FAKTÚRY MŠ

Povinné zverejňovanie faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám,

novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

NA STIAHNUTIE V PDF