Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

V mesiaci MÁJ sa budú realizovať aj doplnené hodiny

z dôvodu splnenia časového harmonogramu takto:

11.05.2022 (streda) - V. trieda od 09.00 do 09.30 hod. a VI. trieda od 09.30 do 10.00 hod.

18.05.2022 (streda) - V. trieda od 15.00 do 15.30 hod. a VI. trieda od 15.30 do 16.00 hod.

Vedenie školy