Monitoring aktivít a výstupy


Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Vzor harmonogramu zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Zelená hliadka.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Veža poznania a prírodné bludisko je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Levanduľový záhon je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Špirála byliniek je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Špirála byliniek.pdf.

Fotodokumentácia aktivity Babka bylinkárka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Semienka slnečnice je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Semienka slnečnice.pdf.

Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Zachráňme stromy 2.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinkové mydielka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Bylinkové mydielka.pdf.
Fotodokumentácia aktivity Farebná húsenica je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Domček pre hmyz je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený prístrešok je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Farebná húsenica je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Slnečnicový záhon je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Triedne záhradky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinková lekárnička je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Bylinková lekárnička.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Moje mesto Košice je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Moje mesto Košice.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Deň Zeme je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Deň Zeme 2021.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Môj rozprávkový strom je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Môj rozprávkový strom.pdf.

Fotodokumentácia aktivity Prírodovedný kvíz je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Čo sa nám podarilo je zverejnená v nasledujúcom dokumente
Foto - Čo sa nám podarilo.pdf.
Fotodokumentácia aktivity Levanduľové vrecúška je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Veselá kvietková húsenica je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Bufet pre hmyz je zverejnená v nasledujúcom dokumente
Foto - Bufet pre hmyz.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Škôlkárska bylinkáreň je zverejnená v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zelená rozprávka je zverejnená v nasledujúcom dokumente
Foto - Zelená rozprávka.pdf.
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený chodník zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Jesenná brigáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Slnečnice - slnka hlávky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Kompostovisko je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Bylinkové zázraky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Nákres doplnených prvkov v rámci aktualizácie EAP-u je zverejnený v nasledujúcom dokumente
Nákres 2 - aktualizácia 8-20.pdf .
 
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentácia realizácie aktivít je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Nákres cieľového dizajnu školského dvora je zverejnený v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Ekokódex - hymnu našej školy si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
Fotodokumentácia aktivity Zelená stena je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Deň Zeme je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Príbeh vranky Danky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Príbeh vranky Danky.pdf.
Fotodokumentácia aktivity Sadíme bylinky zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Levanduľový záhon je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Chodníček zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Víly - slnečnice zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Cestou poznania je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinková špirála je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zelená brigáda je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Schválený environmentálny akčný plán našej materskej školy si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze