Zmluvy

 

Zmluva o nájme č.1 2010 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o nájme č.2 2010 k nahliadnutiu tu.

Platobný výmer č. 1620032062  PDF 

Zmluva o využívaní projektu - VEMA PDF

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet - Antik PDF

Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odoberateľovi s ročným vyučtovaním - VSE PDF

Zmluva o bežnom účte PDF

Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby  PDF 

Zmluva o prevode hnuteľného majetku (r. 2010) k nahliadnutiu tu.

Zmluva č.1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody... k nahliadnutiu tu.

Zmluva so Strediskom služieb škole 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu - Dodatok k zmluve 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o prenájme - Hreha 2011 k nahliadnutiu tu.

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby k nahliadnutiu tu.

Zmluva so Vzdelávacou ustanoviňou 2011 k nahliadnutiu tu.

Darovacia zmluva k nahliadnutiu tu.

 

 

.