PROJEKTY ŠKOLY

07.11.2014 13:00
  • Červená, zelená, čo to deti znamená? - implementácia dopravnej výchovy do  profilácie školy
  • S Adamkom a Evičkou hravo a zdravo - zdravotná výchova
  • Kuk do prírody - environmentálna výchova
  • Na krídlach piesne - hudobno-dramatická a pohybová výchova
  • Zvedavé slniečko - výtvarná a pracovná tvorivosť
  • Poznávame anglický jazyk
  • Dental alarm - účasť v osvetovom projekte s cieľom zlepšiť stav ústneho zdravia
  • Bezpečná škôlka - ochrana života a zdravia detí
  • Logico primo - práca s inovatívnym edukačným materiálom - autokorektívne karty