Zber papiera - ZMENA

Zverejnenie fotodokumentácie

Vážení rodičia,  

zverejnili sme fotografie z návštevy spoločnosti KOSIT a.s.,

ktorej sa zúčastnila V. trieda - Včeličkovo

a VI. trieda Ježkovo

a fotografie z návštevy

príslušníkov Policajného zboru a psovodov.

Navštívte sekciu Fotogaléria - Spolupráca MŠ  

alebo kliknite na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/spolupraca-ms/.  

                                                                   Vedenie MŠ

Polícia v našej MŠ

                   

Zverejnenie fotodokumentácie

Vážení rodičia

a zverejnili sme fotografie zo Šarkaniády

v sekcii Fotogaléria - Akcie MŠ

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/akcie-ms/Viac tu: https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/

Vážení rodičia

zverejnili sme fotografie z akcií:

  • Farebný jesenný deň,
  • Deň zdravej výživy,
  • Deň jablka, 
  • Tekvičkovo,
  • Deň materských škôl a
  • z realizácie projektu "Slnku zdravím každé ráno, pohybu vždy poviem áno",
  • ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f.

v sekcii Fotogaléria - Akcie MŠ 

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/akcie-ms/

                                                                                           Vedenie MŠ

Zverejnenie fotodokumentácie

Vážení rodičia

zverejnili sme fotografie zo Šarkaniády

v sekcii Fotogaléria - Akcie MŠ

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/akcie-ms/

 a fotografie z plaveckého výcviku v spolupráci s plaveckou školou AQUA,

z návštevy Uja Ľuba s hudobnou rozprávkou

a z návštevy Bábkového divadla Košice (V. a VI.trieda)

v sekcii Fotogaléria - Spolupráca MŠ alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:  

Vážení rodičia,

zverejnili sme harmonogram prevádzky našej MŠ

v súlade s organizačným harmonogramom školských prázdnin 2022/2023

pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v sekcii

O nás - Harmonogram prevádzkyViac tu: https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/

Vážení rodičia,

zverejnili sme harmonogram prevádzky našej MŠ

v súlade s organizačným harmonogramom školských prázdnin 2022/2023

pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v sekcii

O nás - Harmonogram prevádzky

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:Viac tu: https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/

Vážení rodičia,

zverejnili sme harmonogram prevádzky našej MŠ

v súlade s organizačným harmonogramom školských prázdnin 2022/2023

pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v sekcii

O nás - Harmonogram prevádzky

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:Viac tu: https://www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/spolupraca-ms/.

                                                                                                Vedenie MŠ

Harmonogram prevádzky MŠ v školskom roku 2022/2023             

Vážení rodičia,

zverejnili sme harmonogram prevádzky našej MŠ

v súlade s organizačným harmonogramom školských prázdnin 2022/2023

pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v sekcii

O nás - Harmonogram prevádzky

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/harmonogram-prazdnin/.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Organizačné pokyny a podmienky vstupu do priestorov školy              

Vážení rodičia,

zverejňujeme Vám Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/19036:1-A1810, účinné od 01.09.2022 a manuál - Zelená otvoreným školám v školskom roku, ktorý predkladá základné organizačné podmienky v školskom roku 2022/2023 po dobu trvania mimoriadnej situácie:

 Rozhodnutie - MŠVVaŠ SR - 01.09.2022.pdf

Zelená otvoreným školám.pdf (4116503)

Podmienky vstupu do priestorov školy:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Vedenie školy