Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk


Vážení rodičia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu

sa krúžková činnosť v školskom roku 2019/2020 nebude uskutočnovať.

Finančné vyúčtovanie neuskutočnených hodín AJ

Vám bude vrátené v hotovosti pedagogickým zamestnancom.

Príjem vrátenej čiastky potvrdíte svojim podpisom.

Vedenie školy