Jedálny lístok K NAHLIADNUTIU TU

Jedálny lístok si môžete pozrieť aj v nasledujúcom odkaze:

https://www.eskoly.sk/palarikova22

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

(štátna dotácia na obedy - hmotná núdza, životné minimum, bez daňového bonusu)

Vážení rodičia,

dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu).

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov MŠ čestným vyhlásením o neuplatnení si nároku na daňový bonus, ktorý nájdete v nasledujúcom odkaze

Čestné vyhlásenie od 01.07.2022.docx

Čestné vyhlásenie od 01.07.2022 - UA - SK.docx

Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, teda dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

V prípade, že si chcete požiadať stravu z dotácie, ak Vaše príjmy nepresahujú ŽM je nutné si podať formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu veci najneskôr do 15.08.2022 na ÚSPVaR Popradská 74 Košice, aby ich úrad stihol spracovať na september.

Formulár na posúdenie príjmu.docx

Formulár na posúdenie príjmu UA - SK.docx

V prípade, že poberáte dávku v hmotnej núdzi a chcete si požiadať stravu z dotácie je nutné doložiť potvrdenie z ÚPSVaR.

 

Pre otvorenie a vyplnenie odhlášky z dotačného programu kliknite na nasledujúci odkaz

Odhláška z dotačného programu od 1.7.2022.docx

 

Ľahšiu orientáciu v nárokoch na bonus alebo dotáciu Vám poskytnú nasledujúce odkazy:

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/Jedálny lístok.pdf (199,1 kB)Jedálny lístok.pdf (205500)jl.pdf (205463)jll2020.pdf (205490)Jedálny lístok.pdf (228220)Jedálny lístok.pdf (204504)