Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

 

Milí rodičia,

počas pobytu detí v škole v prírode sa krúžková činnosť nerealizovala.

 

Náhradné hodiny krúžkovej činnosti sa uskutočnia

v V. triede dňa 27.11. (v stredu) od 15.30 do 16.00

a v VI. triede dňa 04.12. (v stredu) od 15.30 do 16.00 hod.

 

Realizácia krúžkovej činnosti v utorok a v štvrtok

ostáva bez zmeny podľa nižšie uvedeného rozvrhu.

 

 

Milí rodičia,

 

krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne

od októbra 2019 do januára 2020 v rozsahu 30 stretnutí.

 

Dátum a čas realizácie:

 

V. trieda

Utorok         15.00-15.30

Štvrtok         15.30-16.00

 

VI. trieda

Utorok     15.30-16.00

Štvrtok     15.00-15.30