Jedálny lístok na pozretie TU

Jedálny lístok si môžete pozrieť aj v nasledujúcom odkaze:

www.eskoly.sk/palarikova22

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu  v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR  v znení zákona č. 257/2021 Vás informujeme o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu od 01.08.2021.

To znamená, že poplatok za stravu bude v plnej výške uhrádzať zákonný zástupca okrem zákonných zástupcov detí, ktoré sú uvedené ako oprávnené v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 Eur za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu sú:

a) podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v MŠ je najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

b) podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 € (od 1.08.2021 do 31.08.2021), respektíve 43,60 € (od 1.01.2022 do 31.01.2022). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete    v nasledujúcom odkaze

Čestné vyhlásenie od 2022.docx

Ľahšiu orientáciu v nárokoch na bonus alebo dotáciu Vám poskytnú nasledujúce odkazy:

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

 

 
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/Jedálny lístok.pdf (199,1 kB)Jedálny lístok.pdf (205500)jl.pdf (205463)jll2020.pdf (205490)Jedálny lístok.pdf (228220)Jedálny lístok.pdf (204504)