Prevádzka MŠ

 

Prevádzka materskej školy

 

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.

 

Počas trvania mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19

je materská škola na základe odporúčania zriaďovateľa v prevádzke 

od 6.30 do 16.30 hod.