Kolorit slovenského ornamentu - Cena SE múzea HUMNO

Prehliadka ľudového spevu - Nemám hlasu, nemám

Tanečná súťaž "Dance city" 1,2,3 - TO SME MY - 3. miesto

Malí - veľkí víťazi Košice Star 2018 - 1. miesto v kategórii Spevácky zbor