Pedagógovia

04.09.2017 00:00

 

 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY:    Mgr. Eva Chovancová              

POVERENÁ ZASTUPOVANÍM:    Bc. Jana Horná          

 

UČITEĽKY MŠ Palárikova 22:       

GABÁNIOVÁ Jana
Bc.KALMÁROVÁ Mária
Ing. LORENCOVÁ Jana
LUKÁČOVÁ Hilda
MACHANOVÁ Jana
                              SCHIEDOVÁ Viera
Mgr. SZATVÁNYIOVÁ Tatiana
ŠVANTNEROVÁ Ľubica
Mgr. BADANIČOVÁ Petra
 
 
                      UČITEĽKY MŠ Palárikova 22,
                 elokované pracovisko na ZŠ Masarykova 19/A :
 
FEDORCOVÁ  Jana
Mgr. ZUSKÁROVA Slavomíra