Kontaktné údaje v spojitosti s GDPR

                                                                                                                 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu
 
mailovú adresu: mspalarikovake@centrum.sk 
 
telefónne číslo 055/6788077, 0911757760
 
 
alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu:
 
PhDr. Jana Géciová, MBA, zamestnanec spol. CUBS plus s.r.o.,
 
telefónne číslo +421903/608-164
 
mailová adresa: info@ochranaosobnychudajov.eu
                                                                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:   Bc. Jana Horná

 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Anna Popiková

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Úradné hodiny: od 12,00 do 14,00 hod. denne 

                                                                      

                                                                           

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10,30 do 12,00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.