OBJEDNÁVKY MŠ

Povinné zverejňovanie objednávok podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám,
novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Číslo objedn. Dodávateľ Predmet IČO Dátum vystavenia Suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/ Schválil Dátum zverejnenia
01/2017 PORTÁL SLOVAKIA,Horská 810,Horný Slavkov 059 91 Veľký Slavkov Odborný seminár Agrese a agresivita 35463066 10.01.2017 29,52 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.01.2017
02/2017 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice VO – Rozšírenie kapacít MŠ 35540419 27.01.2017 storno Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.01.2017
03/2017 ALARMTEL SK,s.r.o., Krátka 367/5, 044 01 Ždaňa Servis signalizácie 36182010 01.02.2017 88,80 Zmluva č1551350/KE  Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 01.02.2017
04/2017 ELARIN, s.r.o., Trnkov 44, 082 12 Prešov Učebné pomôcky pre MŠ 45240841 06.02.2017 258,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.02.2017
05/2017 Hreha Ľubomír, MagurskA 2, 040 01 Košice Detská diskotéka na karnevale v MŠ 33903590 06.02.2017 57,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.02.2017
06/2017 Bábkové divadlo, Tajovského 4, 040 01 Košice Bábkové predstavenie pre deti MŠ 31297811 09.02.2017 49,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 09.02.2017
07/2017 Haspo-tex s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Činnosť technika BOZP na r. 2017 47133341 09.02.2017 700,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 09.02.2017
08/2017 Haspo-tex s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Revízia hydrantov, hasiacich prístrojov 47133341 17.02.2017 147,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 17.02.2017
09/2017 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava, 093 01 Vranov nad Topľov Detské stoly a stoličky 47136201 22.02.2017 988,90 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.02.2017
10/2017 NOMILAND, s.r.o, Magnezitárska 11, 040 13 Košice Didaktické a učebné pomôcky pre deti MŠ 36174319 23.02.2017 82,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.02.2017
11/2017 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava Didaktické a učebné pomôcky pre deti MŠ 35848260 23.02.2017 324,40 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.02.2017
12/2017 Taktik-Hravá škôlka, Krompašská 510/96, 040 11 KE Didaktické a učebné pomôcky pre deti MŠ 45258767 23.02.2017 232,70 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.02.2017
13/2017 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Papiernické potreby 36577308 24.02.2017 91,02 Rámcová dohoda 3/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.02.2017
14/2017 „Sferinas kinas“- orga. zložka, Karpatské námestie10/A, 831 06 Bratislava Projekcia pre deti MŠ 50660951 27.02.2017 100,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.02.2017
15/2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 42 Bratislava Tlačivá-osvedčenia pre MŠ 31331131 02.03.2017 14,80 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 02.03.2017
16/2017 RAMcom, s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Servis počítača v riaditeľni 43889395 13.03.2017 10,80 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 13.03.2017
17/2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina  Stravné lístky 36391000 21.03.2017 81,00 Zmluva o zab.strav.kl.č.17K996026 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 21.03.2017
18/2017 ARKUS vydavateľstvo, s.r.o., L.Svobodu 1359/10, 905 01 Senica Detské omaľovanky 45707511 22.03.2017 39,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.03.2017
19/2017 AQUA – VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Preventívna deratizácia MŠ 10787186 24.03.2017 23,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.03.2017
20/2017 Bábkové divadlo, Tajovského 4, 040 01 Košice Bábkové predstavenie pre deti MŠ 31297811 28.03.2017 55,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 28.03.2017
21/2017 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 33903590 03.04.2017 41,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 03.04.2017
22/2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina  Stravné lístky 36391000 05.04.2017 31,50 Zmluva o zab.strav.kl.č.17K996026 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2017
23/2017 Haspo-tex s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Vzdelávanie (Kurz 1. pomoci) pre 2 osoby 47133341 05.04.2017 40,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2017
24/2017 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice PHZ-Výmena okenných a dverných otvorov 35540419 05.04.2017 150,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2017
25/2017 Veronika Rusnáčková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice Revízia výťahov a premazanie JMB 100kg 17251605 05.04.2017 33,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2017
26/2017 HERMAS s.r.o., Priemyselná 6, 040 01 Košice Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ 36174050 06.04.2017 228,91 Rámcová dohoda 2/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.04.2017
