Int.č.FA

Číslo FA

Došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

suma s DPH

indentif. zmluvy, obj.

Poznámka

01/12

0048333187

SK14.1.2011

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 12/2011

17,92

   

02/12

7232393556

03.01.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a,Bratislava

35815256

plyn 19.12.11-31.1.12

32,00

   

03/12

5734074486

10.01.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

Hlasové služby

12/2011

52,94

   

04/12

1120114839

13.01.2012

SWAN a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202

Hlasové služby

12/2011

18,19

   

05/12

1104500112

17.01.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV

12/2011

2803,79

   

06/12

7240067270

18.01.2012

VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

Elektrina - vyúčt. fa 01-12/2011

235,03

   

07/12

120100069

20.01.2012

PROEKO BA s.r.o.

Strmý vŕšok 18

Bratislava

35900831

Seminár Aplikácia

pov. zverejň. zmlúv

78,00

   

08/12

720120248

24.01.2012

VEMA s.r.o.

Prievozská 14/A

Bratislava

31355374

Posk. práva použ. aktuálne verzie

01 - 12/2012

312,00

   

09/12

192012

25.01.2012

ASERTÍV

Agentúra

Tyršovo nábr. 11

Košice

33592675

Seminár Verejné obstarávanie

80,00

40,00

   

10/12

1012012

30.01.2012

ŠJ pri MŠ

 

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 01/2012

67,28

   

11/12

21201070

30.01.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Materská škola a jej riadenie 01/2012

39,99

   

12/12

7484904033

31.01.2012

VSE a.s.

Mlynská 31, Košice

36211222

elektrina 01-02/2012

710,00

   

13/12

1299447

31.01.2012

JurisDat

- M. Medlen

Ondavská 8,

Bratislava

11821973

Predplatné časopisu

Škola 2012

20,00

   

14/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom

Čárskeho 10, Košice


36191400

internet  01/2012

17,92

   

15/12

7164040153

02.02.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 02/2012

32,00

   

16/12

12029

08.02.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419


spracov. účtovníctva, PaM 01/2012

110,00

   

17/12

6735085301

09.02.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 01/2012

45,06

   

18/12

1120221853

09.02.2012

SWAN,a.s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 01/2012

22,36

   

19/12

92012

14.02.2012

Jana Stulančáková HASPOTEX

Ondavská 19, Košice

32473524

kontrola has. prístrojov a hydrantov

108,00

   

20/12

2004500101

20.02.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV

01/2012

3027,61

   

21/12

2022012

23.02.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 02/2012

63,80

   

22/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet  02/2012

17,92

   

23/12

7287401144

05.03.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 03/2012

32,00

   

24/12

21205656

05.03.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Dieťa a jeho svet 02/2012

49,26

   

25/12

12072

06.03.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 02/2012

110,00

   

26/12

120305

07.03.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

valec Brother

83,40

01a/12

 

27/12

1736081907

08.03.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 02/2012

48,34

   

28/12

1120324541

12.03.2012

SWAN,a.s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 02/2012

26,89

   

29/12

30032012

12.03.2012

Noves okná Košice

Žižkova 12, Košice

36189308

Výmena FAB zámku

60,00

02/12

 

30/12

1104500113

13.03.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

vyúčtovacia fa za rok 2011

-73,36

   

31/12

120350

15.03.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

Stierka Minolta

52,78

01a/12

 

32/12

2012009

15.03.2012

Hotel Gloria Palac,s.r.o.

Bottova 1, Košice

36722014

Slávn. večera DU 2012

267,80

03/12

 

33/12

2004500102

15.03.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV

02/2012

3 276,60

   

34/12

2115724960

23.03.2012

VVS a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

Vodné a stočné

09. 12. 2011 - 19.03.2012

557,38

   

35/12

3032012

30.03.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 03/2012

71,05

   

36/12

1004500114

30.03.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

vyúčtovacia fa za rok 2010

-861,26

   

37/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet  03/2012

17,92

   

38/12

21208269

02.04.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Dieťa v centre pozornosti - publikácia

31,55

   

39/12

7124229004

03.04.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 04/2012

32,00

   

40/12

12115

04.04.2012

SSŠ

12.06.2012

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 03/2012

110,00

   

41/12

2120300388

04.04.2012

UN L.Pasteura

Rastislavova 34,

Košice

00606707

lekárska prehliadka

45,96

01/12

 

42/12

9737076030

11.04.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 03/2012

46,82

   

43/12

11120412

12.04.2012

Vzd.agentúra:

Ing.Ján Peťko - IPEKO

Jazmínová 16 Zvolen

37549944

seminár - Odborná správa dokumentov

33,00

   

44/12

1120425969

12.04.2012

SWAN a.s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 03/2012

26,53

   

45/12

5003235246

12.04.2012

Komunálna poisťovňa a.s.

prevádzka Košice

Hlavná 62,

Košice

31595545

Poistka budovy

2.5.2012 - 2.11.2012

159,63

   

46/12

2004500103

16.04.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV

03/2012

2 565,47

   

47/12

21209911

25.04.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Dieťa a jeho svet

- apríl 2012

38,66

   

48/12

5111200156

26.04.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

Revízia prenosných elek. spotrebičov

10,50

04/12

 

49/12

5111200159

26.04.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

Oprava ventilu radiátora

50,83

05/12

 

50/12

3042012

30.04.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 04/2012

71,05

   

51/12

7450891679

30.04.2012

VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

elektrina 03-05/2012

710,00

   

52/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice


36191400

internet  04/2012

17,92

   

53/12

7247487729

03.05.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 05/2012

32,00

   

54/12

12158

03.05.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 04/2012

110,00

   

55/12

2012119

03.05.2012

Jozef Špigeľ - VÁHASPOL

Maybaumová 7959

Prešov

33748845

ciachovanie váh

147,00

06/12

 

56/12

6738070289

09.05.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 04/2012

49,91

   

57/12

1120514590

14.05.2012

SWAN a.s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 04/2012

20,76

   

58/12

21212310

15.05.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

MŠ a jej riadenie 05/12

39,67

   

59/12

2004500104

16.05.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV

04/2012

1 808,42

   

60/12

5111200266

17.05.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

vodárske práce

77,93

08/12

 

61/12

102012

23.05.2012

DROGÉRIA - PAPIER

Blahová Cecília

Mäsiarska 3,

040 01 Košice

37019791

čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ

164,49

10/12

 

62/12

112012

23.05.2012

DROGÉRIA - PAPIER

Blahová Cecília

Mäsiarska 3,

040 01 Košice

37019791

čistiace a hygienické prostriedky - MŠ

283,12

10/12

 

63/12

20120029

24.05.2012

Ing. Peter Lúčanský

Turgenevova 6,

040 01 Košice

14383837

Statický posudok pre MŠ

250,00

12/12

 

64/12

0110180

24.05.2012

ARES s.r.o.

Banšelova 4,

Bratislava

31363822

Ćasopisy na

šk. rok 2012/13

30,70

13/12

 

65/12

5111200287

25.05.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

Odborná skúška plynového zariadenia

107,52

07/12

 

66/12

3052012

30.05.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 05/2012

83,23

   

67/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 05/2012

17,92

   

68/12

51207374

01.06.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Pohyb.+výtv. činnosť

81,60

   

69/12

7257509345

04.06.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 06/2012

32,00

   

70/12

2739063172

07.06.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 05/2012

46,75

   

71/12

2122005072

11.06.2012

ŠEVT a.s.

Plynárenská 6

Bratislava

31331131

eŠkola a eTlačivá

r. 2013 - licencia

39,90

16/12

 

72/12

20120534

11.06.2012

Papier servis

Južná tr. 66, Košice

36577308

Kancelársky materiál

426,83

15/12

 

73/12

120785

12.06.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

RE Toner Xerox

33,60

18/12

 

74/12

12201

12.06.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 05/2012

110,00

   

75/12

7206130209

13.06.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

mobilné služby

0,00

   

76/12

21214954

13.06.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Publikácia - Dieťa a jeho svet jún 2012

38,21

   

77/12

1120615295

13.06.2012

SWAN a. s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 05/2012

34,54

   

78/12

1120104

14.06.2012

Ján Sirotňák,

Tlačiareň JUH

Jazerná 1, Košice

17182816

tlač šekov 1 500 ks

72,00

14/12

 

79/12

21215514

15.06.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Časopis Zvedavček

19,00

   

80/12

2004500105

15.06.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV 05/2012

1 196,59

   

81/12

60600312

15.06.2012

Košická záchranka

Rastislavova 43

Košice

00606731

Kurz I. pomoci pre 2 osoby

30,00

17/12

 

82/12

52012

25.06.2012

Jozef Cinkanič -

sklenárstvo

Jaltská 25

Košice

10791124

Zasklenie a vysklenie okien -

51,90

24/12

 

83/12

2012025

27.06.2012

Vladimír Jurko - JURTEX

Fejova 1 Košice

32519150

OOPP

340,49

21/12

 

84/12

3062012

28.06.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 06/2012

79,17

   

85/12

140120612

28.06.2012

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Hraničná 2

Košice

35852216

Úradná skúška výťahov - 2 ks

201,60

11/12

 

86/12

1008508

29.06.2012

LIFTEX s.r.o.

