Kontakt

 Materská škola Palárikova 22, Košice
 
  Adresa: Palárikova 22, 040 01  Košice
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

                  Materská škola   055/678 80 77, 0911757760

                  E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

                  Školská jedáleň pri MŠ:  055/678 80 76

                  E-mail: sjpalarikova22@centrum.sk


 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10.00 do 12.00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí
Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:   Bc. Jana Horná
 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Anna Popiková

Úradné hodiny: od 10.00 do 12.00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Úradné hodiny: od 12.00 do 14.00 hod. denne 

                                                                                                                                              

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10.30 do 12.00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.
                                                                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslený telefon

 

 

Riaditeľ MŠ:   Mgr. Eva Chovancová

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa potreby a dohody s rodičmi detí

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním:   Bc. Jana Horná

 

                                                                                                                 

 

Vedúca ŠJ:    Anna Popiková

Úradné hodiny: od 10,00 do 12,00 hod. denne a podľa dohovoru s rodičmi detí

 

 

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Úradné hodiny: od 12,00 do 14,00 hod. denne 

                                                                      

                                                                           

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov:
pondelok a streda od 10,30 do 12,00 hod.,
prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.