MŠ Faktúry

01.04.2013 21:42

 

Int.č.FA
Číslo FA
Došla dňa
Dodávateľ
Adresa dodávateľa
IČO
Popis plnenia
suma s DPH
indentif. zmluvy, obj.
Poznámka
01/12
0048333187
SK14.1.2011
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 12/2011
17,92
 
 
02/12
7232393556
03.01.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256
plyn 19.12.11-31.1.12
32,00
 
 
03/12
5734074486
10.01.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
Hlasové služby
12/2011
52,94
 
 
04/12
1120114839
13.01.2012
SWAN a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
Hlasové služby
12/2011
18,19
 
 
05/12
1104500112
17.01.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV
12/2011
2803,79
 
 
06/12
7240067270
18.01.2012
VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
Elektrina - vyúčt. fa 01-12/2011
235,03
 
 
07/12
120100069
20.01.2012
PROEKO BA s.r.o.
Strmý vŕšok 18
Bratislava
35900831
Seminár Aplikácia
pov. zverejň. zmlúv
78,00
 
 
08/12
720120248
24.01.2012
VEMA s.r.o.
Prievozská 14/A
Bratislava
31355374
Posk. práva použ. aktuálne verzie
01 - 12/2012
312,00
 
 
09/12
192012
25.01.2012
ASERTÍV
Agentúra
Tyršovo nábr. 11
Košice
33592675
Seminár Verejné obstarávanie
80,00
40,00
 
 
10/12
1012012
30.01.2012
ŠJ pri MŠ
 
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 01/2012
67,28
 
 
11/12
21201070
30.01.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Materská škola a jej riadenie 01/2012
39,99
 
 
12/12
7484904033
31.01.2012
VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222
elektrina 01-02/2012
710,00
 
 
13/12
1299447
31.01.2012
JurisDat
- M. Medlen
Ondavská 8,
Bratislava
11821973
Predplatné časopisu
Škola 2012
20,00
 
 
14/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom
Čárskeho 10, Košice

36191400
internet  01/2012
17,92
 
 
15/12
7164040153
02.02.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 02/2012
32,00
 
 
16/12
12029
08.02.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419

spracov. účtovníctva, PaM 01/2012
110,00
 
 
17/12
6735085301
09.02.2012
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 01/2012
45,06
 
 
18/12
1120221853
09.02.2012
SWAN,a.s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 01/2012
22,36
 
 
19/12
92012
14.02.2012
Jana Stulančáková HASPOTEX
Ondavská 19, Košice
32473524
kontrola has. prístrojov a hydrantov
108,00
 
 
20/12
2004500101
20.02.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV
01/2012
3027,61
 
 
21/12
2022012
23.02.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 02/2012
63,80
 
 
22/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet  02/2012
17,92
 
 
23/12
7287401144
05.03.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 03/2012
32,00
 
 
24/12
21205656
05.03.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Dieťa a jeho svet 02/2012
49,26
 
 
25/12
12072
06.03.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 02/2012
110,00
 
 
26/12
120305
07.03.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
valec Brother
83,40
01a/12
 
27/12
1736081907
08.03.2012
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 02/2012
48,34
 
 
28/12
1120324541
12.03.2012
SWAN,a.s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 02/2012
26,89
 
 
29/12
30032012
12.03.2012
Noves okná Košice
Žižkova 12, Košice
36189308
Výmena FAB zámku
60,00
02/12
 
30/12
1104500113
13.03.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
vyúčtovacia fa za rok 2011
-73,36
 
 
31/12
120350
15.03.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
Stierka Minolta
52,78
01a/12
 
32/12
2012009
15.03.2012
Hotel Gloria Palac,s.r.o.
Bottova 1, Košice
36722014
Slávn. večera DU 2012
267,80
03/12
 
33/12
2004500102
15.03.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV
02/2012
3 276,60
 
 
34/12
2115724960
23.03.2012
VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460
Vodné a stočné
09. 12. 2011 - 19.03.2012
 
557,38
 
 
35/12
3032012
30.03.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 03/2012
71,05
 
 
36/12
1004500114
30.03.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
vyúčtovacia fa za rok 2010
-861,26
 
 
37/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet  03/2012
17,92
 
 
38/12
21208269
02.04.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Dieťa v centre pozornosti - publikácia
31,55
 
 
39/12
7124229004
03.04.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 04/2012
32,00
 
 
40/12
12115
04.04.2012
SSŠ
12.06.2012
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 03/2012
110,00
 
 
41/12
2120300388
04.04.2012
UN L.Pasteura
Rastislavova 34,
Košice
00606707
lekárska prehliadka
45,96
01/12
 
42/12
9737076030
11.04.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 03/2012
46,82
 
 
43/12
11120412
12.04.2012
Vzd.agentúra:
Ing.Ján Peťko - IPEKO
Jazmínová 16 Zvolen
37549944
seminár - Odborná správa dokumentov
33,00
 
 
44/12
1120425969
12.04.2012
SWAN a.s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 03/2012
26,53
 
 
45/12
5003235246
12.04.2012
Komunálna poisťovňa a.s.
prevádzka Košice
 
Hlavná 62,
Košice
 
31595545
Poistka budovy
2.5.2012 - 2.11.2012
159,63
 
 
46/12
2004500103
16.04.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV
03/2012
2 565,47
 
 
47/12
21209911
25.04.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Dieťa a jeho svet
- apríl 2012
38,66
 
 
48/12
5111200156
26.04.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
 
44518684
Revízia prenosných elek. spotrebičov
10,50
04/12
 
49/12
5111200159
26.04.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
 
44518684
Oprava ventilu radiátora
50,83
05/12
 
50/12
3042012
30.04.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 04/2012
71,05
 
 
51/12
7450891679
30.04.2012
VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
elektrina 03-05/2012
710,00
 
 
52/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice

36191400
internet  04/2012
17,92
 
 
53/12
7247487729
03.05.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 05/2012
32,00
 
 
54/12
12158
03.05.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 04/2012
110,00
 
 
55/12
2012119
03.05.2012
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
Maybaumová 7959
Prešov
 
33748845
ciachovanie váh
147,00
06/12
 
56/12
6738070289
09.05.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 04/2012
49,91
 
 
57/12
1120514590
14.05.2012
SWAN a.s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 04/2012
20,76
 
 
58/12
21212310
15.05.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
MŠ a jej riadenie 05/12
39,67
 
 
59/12
2004500104
16.05.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV
04/2012
1 808,42
 
 
60/12
5111200266
17.05.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
44518684
vodárske práce
77,93
08/12
 
61/12
102012
23.05.2012
DROGÉRIA - PAPIER
Blahová Cecília
 
Mäsiarska 3,
040 01 Košice
 
37019791
čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ
164,49
10/12
 
62/12
112012
23.05.2012
DROGÉRIA - PAPIER
Blahová Cecília
Mäsiarska 3,
040 01 Košice
37019791
čistiace a hygienické prostriedky - MŠ
283,12
10/12
 
63/12
20120029
24.05.2012
Ing. Peter Lúčanský
Turgenevova 6,
040 01 Košice
 
14383837
Statický posudok pre MŠ
250,00
12/12
 
64/12
0110180
24.05.2012
ARES s.r.o.
Banšelova 4,
Bratislava
31363822
Ćasopisy na
šk. rok 2012/13
 
30,70
13/12
 
65/12
5111200287
25.05.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
44518684
Odborná skúška plynového zariadenia
107,52
07/12
 
66/12
3052012
30.05.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 05/2012
83,23
 
 
67/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 05/2012
17,92
 
 
68/12
51207374
01.06.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Pohyb.+výtv. činnosť
81,60
 
 
69/12
7257509345
04.06.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 06/2012
32,00
 
 
70/12
2739063172
07.06.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 05/2012
46,75
 
 
71/12
2122005072
11.06.2012
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
Bratislava
31331131
eŠkola a eTlačivá
r. 2013 - licencia
39,90
16/12
 
72/12
20120534
11.06.2012
Papier servis
Južná tr. 66, Košice
36577308
Kancelársky materiál
426,83
15/12
 
73/12
120785
12.06.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
RE Toner Xerox
33,60
18/12
 
74/12
12201
12.06.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 05/2012
110,00
 
 
75/12
7206130209
13.06.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
mobilné služby
0,00
 
 
76/12
21214954
13.06.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Publikácia - Dieťa a jeho svet jún 2012
38,21
 
 
77/12
1120615295
13.06.2012
SWAN a. s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 05/2012
34,54
 
 
78/12
1120104
14.06.2012
Ján Sirotňák,
Tlačiareň JUH
Jazerná 1, Košice
17182816
tlač šekov 1 500 ks
72,00
14/12
 
79/12
21215514
15.06.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Časopis Zvedavček
19,00
 
 
80/12
2004500105
15.06.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV 05/2012
1 196,59
 
 
81/12
60600312
15.06.2012
Košická záchranka
Rastislavova 43
Košice
00606731
Kurz I. pomoci pre 2 osoby
30,00
17/12
 
82/12
52012
25.06.2012
Jozef Cinkanič -
sklenárstvo
Jaltská 25
Košice
10791124
Zasklenie a vysklenie okien -
51,90
24/12
 
83/12
2012025
27.06.2012
Vladimír Jurko - JURTEX
Fejova 1 Košice
32519150
OOPP
340,49
21/12
 
84/12
3062012
28.06.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 06/2012
79,17
 
 
85/12
140120612
28.06.2012
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2
Košice
35852216
Úradná skúška výťahov - 2 ks
201,60
11/12
 
86/12
1008508
29.06.2012
LIFTEX s.r.o.
Južná trieda 117
Košice
36192970
Odborná prehliadka výťahov - 2 ks
46,61
25/12
 
87/12
2116129957
29.06.2012
VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460
Vodné a stočné
20. 03. - 25. 06. 2012
719,87
 
 
88/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
 
internet 06/2012
17,92
 
 
89/12
12244
02.07.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 06/2012
110,00
 
 
90/12
7217573389
03.07.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 07/2012
32,00
 
 
91/12
5111200363
06.07.2012
BPMK, s.ro.o
Južné nábrežie 13,
Košice
44518684
vodárenské práce
249,01
20/12
 
92/12
3470057705
12.07.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 06/2012
49,64
 
 
93/12
7207166340
12.07.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
mobilné služby
08.06. - 07.07.2012
5,81
 
 
94/12
1120724779
13.07.2012
SWAN a.s.
Borská 6,
Bratislava
35680202
Hlasové služby za 06/2012
17,42
 
 
95/12
2004500106
31.07.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV 06/2012
1 082,95
 
 
96/12
7457918991
31.07.2012
VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
elektrina 06-08/2012
710,00
 
 
97/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 07/2012
17,92
 
 
98/12
5111200460
03.08.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
44518684
BOZP a CO
80,00
 
 
99/12
741053976
08.08.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 07/2012
45,49
 
 
100/12
12287
10.08.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 07/2012
110,00
 
 
101/12
7227578097
10.08.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 08/2012
32,00
 
 
102/12
7208189510
13.08.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
mobilné služby
08.07. - 07.08.2012
0,00
 
 
103/12
2004500107
17.08.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV 07/2012
1 079,30
 
 
104/12
101
21.08.2012
Tanula sr.o.
Vojenská, Košice
46726900
Učebné pomôcky
125,96
27/12
 
105/12
21219241
24.08.2012
RAABE
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
MŠ a jej riadenie 8/12
 39,20
 
 
106/12
3082012
28.08.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
stravné 08/2012
21,17
 
 
107/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 08/2012
17,92
 
 
108/12
7227578097
04.09.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 09/2012
32,00
 
 
109/12
1008708
05.09.2012
LIFTEX s.r.o.
Južná trieda 117
Košice
36192970
porevízne opravy výťahov
60,00
26/12
 
110/12
12330
07.09.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva, PaM 08/2012
110,00
 
 
111/12
0742043820
10.09.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 08/2012
62,10
 
 
112/12
7209274897
11.09.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby - mobil
08.08. - 07.09.2012
11,14
 
 
113/12
2004500108
14.09.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV 08/2012
1076,12
 
 
114/12
5111200569
19.09.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13,
Košice
44518684
Inžinierska činnosť
194,16
19/12
 
115/12
506092012
19.09.2012
DERATEX - EKO
Pokroku 16, Košice
10689877
Preventívna deratizácia proti hlodavcom
52,80
29/12
 
116/12
120414
20.09.2012
Microitem a.s.
Odborárska 23, Bratislava
36434426
UP - CD k eduk. aktivitám
19,90
34/12
 
117/12
120101855
25.09.2012
Reklamné služby s.r.o.
Pekná 8 , Košice
36173177
Kopírovanie uč. osnov
117,38
36/12
 
118/12
2116357098
25.09.2012
VVS a. s.
Komenského 50, Košice
36570460
Vodné a stočné 26.6. - 18.9.2012
485,27
 
 
119/12
21224205
25.09.2012
Raabe Slovensko s.r.o.
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Publikácia - Dieťa a jeho svet september  2012
39,11
 
 
120/12
612332
26.09.2012
Super X, s.r.o.
Južná tr. 82, Košice
45928908
Drevená pečiataka
17,48
33/12
 
121/12
409012
26.09.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Stravné 09/2012
81,78
 
 
122/12
5060272012
26.09.2012
CANIS SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 2, Košice
36431168
OOPP
123,14
40/12
 
123/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 09/2012
17,92
 
 
124/12
21225168
01.10.2012
Raabe Slovensko s.r.o.
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Časopis Zvedavček ročník 2012/13
40,32
 
 
125/12
6761213
02.10.2012
AUREDNIK CZ
Trubín 84, Králuv Dvur
18621392
Učebné pomôcky
95,60
35/12
 
126/12
543092012
02.10.2012
DERATEX-EKO
Pokroku 16, Košice
10689877
Dezinsekcia
36,00
41/12
 
127/12
12374
05.10.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva,
PaM 09/2012
 
110,00
 
 
128/12
5003235246
05.10.2012
Komunálna poisťovňa a.s.
prevádzka Košice
Hlavná 62,
Košice
31595545
Poistka budovy
2.11. 2012 - 2.5.2013
159,63
 
 
129/12
2012105
09.10.2012
Ing. Ivan Leško - GAROMA
Sofijská , Košice
14383730
Kalibrácia meradiel
90,40
38/12
 
130/12
9743031193
09.10.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469

Hlasové služby za 09/2012
75,85
 
 
131/12
7164273225
10.10.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 10/2012
32,00
 
 
132/12
7210313274
11.10.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové  služby - mobil
08.09. - 07.10.2012
9,98
 
 
133/12
9120122
12.10.2012
NOMIland didaktik s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice
46751262
Učebné pomôcky
4,55
39/12
 
134/12
2004500109
16.10.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV 09/2012
1073,20
 
 
135/12
120077
18.10.2012
NOMIland didaktik s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice
46751262
Učebné pomôcky
56,48
39/12
 
136/12
121405
18.10.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
Tonery + servis PC
152,78
42/12
 
137/12
121406
18.10.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
Servis PC
16,00
42/12
 
139/12
131310248
22.10.2012
STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinivská 1/A, Bratislava
31360513
Učebné pomôcky
331,15
32/12
 
140/12
52012
22.10.2012
J.Kočiš
Budapeštianska 7 Košice
32465068
Výrub stromov a likvidácia drevnej hmoty
299,00
43/12
 
141/12
2012096
22.10.2012
Ing.  Pál Horváth
Kostolianska 67, Košice
32527641
Oprava žalúzií
80,00
28/12
 
142/12
10912
23.10.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Réžia za zamestnancov stravníkov 09/12
253,80
 
 
143/12
1612
29.10.2012
Peter Matia
Čordákova 26, Košice
17170672
Vodár. práce
30,45
45/12
 
144/12
510012
30.10.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Stravné 10/2012
95,12
 
 
145/12
10912
30.10.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Réžia    10/2012
295,20
 
 
146/12
7475090758
31.10.2012
VSE a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222
elektrina za 09 - 11/2012
710,00
 
 
147/12
0048333187
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 10/2012
17,92
 
 
148/12
12416
06.11.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva,
PaM 10/2012
110,00
 
 
149/12
120254
06.11.2012
NOMIland didaktik s.r.o
Magnezitárska 11, Košice
46751262
Učebné pomôcky
87,38
46a/12
 
150/12
021812
06.11.2012
TOPlast a.s.
Werferova 1, Košice
36213241
Výmena obloženia pieskovísk a kolotoča + kladina
1 689,60
48/12
 
151/12
5744019187
07.11.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 10/2012
82,67
 
 
152/12
62012
07.11.2012
J.Kočiš
Budapeštianska 7 Košice
32465068
Orez stromov a likvidácia drevnej hmoty
100,00
47/12
 
153/12
7104674337
09.11.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
plyn 01.11. - 18.12.2012
32,00
 
 
154/12
21228251
12.11.2012
Raabe Slovensko s.r.o
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Časopis Zvedavček
1*2012/13
9,60
 
 
155/12
7211395289
14.11.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové  služby - mobil
08.10. - 07.11.2012
10,76
 
 
156/12
12406707
14.11.2012
B2BPartner s.r.o.
Šulekova 1158/2, Bratislava
44413467
Kancelárske kreslá
157,20
49/12
 
157/12
2004500110
16.11.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV  10/2012
2 048,82
 
 
158/12
120416
16.11.2012
NOMIland didaktik s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice
46751262
Výtvarný materiál
544,59
46b/12
 
159/12
922012
21.11.2012
Ján Čurilla-ALARMTEL
Rovné č.81
Humenné
41583281
Revízia signalizácie
r. 2012
90,-
1551350KE2006
 
160/12
21229645
21.11.2012
Raabe Slovensko s.r.o.
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
MŠ a jej riadenie - nov. 2012
39,67
 
 
161/12
1252012
22.11.2012
Jana Stulančáková - HASPOTEX
Ondavská 19, Košice
32473524
BOZP, CO, PO 9 -12/2012
119,52
 
 
162/12
1057112012
22.11.2012
SOFT-GL s.r.o.
Belehradská 1 Košice
36182214
Uprgrade + servis 12 mesiacov program ŠJ
39,32
52/12
 
163/12
120199
22.11.2012
Ing. Ján Rusič
Čičava 148, Vranov
34897151
Detské bukové postieľky bez čela
1 860,88
44/12
 
164/12
21231108
28.11.2012
Raabe Slovensko s.r.o.
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
Dieťa a jeho svet nov. 2012
39,11
 
 
165/12
611012
29.11.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Stravné 11/2012
72,79
 
 
166/12
12012
29.11.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Réžia  za zamest. stravníkov  11/2012
225,20
 
 
167/12
295122012
03.12.2012
NOVES okná Košice, spol. s r.o.
Žižkova 12, Košice
36189308
Terasové okná 2. tr.
4 286,83
50/12
 
168/12
5111200801
03.12.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13 Košice
44518684
Non-stop služba 2012
18,00
 
 
169/12
004833318
SK16.1.2012
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400
internet 11/2012
17,92
 
 
170/12
12473
06.12.2012
SSŠ
Nižná Úvrať 26,
Košice
35540419
spracov. účtovníctva,
PaM 11,12/2012
220,00
 
 
171/12
51213838
06.12.2012
Raabe Slovensko s.r.o
Štefanovičova 20
Bratislava
35908718
 
Aktívna učiteľka v MŠ
odb. publikácia
zálohová fa
 
102,15
 
 
172/12
12134
07.12.2012
MONTANEX SK, s.r.o.
Trenčianska 1150/11 Púchov
36435112
učebné pomôcky
99,80
51/12
 
173/12
5111200860
07.12.2012
BPMK, s.r.o.
Južné nábrežie 13 Košice
44518684
Regulácia energií
153,20
 
 
174/12
8745020237
07.12.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby za 11/2012
68,18
 
 
175/12
1242
10.12.2012
Prokaf, spol. s r.o.
Chleborádova 17,
Brno
49967231
Kuchynský nerezový dvojdrez 2 ks
636,00
55/12
 
176/12
201220065
10.12.2012
EK plast, s.r.o.
Palackého 21, Košice
36187402
Obrusovina
244,07
56/12
 
177/12
12244
11.12.2012
SKLO-PORCELAN POLTAR
Jarmočná 2, Košice
32512261
Spotrebný tovar
472,42
57/12
 
178/12
7212449288
12.12.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,
Bratislava
35763469
Hlasové služby(mobil) za
8.11. - 7. 12. 2012
10,19
 
 
179/12
2116672503
12.12.2012
VVS,a.s.
Komenského 50, Košice
36570460
vodné a stočné 19. 9. - 03. 12. 2012
598,13
 
 
180/12
281512
13.12.2012
IVTOSA Hreško Miroslav
Helsínska 10, Košice
 
Pokládka dlažby vrátane dod. materiálu
327,00
54/12
 
181/12
121705
13.12.2012
RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1 , Košice
43889395
Tlačiareň CANON s prísl. a servis
240,70
58/12
 
182/12
2004500111
14.12.2012
TEHO s.r.o.
Komenského 7
Košice
31679692
Teplo a TÚV  11/2012
2703,08
 
 
183/12
201201412
14.12.2012
Lenka Petrášová
Uni-Aktivity
 
Tatranská 33,
B. Bystrica
 
Chladiaca skriňa ACO
376 l
549,00
59/12
 
184/12
71212
20.12.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Stravné 11/2012
66,70
 
 
185/12
13012
20.12.2012
ŠJ pri MŠ
Palárikova 22
Košice
35543132
Réžia  za zamest. stravníkov  12/2012
207,-
 
 
186/12
120265
21.12.2012
NOVES okná Košice, spol. s r.o.
Žižkova 12, Košice
36189308
Plastové okná HB a 3. tr.
4235,60
53/12
 
187/12
242012
21.12.2012
DROGÉRIA-PAPIER Cecília Blahová
Mäsiarska 3,
040 01 Košice
37019791
čistiace a hygienické prostriedky - MŠ
243,14
60/12
 
188/12
252012
21.12.2012
DROGÉRIA-PAPIER Cecília Blahová
Mäsiarska 3,
040 01 Košice
37019791
čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ
237,94
60/12
 
189/12
20120059
28.12.2012
KOHOR s.r.o.,
Košické Olšany 247
36595845
Odstrán.nedostatkov na elektroinš.-kuchyňa a vypracovanie rev.správy
2399,16
61/12
 
190/12
7436128684
28.12.2012
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256
Plyn - vyúčt.fa  19.12.2011 - 18.12.2012 (nedoplatok)
34,44