Tlačivá

 

TLAČIVÁ

Poukázanie Vašej 2% zaplatenej dane na stiahnutie tu

Prerušenie dochádzky na stiahnutie tu

Splnomocnenie na stiahnutie tu

Predloženie dokladu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na stiahnutie tu

Žiadosť o prijatie do Materskej školy Palárikova 22, Košice na stiahnutie tu