Prevádzka počas školských letných prázdnin

                     

Od 01.08.2022 do 31.08.2022 je naša MŠ otvorená podľa nahláseného záujmu.

V prevádzke budú 4 triedy hlavnej budovy.

 

Ďakujeme deťom, zamestnancom a rodičom

za úspešne zvládnutý školský rok.

 

Prajeme všetkým veselé prežitie prázdninových dní

a krásnu dovolenku.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Aktualizácia fotogalérie

Vážení rodičia,

zverejnili sme nové fotografie z realizovaných aktivít:

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Aktualizácia fotogalérie

Milí rodičia,

zverejnili sme nové fotografie z realizovaných aktivít:

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Zmena prevádzkového času od 04.04.2022