Realizácia krúžkovej činnosti

Vážení rodičia,

realizácia krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022 bola ukončená.

 Tešíme sa na nové aktivity v nasledujúcom školskom roku :-)

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy