Naše aktivity

23.03.2013 20:41
 • pobyt detí v škole v prírode

 • plavecký výcvik

 • návštevy telocvične ZŠ

 • práca s počítačom v počítačovej učebni ZŠ

 • návšteva Knižnice mesta Košice s odborným vedením

 • návštevy rôznych druhov divadiel s rôznymi žánrami

 • organizovanie otvorených dní pre rodičov so spoločenským posedením a vystúpením detí

 • ochutnávky zdravej výživy

 • tvorivé dielne pre deti a rodičov (veľmi obľúbené)

 • divadelné predstavenia

 • Mikuláš

 • Vianoce

 • karneval

 • stavanie hradov z piesku

 • kresba na asfalt v rámci mesta

 • športové súťaže

 • návštevy výstav, galérií a múzeí

 • Deň matiek, Deň rodiny

 • Medzinárodný deň detí

 • diskotéky

 • Juniáles

 • vystúpenia detí na verejnosti

 • hudobné koncerty

 • hudobno-pohybové hry a aktivity