Realizácia krúžkovej činnosti

Realizácia krúžkovej činnosti
 
v školskom roku 2022/2023
 
bola ukončená.
 
Aktuálne informácie budú zverejnené 
začiatkom nového školského roka 2023/2024.
Vedenie školy.