Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

 

Milí rodičia,

krúžková činnosť sa v školskom roku 2020/2021

počas trvania mimoriadnej situácie realizovať nebude.