Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk

 

Milí rodičia,

o realizácii krúžkovej činnosti v školskom roku 2020/2021

Vás budeme informovať na plenárnej schôdzi v septembri.