Kontakt

 Materská škola Palárikova 22, Košice
 
  Adresa: Palárikova 22, 040 01  Košice
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

                  Materská škola   055/678 80 77, 0911757760

                  E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

                  Školská jedáleň pri MŠ:  055/678 80 76

                  E-mail: sjpalarikova22@centrum.sk


 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10.00 do 12.00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí
Zástupkyňa riaditeľky školy:   Ing. Jana Lorencová
 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Martina Štefančíková

Úradné hodiny: od 10.00 do 12.00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

Hospodárka MŠ: Mgr. Daniela Baluchová

Úradné hodiny: od 12.00 do 14.00 hod. denne 

                                                                                                                                              

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10.30 do 12.00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.
 
 
Kontakty súvisiace s ochranou osobných údajov:
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu
mailovú adresu mspalarikovake@centrum.sk alebo číslo 055/6788077, 0911757760
alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu:
spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice
kontakt: oou@cubsplus.sk
                                                                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:   Bc. Jana Horná

 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Anna Popiková

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Úradné hodiny: od 12,00 do 14,00 hod. denne 

                                                                      

                                                                           

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10,30 do 12,00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.
 
                                                                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:   Bc. Jana Horná

 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Anna Popiková

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Úradné hodiny: od 12,00 do 14,00 hod. denne 

                                                                      

                                                                           

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10,30 do 12,00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.