1. trieda - Sovičkovo

3. trieda - Lienkovo

4. trieda - Motýlikovo

5. trieda - Včeličkovo

6. trieda - Ježkovo