Prevádzka MŠ

 

Prevádzka materskej školy

Súvisiaci obrázok

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.