LETNÁ ČINNOSŤ

 
Prevádzka materskej školy je od 29.07.2019 do 23.08.2019 prerušená 
 
z organizačných dôvodov.
 
Počas tohto obdobia je náhradnou školou MŠ Smetanova 11.
 
 

 
Prajeme deťom a ich rodičom krásne prežitie letných prázdnin 
 
a veľa spoločných, výnimočných zážitkov.
 
 
Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2019/2020.
 
Kolektív MŠ