Jedálny_lístok_k_NAHLIADNUTIU_TU

 
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/

V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR sa poskytuje dotácia

na podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole

v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu

na každé dieťa, ktoré navštevuje

a) posledný ročník materskej školy,

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

 

Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/Jedálny lístok.pdf (199,1 kB)Jedálny lístok.pdf (205500)jl.pdf (205463)jll2020.pdf (205490)Jedálny lístok.pdf (228220)Jedálny lístok.pdf (204504)