Organizácia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie s anglickým jazykom

 

Krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne od februára 2019 do mája 2019 v rozsahu 30 stretnutí v dňoch:

Dátum a čas realizácie:
 
V. trieda
 
Utorok         15.30-16.00
 
Štvrtok         15.00-15.30
 
 
VI. trieda
 
Utorok     15.00-15.30
 

Štvrtok         15.30-16.00

 

Oznamujeme Vám, že

od  17.04.2019 do  26.04.2019

sa krúžková činnosť neuskutoční z organizačných dôvodov.