Zelená škola

 

                                                  

je najväčší environmentálny program na svete určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.   Má medzinárodný rozmer, je doň zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov (68 krajín sveta). Na Slovensku je zapojených do programu 345 škôl.

Viac o programe Zelená škola

 

Naša materská škola sa zapojila do tohto medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu v školskom roku 2018/2019. Problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Našim cieľom je realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré budú mať reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania,

zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus.

To všetko sa spája so školami,

ktoré sú sučasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete,

programu Zelená škola.

Kolégium Zelenej školy

Koordinátorka:

Bc. Mária Kalmárová - učiteľka

Spolupracovníčka koordinátorky:

Mgr. Eva Chovancová - riaditeľka školy

Členovia:

Ing. Jana Lorencová - učiteľka

Viera Schiedová - učiteľka

Mgr. Petra Badaničová - učiteľka

Janka Čekanová - nepedagogický zamestnanec

Ladislav Balog - rodič

Ing. Juraj Koščák, PhD. - rodič

Peter Lorko - rodič

Ing. Martin Matúš - rodič

Stanislav Para - rodič

 

Téma - Zeleň a ochrana prírody

- podrodné informácie o realizácii programu na tému „Zeleň a ochrana prírody“                  v certifikačnom období od 2018/2019 do 2019/2020 sú k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/tema-zelen-a-ochrana/

- fotogaléria realizovaných aktivít a tému „Zeleň a ochrana prírody“  je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/fotogaleria-aktivit/