Zelená škola

 

                                                  

je najväčší environmentálny program na svete určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.   Má medzinárodný rozmer, je doň zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov (68 krajín sveta). Na Slovensku je zapojených do programu 345 škôl.

Viac o programe Zelená škola

Naša materská škola sa zapojila do tohto medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu od školského roku 2018/2019. Problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Našim cieľom je realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré budú mať reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Priateľské vzťahy s deťmi, pozitívna zmena myslenia a správania,

zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus.

To všetko sa spája so školami,

ktoré sú sučasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete,

programu Zelená škola.

Téma - Voda

- podrobné informácie o realizácii programu na tému „Voda“ v certifikačnom období            od 2021/2022 sú k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/tema-voda/,

- monitoring realizácie aktivít a prezentácia výstupov je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/tema-voda/monitoring-aktivit/,

- fotogaléria realizovaných aktivít a tému „Voda“  je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/tema-voda/fotogaleria-aktivit/.

Téma - Zeleň a ochrana prírody

- podrobné informácie o realizácii programu na tému „Zeleň a ochrana prírody“                v certifikačnom období od 2018/2019 do 2020/2021 sú k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/tema-zelen-a-ochrana/

- monitoring realizácie aktivít a prezentácia výstupov je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/monitoring-aktivit/

- fotogaléria realizovaných aktivít a tému „Zeleň a ochrana prírody“  je k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/zelena-skola/fotogaleria-aktivit/