Zmena harmonogramu prevádzky počas zimných prázdnin

Vážení rodičia, 

z dôvodu mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia Covid-19 a aktuálnych usmernení deti z jednotlivých materských škôl sa nesmú miešať a teda zberné materské školy počas zimných prázdnin nebudú.     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy rozhoduje riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

  • Naša materská škola bude počas zimných prázdnin v prevádzke v prípade, ak rodičia prejavia záujem o dochádzku detí do materskej školy v počte 5 detí  a viac.
  • Z prihlásených detí sa vytvoria stabilné skupiny max. 10-12 detí v jednej triede.
  • Aj naďalej bude dodržiavaná prísna izolácia vytvorených skupín.
Z uvedených dôvodov Vás prosíme o nahlásenie záväzného záujmu zákonných zástupcov o dochádzku dieťaťa do MŠ od 20.12.2021 do 07.01.2022 a potvrdenie podpisom.
Vedenie školy

Harmonogram prevádzky MŠ