Zoznam zamestnancov

                 

      Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Chovancová   

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Ing. Jana Lorencová  

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Petra Badaničová

Mgr. Martina Domonkošová

Jana Gabániová

Bc. Jana Horná

Bc. Mária Kalmárová

Petra Lakatošová

Ing. Jana Lorencová

Jana Machanová

Mgr. Jana Rusnáková

Viera Schiedová

Štefánia Szilágyiová

Ľubica Švantnerová

Bc. Lea Snopková - AU

Martina Bernátová - AU

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Hospodárka MŠ: Mgr. Daniela Baluchová

 

Vedúca ŠJ: Martina Štefančíková


Ľudmila Adameková

Janka Čekanová 

Katarína Nováčková

Vlasta Šimková

 

Zuzana Dudičová

Diana Kažimírová 

Iveta Halušková