Zoznam zamestnancov

                 

            

               Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Chovancová    

                    Poverená zastupovaním: Bc. Jana Horná  

         

  

 

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Petra Badaničová

Jana Gabániová

Bc. Mária Kalmárová

Ing. Jana Lorencová

Hilda Lukáčová

Jana Machanová

Jana Obrušníková

Viera Schiedová

Mgr.Tatiana Szatványiová

Ľubica Švantnerová

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

 

Vedúca ŠJ: Martina Štefančíková


Ľudmila Adameková

Janka Čekanová 

Katarína Nováčková

 

Zuzana Dudičová

Diana Kažimírová 

Anna Kotrádyová