Aktuality

 

 

AKTUALITY

 

Na základe Organizačného harmonogramu školských prázdnin 2017/18

pre materské školy je naša materská škola zatvorená 

od 02.07.2018 do 27.07.2018.

 

Náhradné MŠ:

MŠ Oštepová

MŠ Smetanova

 

 

Prajeme všetkých deťom a ich rodičom

 

príjemné a veselé prežitie letných dovoleniek. 

                                                                                         Kolektív MŠ