Faktúry ŠJ
Povinné zverejňovanie faktúr – ŠJ podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Int. č.fa Číslo faktúry Došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Predmet plnenia Suma v Eur Klasifik. zmluvy (objedn.) Úhrada Fa Dátum zverejnenia
              S DPH      
12017 2016100183 13.12.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 20,46 Rámcová zmluva 6/2014 13.01.17 13.01.17
22017 2017100002 10.01.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 12,87 Rámcová zmluva 6/2014 13.01.17 13.01.17
32017 530700418 09.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 114,07 Rámcová zmluva 4/2014 13.01.17 13.01.17
42017 170100321 10.01.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 13.01.17 13.01.17
52017 530700409 09.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 170,44 Rámcová zmluva 2/2014 13.01.17 13.01.17
62017 170100322 10.01.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 11,75 Zmluva 2015/2016 17.01.17 17.01.17
72017 530700772 11.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 706,12 Rámcová zmluva 2/2014 13.01.17 13.01.17
82017 530701067 13.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 153,71 Rámcová zmluva 4/2014 13.01.17 13.01.17
92017 530701063 13.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 353,7 Rámcová zmluva 2/2014 13.01.17 13.01.17
102017 2016112 20.01.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 208,25 Rámcová zmluva 1/2014 20.01.17 20.01.17
112017 717011178 17.01.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 20.01.17 20.01.17
122017 530701834 20.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 163,79 Rámcová zmluva 2/2014 23.01.17 23.01.17
132017 170100986 24.01.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 3 Zmluva 2015/2016 24.01.17 24.01.17
142017 170100985 24.01.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 27.01.17 27.01.17
152017 2017100095 25.01.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 96,61 Rámcová zmluva 6/2014 25.01.17 25.01.17
162017 2017100176 31.01.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 56,65 Rámcová zmluva 6/2016 06.02.17 06.02.17
172017 4820017 30.01.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 322,69 Rámcová zmluva 5/2014 06.02.17 06.02.17
182017 2016117 31.01.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 137,47 Rámcová zmluva 1/2014 06.02.17 06.02.17
192017 71702362 24.01.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 06.02.17 06.02.17
202017 530702107 23.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 57,44 Rámcová zmluva 2/2014 06.02.17 06.02.17
212017 530702828 30.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 197,92 Rámcová zmluva 2/2014 06.02.17 06.02.17
222017 530702429 25.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 201,78 Rámcová zmluva4/2014 06.02.17 06.02.17
232017 530701706 18.01.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 149,83 Rámcová zmluva 2/2014 07.02.17 07.02.17
242017 170101587 07.02.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 07.02.17 07.02.17
252017 170101588 07.02.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 2,25 Zmluva 2015/2016 07.02.17 07.02.17
262017 530703895 08.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 129,57 Rámcová zmluva 2/2014 08.02.17 08.02.17
272017 530703893 08.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 20,52 Rácová zmluva 4/2014 08.02.17 08.02.17
282017 2017100266 10.02.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 70,76 Rámcová zmluva 6/2014 10.02.17 10.02.17
292017 530704148 10.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 101,01 Rámcová zmluva 4/2014 10.02.17 10.02.17
302017 530704218 10.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 1670,5 Rámcová zmluva 2/2014 10.02.17 10.02.17
312017 530704603 17.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 185,73 Rámcová zmluva 2/2014 17.02.17 17.02.17
322017 530704655 15.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 335,74 Rámcová zmluva 2/2014 17.02.17 17.02.17
332017 71705183 15.02.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 38,39 Zmluva 5107/2015 20.02.17 20.02.17
342017 170102232 21.02.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 12 Zmluva 2015/2016 21.02.17 21.02.17
352017 170102233 21.02.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 9,6 Zmluva 2015/2016 21.02.17 21.02.17
362017 20117100360 20.02.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36019208 Chlieb,pečivo 83,32 Rámcová zmluva 6/2014 22.02.17 22.02.17
372017 530705432 22.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 145,65 Rámcová zmluva 2/2016 22.02.17 22.02.17
382017 530705393 22.02.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 79,39 Rámcová zmluva 4/2014 22.02.17 22.02.17
392017 2017006 23.02.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 275,17 Rámcová zmluva 1/2014 27.02.17 27.02.17
402017 2017100438 28.02.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 48,53 Rámcová zmluva 6/2014 03.03.17 03.03.17
412017 1332017 27.02.17 JoZef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 432,79 Rámcová zmluva5/2014 03.03.17 03.03.17
422017 530706232 01.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 115,18 Rámcová zmluva 2/2014 03.03.17 03.03.17
432017 2017100523 10.03.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 37,5 Rámcová zmluva 6/2014 15.03.17 15.03.17
442017 170102917 14.03.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 11,75 Zmluva2015/2016 15.03.17 15.03.17
452017 170102916 14.03.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 15.03.17 15.03.17
462017 530706962 13.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 125,6 Rámcová zmluva 4/2014 15.03.17 15.03.17
472017 530707235 14.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 228,45 Rámcová zmluva 2/2014 15.03.17 15.03.17
482017 71709045 14.03.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 2015/2016 17.03.17 17.03.17
492017 2017013 17.03.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 179,3 Rámcová zmluva 1/2014 17.03.17 17.03.17
502017 530707475 17.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 191,21 Rámcová zmluva 2/2014 17.03.17 17.03.17
512017 20173 23.03.17 Ematrade s.r.o. Krosnianska 79,Košice 46954767 Pečivo-perník 43,2 Prieskum trhu 23.03.17 23.03.17
522017 2017100603 20.03.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36019208 Chlieb,pečivo 72,78 Rámcová zmluva 6/2014 23.03.17 23.03.17
532017 2042017 27.03.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 287,04 Rámcová zmluva5/2014 27.03.17 27.03.17
542017 530707840 20.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 108,1 Rácová zmluva 2/2014 27.03.17 27.03.17
552017 170103587 28.03.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 29.03.17 29.03.17
562017 170103588 28.03.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 11,75 Zmluva 2015/2016 29.03.17 29.03.17
572017 71710574 24.03.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 29.03.17 29.03.17
582017 2017018 30.03.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 187,89 Rámcová zmluva 1/2014 30.03.17 30.03.17
592017 20171000692 31.03.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 90,38 Rámcová zmluva 6/2014 31.03.17 31.03.17
602017 530708528 24.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 641,47 Rámcová zmluva 2/2014 24.03.17 24.03.17
612017 530709881 05.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 97,76 Rámcová zmluva 4/2014 05.04.17 05.04.17
622017 530708678 27.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 182,91 Rámcová zmluva 2/2014 27.03.17 27.03.17
632017 530710581 12.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 215,82 Rámcová zmluva 2/2014 13.04.17 13.04.17
642017 2017026 18.04.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 162,14 Rámcová zmluva 1/2014 13.04.17 13.04.17
652017 2017100778 10.04.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33619203 Chlieb,pečivo 83,64 Rámcová zmluva 6/2014 13.04.17 13.04.17
662017 530708707 27.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 266,29 Rámcová zmluva 4/2014 13.04.17 13.04.17
672017 530710350 27.03.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 10,08 Rámcová zmluva 4/2014 13.04.17 13.04.17
682017 71711870 04.04.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 17,28 Zmluva 5107/2015 13.04.17 13.04.17
692017 71712454 10.04.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 82,11 Zmluva 5107/2015 13.04.17 13.04.17
702017 2017100860 20.04.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 46,27 Rámcová zmluva 6/2014 20.04.17 20.04.17
712017 530710349 10.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 144,45 Rámcová zmluva 2/2014 10.04.17 10.04.17
722017 530709888 05.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 160,38 Rámcová zmluva 2/2014 05.04.17 05.04.17
732017 530711410 24.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 128,4 Rámcová zmluva 2/2014 24.04.17 24.04.17
742017 170104321 25.04.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školsé ovocie 12 Zmluva 2015/2016 25.04.17 25.04.17
752017 71713792 20.04.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 27.04.17 27.04.17
762017 2017100947 30.04.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 66,36 Rámcová zmluva 6/2014 04.05.17 04.05.17
772017 2882017 28.04.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 350,66 Rámcová zmluva 5/2014 04.05.17 04.05.17
782017 2017032 27.04.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 103,31 Rámcová zmluva 1/2014 04.05.17 04.05.17
792017 530712422 03.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 88,02 Rámcová zmluva 2/2014 09.05.17 09.05.17
802017 530712419 03.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 102.29 Rámcová zmluva 4/2014 09.05.17 09.05.17
812017 530711451 24.04.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 228,53 Rámcová zmluva4/2014 09.05.17 09.05.17
822017 530713030 09.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 244,8 Rámcová zmluva 2/2014 09.05.17 09.05.17
832017 71716117 03.05.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva5107/2015 09.05.17 09.05.17
842017 2017101031 10.05.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 60,48 Rámcová zmluva 6/2014 12.05.17 12.05.17
852017 2017036 11.05.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 111,72 Rámcová zmluva 1/2014 12.05.17 12.05.17
862017 170105017 16.05.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36116224 Školské ovocie 8,75 Zmluva 2015/2016 17.05.17 17.05.17
872017 170105016 16.05.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 17.05.17 17.05.17
882017 530713584 15.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 166,63 Rámcová zmluva 2/2014 17.05.17 17.05.17
892017 530713946 16.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 78,73 Rámcová zmluva 4/2014 17.05.17 17.05.17
902017 530713695 14.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 124,06 Rámcová zmluva 2/2014 17.05.17 17.05.17
912017 71717782 15.05.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 18.05.17 18.05.17
922017 530714268 22.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 194,7 Rámcová zmluva 2/2014 22.05.17 22.05.17
932017 530714345 19.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 58,25 Rámcová zmluva 4/2014 22.05.17 22.05.17
942017 2017101115 20.05.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 74,98 Rámcová zmluva 6/2014 22.05.17 22.05.17
952017 530714942 24.05.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 410,66 Rámcová zmluva 2/2014 06.06.17 06.06.17
962017 71719749 30.05.17 Tatranská mliekareň Námestie SNP 11,Zvolen 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 06.06.17 06.06.17
972017 2017101202 31.05.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 91,37 Rámcová zmluva 6/2014 06.06.17 06.06.17
982017 170105692 30.05.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 11 Zmluva 2015/2016 06.06.17 06.06.17
992017 170105691 30.05.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské mlieko 19,2 Zmluva 2015/2016 06.06.17 06.06.17
1002017 2017048 30.05.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 273,09 Rámcová zmluva 1/2014 06.06.17 06.06.17
1012017 3622017 29.05.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 485,41 Rámcová zmluva 5/2014 06.06.17 06.06.17
1022017 530715725 01.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 187,04 Rámcová zmluva 2/2014 06.06.17 06.06.17
1032017 2017101289 10.06.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 83,07 Rámcová zmluva 6/2014 16.06.17 16.06.17
1042017 71721243 08.06.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 13.06.17 13.06.17
1052017 170106278 13.06.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 3 Zmluva 2015/2016 13.06.17 13.06.17
1062017 170106277 13.06.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 12 Zmluva 2015/2016 13.06.17 13.06.17
1072017 530716928 12.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 238,54 Rámcová zmluva 2/2014 13.06.17 13.06.17
1082017 530716527 7062017 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 85,67 Rámcová zmluva 4/2014 13.06.17 13.06.17
1092017 530716215 05.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 158,07 Rámcová zmluva 2/2014 13.06.17 13.06.17
1102017 530716974 12.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 122,52 Rámcová zmluva 4/2014 13.06.17 13.06.17
1112017 2017057 14.06.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 233,22 Rámcová zmluva1/2014 15.06.17 15.06.17
1122017 530717171 15.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 134,8 Rámcová zmluva 2/2014 15.06.17 15.06.17
1132017 530717698 19.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 77,95 Rámcová zmluva 2/2014 19.06.17 19.06.17
1142017 170106814 20.06.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 17,6 Zmluva 2015/2016 20.06.17 20.06.17
1152017 170106815 20.06.17 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 3 Zmluva 2015/2016 20.06.17 20.06.17
1162017 2017101372 20.06.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 84,27 Rámcová zmluva 6/2014 20.06.17 20.06.17
1172017 530717927 21.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 47 Rámcová zmluva4/2014 20.06.17 20.06.17
1182017 2017070 29.06.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 178,59 Rámcová zmluva 1/2014 29.06.17 29.06.17
1192017 71723662 23.06.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19,2 Zmluva 5107/2015 29.06.17 29.06.17
1202017 2017101463 30.06.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 96,74 Rámcová zmluva 6/2014 30.06.17 30.06.17
1212017 4692017 30.06.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 406,34 Rámcová zmluva 5/2014 30.06.17 30.06.17
1222017 201710154 10.07.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 36,02 Rámcová zmluva 6/2014 19.07.17 19.07.17
1232017 71724966 04.07.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 9,6 Zmluva5107/2015 19.07.17 19.07.17
1242017 530718946 04.07.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 374,03 Rámcová zmluva 2/2014 19.07.17 19.07.17
1252017 530718921 03.07.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 227,07 Rámcová zmluva 2/2014 19.07.17 19.07.17
1262017 530718887 03.07.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 66,76 Rámcová zmluva4/2014 19.07.17 19.07.17
1272017 530718263 26.06.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 66,02 Rámcová zmluva 2/2014 19.07.17 19.07.17
1282017 4982017 26.07.17 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 132,78 Rámcová zmluva 5/2014 27.07.17 27.07.17
1292017 530719544 24.07.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 27,97 Rámcová zmluva 2/2014 27.07.17 27.07.17
1302017 2017085 08.07.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 98,01 Rámcová zmluva 1/2014 28.07.17 28.07.17
1312017 2017101672 05.09.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 14,86 Rámcová zmluva 6/2014 06.09.17 06.09.17
1322017 2017101609 05.09.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 39,37 Rámcová zmluva 6/2014 06.09.17 06.09.17
1332017 530720786 28.08.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 524,42 Rámcová zmluva 2/2014 06.09.17 06.09.17
1342017 530720787 28.08.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 561,27 Rámcová zmluva 2/2014 06.09.17 06.09.17
1352017 530721055 30.08.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 364,89 Rámcová zmluva 2/2014 12.09.17 12.09.17
1362017 530721061 30.08.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 207,79 Rámcová zmluva 4/2014 12.09.17 12.09.17
1372017 2017097 14.09.17 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 189,37 Rámcová zmluva 1/2014 18.09.17 18.09.17
1382017 2017101948 10.09.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 63,55 Rámcová zmluva 6/2014 18.09.17 18.09.17
1392017 530722581 13.09.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 18,21 Rámcová zmluva 2/2014 18.09.17 18.09.17
1402017 530722549 13.09.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 126,92 Rámcová zmluva 4/2014 18.09.17 18.09.17
1412017 71731630 13.09.17 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 9,6 Zmluva 5107/2015 26.09.17 13.10.17
1422017 2017100024 20.09.17 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 86,73 Rámcová zmluva 6/2014 26.09.17 13.10.17
1432017 530724053 26.09.17 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 187,39 Rámcová zmluva 2/2014 26.09.17 13.10.17