákonných zástupcov a výstup zverejňujeme v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Jesenná brigáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Odkiaľ sa berie voda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Predplavecký výcvik jez verejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Tvorivé dielne je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity V krajine snehu a ľadu je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Kvapka vody 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Deň vody 2023 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Výlet k vodnej nádrži Bukovec je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachytávanie dažďovej vody 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Deň Zeme je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Napájadlá pre vtákov a hmyz 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Výzva na čistenie okolia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Návšteva ZŠ je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Dažďová záhrada je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Vodný bufet je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia informačnej kampane Príbeh dažďovej kvapky zverejňujeme v nasledujúcom odkaze
 
Leták pre zákonných zástupcov a ostatné spolupracujúce subjekty zverejňujeme v nasledujúcom odkaze
Letak_Ako šetriť vodou 1.pdf
 
Fotodokumentácia aktivity Modrá olympiáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Hľadanie indiánskej rieky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zber olejov a tukov je zverejnená v nasledujúcom dokumente
Foto - Zber olejov a tukov.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Centrum environmentálnej výchovy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zbierame použité batérie so Šmudlom je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Deň otvorených dverí je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - téma Voda - fotogaléria aktivít
alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentáciu pripravenej informačnej tabule zverejňujeme v nasledujúcom odkaze
 
Odpočtové záznamy zverejňujeme v nasledujúcich dokumentoch:
Odpočet vodomeru v školskom roku 2021/2022.pdf
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zrážkomer je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Nákres dizajnu školského dvora so zakreslením všetkých prvkov zvereňujeme v nasledujúcom dokumente
 
Dotazník pre deti a zákonných zástupcov zverejňujeme v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Voda je dar je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Deň vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Kvapka vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Kvapka vody.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Dažďová záhrada je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Výsadba rastlín do dažďovej záhrady je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Výsadba rastlín do daždovej záhrady.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Jarná brigáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Lesná studnička je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachytávanie dažďovej vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Rekonštrukcia kúpeľne v 2. triede je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Predplavecký výcvik je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Napájadlá pre vtákov je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Zachráňme stromy.pdf.
 
Výsledky súťaže Zelený svet si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený svet je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Včelár je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Včelár.pdf.