Úrad pre verejné obstarávanie

 
Materská škola ako Verejný obstarávateľ má profil a zverejňuje základné náležitosti na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na nižšie uvedený odkaz
 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie: Materská škola, Palárikova 22, Košice                                                               Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice                                                 IČO: 35543132                          Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ              Web: www.mspalarikova.sk

Profil                                                                                                                                                                                                                 Materská škola, Palárikova 22 v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                                                                                                        Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Kontaktná osoba:                                                                                                                                         Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka materskej školy                                                                                     Telefón: 055/6788077, 0911757760                                                                                                                  E - mail: mspalarikovake@centrum.sk

Vyhlásenie zákazky 2020

Výmena okien a dverí MŠ

Dňa 24.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 6.4.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

Vyhlásenie zákazky 2019

 

Rekonštrukcia kúpeľne v pavilóne č. 2 MŠ

Dňa 09.07.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia kúpeľne v pavilóne č. 2 MŠ“ prostredníctvom

systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.07.2019 do 12:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Výmena okenných konštrukcií

Dňa 07.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okenných konštrukcií“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.06.2019 do 09:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk.

 

Čistiace a hygienické potreby

Dňa 13.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Čistiace a hygienické potreby“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 23.05.2019 do 09:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.