1. trieda - Sovičkovo

2. trieda - Žabkovo

3. trieda - Lienkovo

4. trieda - Motýlikovo

5. trieda - Včeličkovo

<< 1 | 2

6. trieda - Ježkovo