Téma - Voda

 

„VODA“

- prioritná téma, ktorú  si kolégium zvolilo spomedzi 7 tematických oblastí programu Zelenej školy na nasledujúce certifikačné obdobie od šk. roka 2021/22.

Environmentálny audit uskutočnený v našej MŠ nám pomohol zhodnotiť a  rozhodnúť sa, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.

Spracovaný vstupný audit zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Audit.pdf.

Audit realizovaný v máji 2023 zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Výstupný audit.pdf.

Fotodokumentáciu realizácie auditu za účasti detí zverejňujeme v nasledujúcom odkaze

Fotodokumentacia_audit.pdf.

EAP (environmentálny akčný plán) - dokument, ktorý v sebe integruje premyslené aktivity zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa, ktorý sme si stanovili na základe vykonaného auditu.

Ekokódex - je umelecké znázornenie záväzkov celej  školskej komunity v danej téme, ktoré sa snažíme dodržiavať počas celého certifikačného obdobia.

Kolégium Zelenej školy

Téma Voda 

Získanie titulu Zelenej školy a medzinárodného certifikátu

s platnosťou do augusta 2025.

Milé deti a vážení rodičia,
naša materská škola bola v certifikačnom období
od 2021/22 do 2022/23
zapojená do medzinárodného programu
Zelená škola v téme Voda.
Podarilo sa nám realizovať množstvo krásnych      a podnetných enviroaktivít, obohatiť školský dvor  o dažďovú záhradu, výsadby a výukové prvky,       a tak nielen skrášliť,
ale predovšetkým edukačne zefektívniť výchovno-vzdelávaciu činnosť materskej školy.
 
Vedenie školy vyslovuje obrovské
deťom, rodičom, kolégiu školy a všetkým aktívnym účastníkom
za splnenie vysoko postavených cieľov.   
 
Spolu sme to zvládli.
 
Angažovanosť a zohratosť našej školy ocenila aj hodnotiaca nášteva programu Zelená škola.
 
 
Záverečnú hodnotenie a záverečnú prezentáciu si môžete pozrieť 
v nasledujúcich odkazoch
 
 

Vedenie školy

Environmentálny akčný plán školy

Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2021/2022 a 2022/2023
zameraných na zvolenú tému Voda.
 
 

Ekokódex

Pravidlá našej školy:
 
1. Napájadlá pravidelne čistíme a dolievame do nich dažďovú vodu.
 
2. Tešíme sa, keď prší.
 
3. Pri umývaní rúk púštame vodu slabým prúdom.
 
4. Rastliny polievame dažďovou vodou (vnútorné aj vonkajšie :-)).
 
5. Splachujeme úsporným splachovaním.
 
6. Pijeme vodu z vodovodu.
 

                                

Hymna školy

Monitoring aktivít a výstupy

 
Monitoring aktivít a prezentáciu výstupov
 
Vám zverejňujeme na nasledujúcom odkaze