Zmena v realizácii krúžkovej činnosti od 29.11.2021 do 07.01.2022

Vážení rodičia,

v období od 29.11.2021 do 07.01.2022 sa nebude realizovať krúžková činnosť

z dôvodu, že v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR - Školský semafor

je obmedzená činnosť jazykových škôl a nesmie sa realizovať.

Realizácia krúžkovej činnosti bude predĺžená do konca februára 2022.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

Milí rodičia,

krúžková činnosť - oboznamovanie s anglickým jazykom

sa v školskom roku 2021/2022

bude uskutočňovať týždenne od októbra do januára  v rozsahu 30 stretnutí v dňoch:

Dátum a čas realizácie:

V. trieda

Utorok          15.00 - 15.30

Štvrtok         15.30 - 16.00

VI. trieda

Utorok         15.30 - 16.00

Štvrtok        15.00 - 15.30


Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy