Organizácia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie s anglickým jazykom

 

Krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne od februára 2019 do mája 2019 v rozsahu 30 stretnutí v dňoch:

Dátum a čas realizácie:
 
V. trieda
 
Utorok         15.30-16.00
 
Štvrtok         15.00-15.30
 
 
VI. trieda
 
Utorok     15.00-15.30
 

Štvrtok         15.30-16.00

 

 

V období od 18.02.2019 do 22.02.2019 (počas jarných prázdnin)

nebude prebiehať krúžková činnosť.

O náhradnom termíne realizácie vynechaných hodín Vás budeme informovať.