Lesná studnička C2 - A3

Výsadba rastlín do dažďovej záhrady C2 - A6

Dažďová záhrada C1 - A3

Kvapka vody C2 - A9

Zrážkomer C2 - A14

Ekohliadka C2 - A1, C2 - A14