Zápis detí do MŠ

 
Informácie ohľadom vydávania rozhodnutí riaditeľa MŠ:
  • Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie budú vydávané v termíne od 15.06.2020 do 19.06.2020.
  • Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie budú zaslané zákonným zástupcom poštou doporučene dňa 19.06.2020.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave je možné vystaviť priamo na žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v prípade elektronického podania žiadosti mailom (ak originál žiadosti ostal u zákonného zástupcu) alebo na tlačivo zverejnené v nasledujúcom odkaze Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.pdf.
 
V prípade nejasností a problémov nás môžete kontaktovať
na t.č. 0911 757 760.
 
                                                                                                               Mgr. Eva Chovancová
                                                                                                                       Riaditeľka MŠ