OBJEDNÁVKY ŠJ 

Povinné zverejňovanie objednávok podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

  OBJEDNÁVKY 2017              
Číslo objednávky Dodávateľ Predmet IČO Dátum vystavenia Cena v Eur s DPH Identifik.zmluvy Schválil Dátum zverejnenia
12017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 31.12.16 20,46 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
22017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 10.01.17 12,87 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
32017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 09.01.17 114,07 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
42017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 10.01.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
52017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 09.01.17 170,44 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
62017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské mlieko 36216224 10.01.17 11,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 17.01.17
72017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 11.01.17 706,12 Zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
82017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 13.01.17 153,71 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
92017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 13.01.17 353,7 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.01.17
102017 Milan Michalnský Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 20.01.17 208,25 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.01.17
112017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 20.01.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 20.01.17
122017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 20.01.17 163,79 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.01.17
132017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 24.01.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 24.01.17
142017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 24.01.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 27.01.17
152017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 25.01.17 96,61 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 25.01.17
162017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 31.01.17 56,65 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
172017 Jozef Moňok Jokrim,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 30.01.17 322,69 Rámcová zmluva5/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
182017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 31.01.17 137,47 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
192017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 24.01.17 19,2 Zmluva5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
202017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 23.01.17 57,44 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
212017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 30.01.17 197,92 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
222017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 25.01.17 201,78 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.02.17
232017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 18.01.17 149,83 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 07.02.17
242017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 07.02.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 07.02.17
252017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 07.02.17 2,25 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 07.02.17
262017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 08.02.17 129,57 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.17
272017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 08.02.17 20,52 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.17
282017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 10.02.17 70,76 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.02.17
292017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 10.02.17 101,01 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.02.17
302017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 10.02.17 167,05 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.02.17
312017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 17.02.17 185,73 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.02.17
322017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 15.02.17 335,74 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.02.17
332017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 15.02.17 38,39 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 20.02.17
342017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 21.02.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 21.02.17
352017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 21.02.17 9,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 21.02.17
362017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 36019208 22.02.17 83,32 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.02.17
372017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 22.02.17 145,65 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.02.17
382017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 22.02.17 79,39 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.02.17
392017 Milan Michalanský,Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 23.02.17 275,17 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.02.17
402017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 28.02.17 48,53 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.03.17
412017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 27.02.17 432,79 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.03.17
422017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 01.03.17 115,18 Rámcová zmluva2/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.03.17
432017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 10.03.17 37,5 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.03.17
442017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 14.03.17 11,75 Zmluva2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 15.03.17
452017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 14.03.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 15.03.17
462017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 13.03.17 125,6 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.03.17
472017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 14.03.17 228,45 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.03.17
482017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 14.03.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 17.03.17
492017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 17.03.17 179,3 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.03.17
502017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 17.03.17 191,21 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.03.17
512017 Ematrade.Krosnianska 79,Košice Pečivo-perník 46954767 23.03.17 43,2 Prieskum trhu Popíková-ved.ŠJ 23.03.17
522017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 36019208 20.03.17 72,78 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.03.17
532017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 27.03.17 287,04 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.03.17
542017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 20.03.17 108,1 Rámcová zmluva2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.03.17
552017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 28.03.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 29.03.17
562017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 28.03.17 11,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 29.03.17
572017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 24.03.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 29.03.17
582017 Milan Michalanský,Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 30.03.17 187,89 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 30.03.17
592017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 33617203 31.03.17 90,38 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 31.03.17
602017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 24.03.17 641,47 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.03.17
612017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 05.04.17 97,76 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.17
622017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 27.03.17 182,91 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.03.17
632017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 12.04.17 215,82 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
642017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 18.04.17 162,14 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
652017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33619203 10.04.17 83,64 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
662017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 27.03.17 266,29 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
672017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 27.03.17 10,08 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
682017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 04.04.17 17,28 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
692017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 10.04.17 82,11 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 13.04.17
702017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 20.04.17 46,27 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.04.17
712017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 10.04.17 144,45 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.04.17
722017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 05.04.17 160,38 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.17
732017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 24.04.17 128,4 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.04.17
742017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 25.04.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 25.04.17
752017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 20.04.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 27.04.17
762017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 30.04.17 66,36 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.05.17
772017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 28.04.17 350,66 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.05.17
782017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 27.04.17 103,31 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.05.17
792017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 03.05.17 88,02 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.05.17
802017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 03.05.17 102,29 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.05.17
812017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 24.04.17 288,53 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.05.17
822017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 09.05.17 244,8 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.05.17
832017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 03.05.17 19,2 Zmluva5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 09.05.17
842017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 10.05.17 60,48 Rámcová zmluva 6/20414 Popíková-ved.ŠJ 12.05.17
852017 MilanMichalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 11.05.17 111,72 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.05.17
862017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36116224 16.05.17 8,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 17.05.17
872017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 16.05.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 17.05.17
882017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 15.05.17 166,63 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.05.17
892017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 16.05.17 78,73 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.05.17
902017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 14.05.17 124,06 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.05.17
912017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 15.05.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 18.05.17
922017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 22.05.17 194,7 Rámcová zmluva 2/2017 Popíková-ved.ŠJ 22.05.17
932017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 19.05.17 58,25 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.05.17
942017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 20.05.17 74,98 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.05.17
952017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 24.05.17 410,66 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
962017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 30.05.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
972017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 31.05.17 91,37 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
982017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 30.05.17 11 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
992017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 30.05.17 19,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
1002017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 30.05.17 273,09 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
1012017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 29.05.17 185,41 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
1022017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 01.06.17 187,04 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.06.17
1032017 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 33617203 10.06.17 83,07 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 16.06.17
1042017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 08.06.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1052017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 13.06.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1062017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 13.06.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1072017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 12.06.17 238,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1082017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 07.06.17 85,67 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1092017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 05.06.17 158,07 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1102017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 36019208 12.06.17 122,52 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.06.17
1112017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 14.06.17 233,22 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.06.17
1122017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 15.06.17 134,8 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.06.17
1132017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 19.06.17 77,95 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.06.17
1142017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 20.06.17 16,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 20.06.17
1152017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 36216224 20.06.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 20.06.17
1162017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 20.06.17 84,27 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.06.17
1172017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 36019208 21.06.17 47 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.06.17
1182017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 29.06.17 178,59 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 29.06.17
1192017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 23.06.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 29.06.17
1202017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 30.06.17 96,74 Rámcová zmluva 6/2017 Popíková-ved.ŠJ 30.06.17
1212017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 30.06.17 406,34 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 30.06.17
1222017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 10.07.17 36,02 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1232017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 04.07.17 9,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1242017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 04.07.17 374,03 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1252017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 03.07.17 227,07 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1262017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 36019208 03.07.17 66,76 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1272017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 26.06.17 66,02 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.07.17
1282017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 44108087 26.06.17 132,78 Rámcová zmluva5/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.07.17
129217 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 24.06.17 27,97 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.07.17
1302017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 28.07.17 98,01 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 28.07.17
1312017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 05.09.17 14,86 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.09.17
1322017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 05.09.17 39,37 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.09.17
1332017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 28.08.17 524,42 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.09.17
1342017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 28.08.17 561,27 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.09.17
1352017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 30.08.17 364,89 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.09.17
1362017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 36019208 30.08.17 207,79 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.09.17
1372017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17158834 14.09.17 189,37 Rámcovázmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 18.09.17
1382017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 10.09.17 63,55 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 18.09.17
1392017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 13.09.17 18,21 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 18.09.17
1402017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 36019208 13.09.17 126,92 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 18.09.17
1412017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 13.09.17 9,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 13.10.17
1422017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 33617203 19.09.17 86,73 Rámcová zmluva6/2016 Popíková-ved.ŠJ 13.10.17
1432017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 36019208 26.09.17 187,39 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.10.17