Zmena v realizácii krúžkovej činnosti

Vážení rodičia,

dňa 26.10.2021 a 28.10.2021 sa nebude realizovať stretnutie krúžkovej činnosti - oboznamovanie s anglickým jazykom - z dôvodu nízkeho počtu detí a jesenných prázdnin.

Najbližšia hodina krúžkovej činnosti sa uskutoční dňa 02.11.2021.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

Milí rodičia,

krúžková činnosť - oboznamovanie s anglickým jazykom

sa v školskom roku 2021/2022

bude uskutočňovať týždenne od októbra do januára  v rozsahu 30 stretnutí v dňoch:

Dátum a čas realizácie:

V. trieda

Utorok          15.00 - 15.30

Štvrtok         15.30 - 16.00

VI. trieda

Utorok         15.30 - 16.00

Štvrtok        15.00 - 15.30


Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy