Monitoring aktivít a výstupy

Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - téma Voda - fotogaléria aktivít
alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Vzor odpočtového záznamu zverejňujeme v nasledujúcom odkaze
Odpočet vodomeru v školskom roku 2021/2022.pdf
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
....
 
 
 
 
Fotodokumentácia aktivity Deň vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Kvapka vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Kvapka vody.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Zachráňme stromy.pdf.
 
Výsledky súťaže Zelený svet si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený svet je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente