Realizácia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie s AJ I. - dňa 24.11.2022

Vážení rodičia,

dňa 24.11.2022 (v štvrtok) sa nebude realizovať

hodina krúžkovej činnosti AJ v V. a VI. triede

pre neprítomnosť lektorky zo zdravotných dôvodov.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Realizácia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie s AJ I.