Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

 

Milí rodičia,

dňa 15.10.2019 (v utorok)

sa krúžková činnosť neuskutoční

z organizačných dôvodov.

Náhradný termín hodiny je stanovený

na 18.10.2019 (v piatok).

 

Milí rodičia,

krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne

od októbra 2019 do januára 2020 v rozsahu 30 stretnutí.

 

Dátum a čas realizácie:

 

V. trieda

Utorok         15.00-15.30

Štvrtok         15.30-16.00

 

VI. trieda

Utorok     15.30-16.00

Štvrtok     15.00-15.30