Téma - Voda

 

„VODA“

- prioritná téma, ktorú  si kolégium zvolilo spomedzi 7 tematických oblastí programu Zelenej školy na nasledujúce certifikačné obdobie od šk. roka 2021/22.

Environmentálny audit uskutočnený v našej MŠ nám pomohol zhodnotiť a  rozhodnúť sa, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.

Spracovaný audit zverejňujeme v nasledujúcom odkaze AUDIT.pdf.

Fotodokumentáciu realizácie auditu za účasti detí zverejňujeme v nasledujúcom odkaze

Fotodokumentacia_audit.pdf.

EAP (environmentálny akčný plán) - dokument, ktorý v sebe integruje premyslené aktivity zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa, ktorý sme si stanovili na základe vykonaného auditu.

Ekokódex - je umelecké znázornenie záväzkov celej  školskej komunity v danej téme, ktoré sa snažíme dodržiavať počas celého certifikačného obdobia.

Kolégium Zelenej školy

Environmentálny akčný plán školy

Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2021/2022 a 2022/2023
zameraných na zvolenú tému Voda.
 
 

Ekokódex

Pravidlá našej školy:
 
1. Napájadlá pravidelne čistíme a dolievame do nich dažďovú vodu.
 
2. Tešíme sa, keď prší.
 
3. Pri umývaní rúk púštame vodu slabým prúdom.
 
4. Rastliny polievame dažďovou vodou (vnútorné aj vonkajšie :-)).
 
5. Splachujeme úsporným splachovaním.
 
6. Pijeme vodu z vodovodu.
 

                                

Hymna školy

Monitoring aktivít a výstupy

 
Monitoring aktivít a prezentáciu výstupov
 
Vám zverejňujeme na nasledujúcom odkaze