Monitoring aktivít a výstupy

 
Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - téma Voda - fotogaléria aktivít
alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
 
 
 
 
 
Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - téma Voda - fotogaléria aktivít
alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Odpočtové záznamy zverejňujeme v nasledujúcich dokumentoch:
Odpočet vodomeru v školskom roku 2021/2022.pdf
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zrážkomer je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Nákres dizajnu školského dvora so zakreslením všetkých prvkov zvereňujeme v nasledujúcom dokumente
 
Dotazník pre deti a zákonných zástupcov zverejňujeme v nasledujúcom dokumente

 
Fotodokumentácia aktivity Deň vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Kvapka vody je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Kvapka vody.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Dažďová záhrada je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Výsadba rastlín do dažďovej záhrady je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Výsadba rastlín do daždovej záhrady.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Jarná brigáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Lesná studnička je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Zachráňme stromy.pdf.
 
Výsledky súťaže Zelený svet si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený svet je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente