ZMLUVY ŠJ

Povinné zverejňovanie faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám,
novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 
Č.zml. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
zmluvy
Celk.hodnota
predmetu zákazky v €
Dátum uzavretia zmluvy Dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy PDF
1/2017

INTA s.r.o. 

Rybárska 758/18

911 01 Trenčín   

Dodatok ku zmluve č. 2013/0102/25190331

odvoz
biolog.
odpadu
VŽP
3. kateg.
  1.1.2017    2.1.2017    31.8.2017 PDF
2/2017

INTA s.r.o. 

Rybárska 758/18

911 01 Trenčín   

Zmluva č. 2017/0901/2519 odvoz
biolog.
odpadu
VŽP
3. kateg.
  1.9.2017 2.9.2017 na neurčito PDF