27/2017 HERMAS s.r.o., Priemyselná 6, 040 01 Košice Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ 36174050 06.04.2017 100,02 Rámcová dohoda 2/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.04.2017
28/2017 Mgr.Viera Janočková – VERA Priemyselná 21, 071 01 Michalovce Kuchynské linky do kuchyniek MŠ 40035263 07.04.2017 718,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 07.04.2017
29/2017 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske a papiernické potreby 36577308 11.04.2017 532,36 Rámcová dohoda 3/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.04.2017
30/2017 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske a papiernické potreby 36577308 11.04.2017 592,20 Rámcová dohoda 3/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.04.2017
31/2017 Ing.Štefan Darázs ELEKTRO-DA, Obrancov mieru 10, 040 01 Košice Oprava zásuviek a vypínača v MŠ 34377204 11.04.2017 40,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.04.2017
32/2017 BPMK, spol.s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Odborná prehliadka VTZ plynových 44518684 18.04.2017 110,40 Zmluva č.052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.04.2017
33/2017 BPMK, spol.s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Revízia prenosných elektrospotrebičov 44518684 18.04.2017 511,20 Zmluva č.052/Z/2012+Dodatok Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.04.2017
34/2017 Plavecká škola AQUA s.r.o., Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Predplavecký výcvik pre deti MŠ 36580791 18.04.2017 1804,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.04.2017
35/2017 BPMK, spol.s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Oprava servopohonu 44518684 21.04.2017 49,06 Zmluva č.052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 21.04.2017
36/2017 PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89, 831 02 Bratislava Naša škola – časopis – predplatné na 2017/18 31320007 25.04.2017 15,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 25.04.2017
37/2017 RAMcom, s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Tonery pre MŠ 43889395 05.05.2017 556,93 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.05.2017
38/2017 ALEX KOVOVÝ A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, s.r.o. Držiaky na uteráky pre deti MŠ 36553859 09.05.2017 780,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 09.05.2017
39/2017 Stredisko služieb škole, Tr.SNP 48/A 040 01 Košice VO- Osobné ochranné pracovné prostriedky 35540419 10.05.2017 200,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.05.2017
40/2017 Ing. Valér Pavlík  FUN PARK, Severné nábrežie 45, 040 01 Košice Športové dopoludnie a maľovanie na tvár 46402276 11.05.2017 194,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.05.2017
41/2017 RAMcom, s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Valec Brother DCP 7030 43889395 11.05.2017 81,7 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.05.2017
42/2017 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Prenájom veľkoobjemového kontajnera 36205214 16.05.2017 147,31 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 16.05.2017
43/2017 Sklenárstvo Betty, Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves Vysklenie a zasklenie pergolového okna 35423323 18.05.2017 95,52 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.05.2017
44/2017 Peter Matia, Čordáková 26, 040 23 Košice Vodopráce v MŠ – opravy 17170672 23.05.2017 163,54 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.05.2017
45/2017 Judita Orthová, Budapeštianska 7, 040 13 Košice Inštalácia a aktivácia elektronickej schránky 35237350 26.05.2017 25,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.05.2017
46/2017 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Diskotéka v MŠ pri príležitosti MDD 33903590 31.05.2017 64,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 31.05.2017
47/2017 PROMET Trans, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Preprava detí na Košický hrad 31696651 02.06.2017 96,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 02.06.2017
48/2018 UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Dohľad nad pracovnými podmienkami 00606707 05.06.2017 167,41 Zmluva o vyk.PZS a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.06.2017
49/2017 BIG MUSIC hudobné nástroje, Horná 9, 974 01 Banská Bystrica Klavír do VI. triedy MŠ 48136255 15.06.2017 795,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.06.2017
50/2017 ARES s.r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Časopis Predškolská výchova 2017/2018 31363822 15.06.2017 10,8 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.06.2017
51/2017 Bábkové divadlo, Tajovského 4, 040 01 Košice Divadelné predstavenie Čert a Káča 31297811 22.06.2017 58,5 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.06.2017
52/2017 Krass Peter, Švedlár 11, 053 34 Švedlár Odstránenie závad na bleskozvode 43695621 26.06.2017 73,27 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.06.2017
53/2017 Ing. Štefan Darász, ELEKTRO-DA, Obr.mieru 10, 040 01 Košice Výmena hlavného vypínača vyhr.kotla 34377204 26.06.2017 195 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.06.2017
54/2017 A SERVIS LIPKA, s.r.o.,  Letná 3, 831 03 Bratislava Odstránenie grafitov na budove MŠ 36070289 26.06.2017 285,48 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.06.2017
55/2017 Faxcopy, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice Výroba pečiatky FK 35729040 10.07.2017 23,02 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 10.07.2017
56/2017 UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Vstupná prehliadka pre zamestnancov 00606707 11.07.2017 200 Zmluva o vyk.PZS a Dod.č.1 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 11.07.2017
57/2017 AQUA – VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Dezinsekcia osieho hniezda v MŠ 10787186 11.07.2017 25,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 11.07.2017
58/2017 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice VO – vybavenie elokovaného pracoviska 35540419 12.07.2017 200 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 12.07.2017
59/2017 Krass Peter, Švedlár 11, 053 34 Švedlár Práce na bleskozvode na streche MŠ 43695621 14.07.2017 104,56 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 14.07.2017
60/2017 Jaroslav Šmajda, Korýtková 6, 040 01 Košice Hygienická maľba kuchyne MŠ 35236426 19.07.2017 1157,30 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 19.07.2017
61/2017 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Tr. SNP 90/341, 040 01Košice Osobné ochranné pracovné pomôcky 47619511 27.07.2017 600,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 27.07.2017
61a/2017 ASKO Nábytok, Pri Prachárni 3, 040 11 Košice Nábytok pre vybavenie EP 35909790 02.08.2017 1032,88 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 02.08.2017
62/2017 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina Stravné lístky 36391000 03.08.2017 58,5 Zmluva o zab.strav.kl.č.17K996026 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 03.08.2017
63/2017 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Zakúpenie ventilátora s elektromotorom-VO 35540419 03.08.2017 200 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 03.08.2017
64/2017 EK Plast, Palackého 21, 040 01 Košice Koberce – EP ZŠ Masarykova 36187402 04.08.2017 857,70 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 04.08.2017
65/2017 CORA Košice, Rastislavova 93, 040 01 Košice Vybavenie školskej jedálne EP 14280205 04.08.2017 688,38 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 04.08.2017
66/2017 CUBS, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice Aktualizácia bezpečnostného projektu-zmena štatutára 46943404 30.08.2017 60,00 Zmluva o dielo r. 2017 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 30.08.2017
67/2017 NOMILAND, s.r.o, Magnezitárska 11, 040 13 Košice Predeľovacia stena – 3 ks na EP na ZŠ Masarykova 36174319 05.09.2017 161,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 05.09.2017
68/2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 42 Bratislava Tlačivá-osobný spis dieťaťa 31331131 06.09.2017 12,36 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 06.09.2017
69/2017 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Tr. SNP 90/341, 040 01Košice Osobné ochranné pracovné pomôcky 47619511 07.09.2017 120,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 07.09.2017
70/2017 NAY, a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava,prev. Pri Prachárni 6,KE Umývačka riadu do výdajne stravy -EP na ZŠ Mas. 35739487 07.09.2017 368,90 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 07.09.2017
71/2017 Mobelix SK, s.r.o.,Rožňavská 32,82104 Bratislava, prev.Pri Prachárni 4/E,Košice Nákup zariadenia do výdajne stravy na EP na ZŠ Masarykova 35903414 07.09.2017 799,54 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 07.09.2017
72/2017 AQUA – VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Dezinsekcia osieho hniezda v MŠ 10787186 13.09.2017 35,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 13.09.2017
73/2017 ARES spol. s r.o. Elektrárenská 12091, Bratislava Detské časopisy na šk. rok 2017/18 31363822 14.09.2017 40,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 14.09.2017
74/2017 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Animačná aktivita Zlatá rybka 33903590 20.09.2017 33,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 20.09.2017
75/2017 BPMK, spol.s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Výpočet prev. nákl. k nájomnej zmluve 44518684 21.09.2017 7,00 Zmluva č.052/Z/2012 Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 21.09.2017
76/2017 AQUA – VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ 10787186 25.09.2017 23,00 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 25.09.2017
77/2017 VZTMont, Opatovská cesta 10, Košice Zakúpenie ventilátora s elektromotorom 36572063 27.09.2017 2 883,96 na objednávku Mgr.E. Chovancová, riad. MŠ 27.09.2017
  Objednávky Sociálny fond              
                 
01/2017 Hotel Gloria Palac, s.r.o. Prašná 7, prev.Bottova 1,Košice Slávnostná večera pri príležitosti DU 36722014 30.03.2017 280,00 na objednávku Šipošová, riaditeľka MŠ 30.03.2017