"Vymeníme svetlo obrazoviek za žiaru indiánskeho ohňa" - realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia Mesta Košice, n.f.

Oslávili sme spolu sviatok všetkých detí - JUNIÁLES

"Palárikoolympiáda" 2018

Oslavy Dňa rodiny a Dňa matiek

Číta celá rodina - Tuláčik a Klára

Oslavy veľkonočných sviatkov

Mesto povolaní

Návšteva legovýstavy "Bricklandia"

Jarné hry - MORENA šk.r. 2017/2018

"Z rozprávky do rozprávky" - školské kolo v recitácii

Veselý karneval

40 krokov MŠ - oslavy 40. výročia otvorenia MŠ

"Dobrodružná cesta Rozprávkovom" - oslavy 40. výročia otvorenia MŠ

Oslavy vianočných sviatkov

Navštívil nás Mikuláš...

"Tekvičkovo"

Farebný jesenný deň "S vrankou Dankou je veselo"

Šarkaniáda s VRANKOU DANKOU 2017

,,ŠMOLKOPARÁDA,,