Rada školy

 
                                                        

Meno a priezvisko

Funkcia

Delegovaný za

Bc. Jana Horná

Predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Mária Kalmárová

Člen

zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Magdaléna Hučková

Člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

JUDr. Erika Filičková

Člen

zástupca rodičov

Gabriela Hirjaková

Člen

zástupca rodičov

Ing. Martina Pappová

Člen

zástupca rodičov

JUDr. Tibor Bacsó

Člen

zástupca zriaďovateľa

Ing. Patrícia Čekanová

Člen

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Viliam Knap

Člen

zástupca zriaďovateľa

 

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice