MS ZMLUVY

01.04.2013 21:40

 

č. zmluvy
názov / predmet zmluvy
zmluvná strana
dátum zverejnenia
PDF
1551350KE2006
O poskytovaní služby ochrany objektu                         
KR PZ  v  KE, Kuzmányho 8, KE
 
PDF
6.3.1223
Servisná zmluva - výťahy
LIFTEX, s.r.o., Južná trieda 117, KE
21.6.2012
PDF
 
Zmluva o vykon. a zab. úloh v oblasti PO, BOZP,CO, revízie,
opravy a tlak.skúšky PTZ / hasiace prístoje, hydranty
Jana Stulančáková - HASPOTEX
Ondavská 19, Košice
24.8.2012
PDF
012012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Vzdel.ustanovizeň, Tr. SNP 42, 974 01 B.Bystrica
20.9.2012
PDF
022012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
p. Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice
20.9.2012
PDF
 
Zmluva o poskytovaní vybraných činností
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice
28.9.2012
PDF