Zachráňme stromy 2 - doplnková aktivita 2022/2023

Zbierame použité batérie so Šmudlom - doplnková aktivita 2022/2023

Centrum environmentálnej výchovy - doplnková aktivita 2022/2023

Hľadanie indiánskej rieky C2 - A3

Modrá olympiáda C2 - A12

Vodný bufet C2 - A8

Dažďová záhrada 2 C2 - A6

Návšteva ZŠ Požiarnická - rovesnícke vzdelávanie C2 - A16

Výzva na čistenie okolia prameňa, rieky, vodnej nádrže C2 - A10

Napájadlá pre vtákov a hmyz 2 C1 - A8

Zachytávanie dažďovej vody 2 C1 - A4

Výlet k vodnej nádrži Bukovec C2 - A10, C2 - A11

Deň vody 2 C2 - A4

Kvapka vody 2 C2 - A9

V krajine snehu a ľadu C2 - A3

Tvorivé dielne C2 - A5

Plavecký výcvik 2 C2 - A7

Odkiaľ sa berie voda C2 - A3

Jesenná brigáda C2 - A2

Zrážkomer 2 C2 - A14

Ekohliadka 2 C2 - A1, C2 - A14

Včelár - doplnková aktivita 2021/2022

Zelený svet - doplnková aktivita 2021/2022

Zachráňme stromy - doplnková aktivita 2021/2022

Napájadlá pre vtákov C1 - A8

Predplavecký výcvik C2 - A7

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v 2. triede C1 - A6

Zachytávanie dažďovej vody C1 - A4

Lesná studnička C2 - A3

Výsadba rastlín do dažďovej záhrady C2 - A6

Dažďová záhrada C1 - A3

Kvapka vody C2 - A9

Voda je dar C1 - A10

Zrážkomer C2 - A14

Ekohliadka C2 - A1, C2 - A14