Vyhlásenie zákazky 2020

Výmena okien a dverí MŠ

Dňa 24.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 6.4.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.