Južná trieda 117

Košice

36192970

Odborná prehliadka výťahov - 2 ks

46,61

25/12

 

87/12

2116129957

29.06.2012

VVS a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

Vodné a stočné

20. 03. - 25. 06. 2012

719,87

   

88/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 06/2012

17,92

   

89/12

12244

02.07.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 06/2012

110,00

   

90/12

7217573389

03.07.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 07/2012

32,00

   

91/12

5111200363

06.07.2012

BPMK, s.ro.o

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

vodárenské práce

249,01

20/12

 

92/12

3470057705

12.07.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 06/2012

49,64

   

93/12

7207166340

12.07.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

mobilné služby

08.06. - 07.07.2012

5,81

   

94/12

1120724779

13.07.2012

SWAN a.s.

Borská 6,

Bratislava

35680202

Hlasové služby za 06/2012

17,42

   

95/12

2004500106

31.07.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV 06/2012

1 082,95

   

96/12

7457918991

31.07.2012

VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

elektrina 06-08/2012

710,00

   

97/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 07/2012

17,92

   

98/12

5111200460

03.08.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

BOZP a CO

80,00

   

99/12

741053976

08.08.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 07/2012

45,49

   

100/12

12287

10.08.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 07/2012

110,00

   

101/12

7227578097

10.08.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 08/2012

32,00

   

102/12

7208189510

13.08.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

mobilné služby

08.07. - 07.08.2012

0,00

   

103/12

2004500107

17.08.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV 07/2012

1 079,30

   

104/12

101

21.08.2012

Tanula sr.o.

Vojenská, Košice

46726900

Učebné pomôcky

125,96

27/12

 

105/12

21219241

24.08.2012

RAABE

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

MŠ a jej riadenie 8/12

 39,20

   

106/12

3082012

28.08.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

stravné 08/2012

21,17

   

107/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 08/2012

17,92

   

108/12

7227578097

04.09.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 09/2012

32,00

   

109/12

1008708

05.09.2012

LIFTEX s.r.o.

Južná trieda 117

Košice

36192970

porevízne opravy výťahov

60,00

26/12

 

110/12

12330

07.09.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva, PaM 08/2012

110,00

   

111/12

0742043820

10.09.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 08/2012

62,10

   

112/12

7209274897

11.09.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby - mobil

08.08. - 07.09.2012

11,14

   

113/12

2004500108

14.09.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV 08/2012

1076,12

   

114/12

5111200569

19.09.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13,

Košice

44518684

Inžinierska činnosť

194,16

19/12

 

115/12

506092012

19.09.2012

DERATEX - EKO

Pokroku 16, Košice

10689877

Preventívna deratizácia proti hlodavcom

52,80

29/12

 

116/12

120414

20.09.2012

Microitem a.s.

Odborárska 23, Bratislava

36434426

UP - CD k eduk. aktivitám

19,90

34/12

 

117/12

120101855

25.09.2012

Reklamné služby s.r.o.

Pekná 8 , Košice

36173177

Kopírovanie uč. osnov

117,38

36/12

 

118/12

2116357098

25.09.2012

VVS a. s.

Komenského 50, Košice

36570460

Vodné a stočné 26.6. - 18.9.2012

485,27

   

119/12

21224205

25.09.2012

Raabe Slovensko s.r.o.

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Publikácia - Dieťa a jeho svet september  2012

39,11

   

120/12

612332

26.09.2012

Super X, s.r.o.

Južná tr. 82, Košice

45928908

Drevená pečiataka

17,48

33/12

 

121/12

409012

26.09.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Stravné 09/2012

81,78

   

122/12

5060272012

26.09.2012

CANIS SLOVAKIA s.r.o.

Priemyselná 2, Košice

36431168

OOPP

123,14

40/12

 

123/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 09/2012

17,92

   

124/12

21225168

01.10.2012

Raabe Slovensko s.r.o.

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Časopis Zvedavček ročník 2012/13

40,32

   

125/12

6761213

02.10.2012

AUREDNIK CZ

Trubín 84, Králuv Dvur

18621392

Učebné pomôcky

95,60

35/12

 

126/12

543092012

02.10.2012

DERATEX-EKO

Pokroku 16, Košice

10689877

Dezinsekcia

36,00

41/12

 

127/12

12374

05.10.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva,

PaM 09/2012

110,00

   

128/12

5003235246

05.10.2012

Komunálna poisťovňa a.s.

prevádzka Košice

Hlavná 62,

Košice

31595545

Poistka budovy

2.11. 2012 - 2.5.2013

159,63

   

129/12

2012105

09.10.2012

Ing. Ivan Leško - GAROMA

Sofijská , Košice

14383730

Kalibrácia meradiel

90,40

38/12

 

130/12

9743031193

09.10.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469


Hlasové služby za 09/2012

75,85

   

131/12

7164273225

10.10.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 10/2012

32,00

   

132/12

7210313274

11.10.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové  služby - mobil

08.09. - 07.10.2012

9,98

   

133/12

9120122

12.10.2012

NOMIland didaktik s.r.o.

Magnezitárska 11, Košice

46751262

Učebné pomôcky

4,55

39/12

 

134/12

2004500109

16.10.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV 09/2012

1073,20

   

135/12

120077

18.10.2012

NOMIland didaktik s.r.o.

Magnezitárska 11, Košice

46751262

Učebné pomôcky

56,48

39/12

 

136/12

121405

18.10.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

Tonery + servis PC

152,78

42/12

 

137/12

121406

18.10.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

Servis PC

16,00

42/12

 

139/12

131310248

22.10.2012

STIEFEL EUROCART s.r.o.

Ružinivská 1/A, Bratislava

31360513

Učebné pomôcky

331,15

32/12

 

140/12

52012

22.10.2012

J.Kočiš

Budapeštianska 7 Košice

32465068

Výrub stromov a likvidácia drevnej hmoty

299,00

43/12

 

141/12

2012096

22.10.2012

Ing.  Pál Horváth

Kostolianska 67, Košice

32527641

Oprava žalúzií

80,00

28/12

 

142/12

10912

23.10.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Réžia za zamestnancov stravníkov 09/12

253,80

   

143/12

1612

29.10.2012

Peter Matia

Čordákova 26, Košice

17170672

Vodár. práce

30,45

45/12

 

144/12

510012

30.10.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Stravné 10/2012

95,12

   

145/12

10912

30.10.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Réžia    10/2012

295,20

   

146/12

7475090758

31.10.2012

VSE a.s.

Mlynská 31 Košice

36211222

elektrina za 09 - 11/2012

710,00

   

147/12

0048333187

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 10/2012

17,92

   

148/12

12416

06.11.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva,

PaM 10/2012

110,00

   

149/12

120254

06.11.2012

NOMIland didaktik s.r.o

Magnezitárska 11, Košice

46751262

Učebné pomôcky

87,38

46a/12

 

150/12

021812

06.11.2012

TOPlast a.s.

Werferova 1, Košice

36213241

Výmena obloženia pieskovísk a kolotoča + kladina

1 689,60

48/12

 

151/12

5744019187

07.11.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 10/2012

82,67

   

152/12

62012

07.11.2012

J.Kočiš

Budapeštianska 7 Košice

32465068

Orez stromov a likvidácia drevnej hmoty

100,00

47/12

 

153/12

7104674337

09.11.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

plyn 01.11. - 18.12.2012

32,00

   

154/12

21228251

12.11.2012

Raabe Slovensko s.r.o

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Časopis Zvedavček

1*2012/13

9,60

   

155/12

7211395289

14.11.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové  služby - mobil

08.10. - 07.11.2012

10,76

   

156/12

12406707

14.11.2012

B2BPartner s.r.o.

Šulekova 1158/2, Bratislava

44413467

Kancelárske kreslá

157,20

49/12

 

157/12

2004500110

16.11.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV  10/2012

2 048,82

   

158/12

120416

16.11.2012

NOMIland didaktik s.r.o.

Magnezitárska 11, Košice

46751262

Výtvarný materiál

544,59

46b/12

 

159/12

922012

21.11.2012

Ján Čurilla-ALARMTEL

Rovné č.81

Humenné

41583281

Revízia signalizácie

r. 2012

90,-

1551350KE2006

 

160/12

21229645

21.11.2012

Raabe Slovensko s.r.o.

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

MŠ a jej riadenie - nov. 2012

39,67

   

161/12

1252012

22.11.2012

Jana Stulančáková - HASPOTEX

Ondavská 19, Košice

32473524

BOZP, CO, PO 9 -12/2012

119,52

   

162/12

1057112012

22.11.2012

SOFT-GL s.r.o.

Belehradská 1 Košice

36182214

Uprgrade + servis 12 mesiacov program ŠJ

39,32

52/12

 

163/12

120199

22.11.2012

Ing. Ján Rusič

Čičava 148, Vranov

34897151

Detské bukové postieľky bez čela

1 860,88

44/12

 

164/12

21231108

28.11.2012

Raabe Slovensko s.r.o.

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Dieťa a jeho svet nov. 2012

39,11

   

165/12

611012

29.11.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Stravné 11/2012

72,79

   

166/12

12012

29.11.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Réžia  za zamest. stravníkov  11/2012

225,20

   

167/12

295122012

03.12.2012

NOVES okná Košice, spol. s r.o.

Žižkova 12, Košice

36189308

Terasové okná 2. tr.

4 286,83

50/12

 

168/12

5111200801

03.12.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13 Košice

44518684

Non-stop služba 2012

18,00

   

169/12

004833318

SK16.1.2012

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, Košice

36191400

internet 11/2012

17,92

   

170/12

12473

06.12.2012

SSŠ

Nižná Úvrať 26,

Košice

35540419

spracov. účtovníctva,

PaM 11,12/2012

220,00

   

171/12

51213838

06.12.2012

Raabe Slovensko s.r.o

Štefanovičova 20

Bratislava

35908718

Aktívna učiteľka v MŠ

odb. publikácia

zálohová fa

102,15

   

172/12

12134

07.12.2012

MONTANEX SK, s.r.o.

Trenčianska 1150/11 Púchov

36435112

učebné pomôcky

99,80

51/12

 

173/12

5111200860

07.12.2012

BPMK, s.r.o.

Južné nábrežie 13 Košice

44518684

Regulácia energií

153,20

   

174/12

8745020237

07.12.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby za 11/2012

68,18

   

175/12

1242

10.12.2012

Prokaf, spol. s r.o.

Chleborádova 17,

Brno

49967231

Kuchynský nerezový dvojdrez 2 ks

636,00

55/12

 

176/12

201220065

10.12.2012

EK plast, s.r.o.

Palackého 21, Košice

36187402

Obrusovina

244,07

56/12

 

177/12

12244

11.12.2012

SKLO-PORCELAN POLTAR

Jarmočná 2, Košice

32512261

Spotrebný tovar

472,42

57/12

 

178/12

7212449288

12.12.2012

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10,

Bratislava

35763469

Hlasové služby(mobil) za

8.11. - 7. 12. 2012

10,19

   

179/12

2116672503

12.12.2012

VVS,a.s.

Komenského 50, Košice

36570460

vodné a stočné 19. 9. - 03. 12. 2012

598,13

   

180/12

281512

13.12.2012

IVTOSA Hreško Miroslav

Helsínska 10, Košice

 

Pokládka dlažby vrátane dod. materiálu

327,00

54/12

 

181/12

121705

13.12.2012

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1 , Košice

43889395

Tlačiareň CANON s prísl. a servis

240,70

58/12

 

182/12

2004500111

14.12.2012

TEHO s.r.o.

Komenského 7

Košice

31679692

Teplo a TÚV  11/2012

2703,08

   

183/12

201201412

14.12.2012

Lenka Petrášová

Uni-Aktivity

Tatranská 33,

B. Bystrica

 

Chladiaca skriňa ACO

376 l

549,00

59/12

 

184/12

71212

20.12.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Stravné 11/2012

66,70

   

185/12

13012

20.12.2012

ŠJ pri MŠ

Palárikova 22

Košice

35543132

Réžia  za zamest. stravníkov  12/2012

207,-

   

186/12

120265

21.12.2012

NOVES okná Košice, spol. s r.o.

Žižkova 12, Košice

36189308

Plastové okná HB a 3. tr.

4235,60

53/12

 

187/12

242012

21.12.2012

DROGÉRIA-PAPIER Cecília Blahová

Mäsiarska 3,

040 01 Košice

37019791

čistiace a hygienické prostriedky - MŠ

243,14

60/12

 

188/12

252012

21.12.2012

DROGÉRIA-PAPIER Cecília Blahová

Mäsiarska 3,

040 01 Košice

37019791

čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ

237,94

60/12

 

189/12

20120059

28.12.2012

KOHOR s.r.o.,

Košické Olšany 247

36595845

Odstrán.nedostatkov na elektroinš.-kuchyňa a vypracovanie rev.správy

2399,16

61/12

 

190/12

7436128684

28.12.2012

SPP a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35815256

Plyn - vyúčt.fa  19.12.2011 - 18.12.2012 (nedoplatok)

34,44