Objednávky ŠJ od 1.1.2016

Povinné zverejňovanie objednávok podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám,

novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Číslo objednávky Dodávateľ Predmet       IČO Dátum vystavenia Cena s DPH Klasifik. zmluvy (objedn.) Schválil. Dátum zverejnenia
12016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 11.01.16 151,87 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.01.16
22016 Inmedia Základné potraviny 36019208 11.01.16 483,85 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.01.16
32016 Inmedia Základné potraviny 36019208 12.01.16 622,76 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.01.16
42016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 12.01.16 17,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 15.01.16
52016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.12.16 89,27 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 15.01.16
62016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 18.01.16 101,81 Rámcová zmluva6/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.01.16
72016 Inmedia Základné potraviny 36019208 18.01.16 204,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.01.16
82016 Inmedia Základné potraviny 36019208 18.01.16 161,83 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 22.01.16
92016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 27.01.16 125,99 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.01.16
102016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 26.01.16 10 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 27.01.16
112016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 26.01.16 17,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 27.01.16
122016 Inmedia Základné potraviny 36019208 25.01.16 215,94 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.01.16
132016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 22.01.16 32,63 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 27.01.16
142016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 01.02.16 109,08 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.02.16
152016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 29.01.16 394,57 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.02.16
162016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 29.01.16 283,04 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.02.16
172016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.01.16 94,66 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.02.16
182016 Inmedia Základné potraviny 36019208 29.01.16 256,88 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.16
192016 Inmedia Základné potraviny 36019208 01.02.16 21,98 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.16
202016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 05.02.16 86,24 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.16
212016 Inmedia Základné potraviny 36019208 05.02.16 186,59 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.02.16
222016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 09.02.16 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 09.02.16
232016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 09.02.16 149,67 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.02.16
242016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 33617203 10.02.16 42 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.02.16
252016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 36019208 05.02.16 16,31 Zmluva 5107/2008 Popíková-ved.ŠJ 12.02.16
262016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 23.02.16 16 Zmluva 2014/2015 Popíková-ved.ŠJ 23.02.16
272016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 23.02.16 10 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 23.02.16
282016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.02.16 13,94 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.02.16
292016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 12.02.16 16,31 Zmluva 5107/2008 Popíková-ved.ŠJ 23.02.16
302016 Inmedia Základné potraviny 36019208 23.02.16 204,03 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.02.16
312016 Inmedia Základné potraviny 36019208 25.02.16 207,79 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 25.02.16
322016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 24.02.16 64,86 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 25.02.16
332016 Inmedia Mlieko ,mliečne výrobky 36019208 24.02.16 177,6 Rámcová zmluva 3/2014 Popíková-ved.ŠJ 25.02.16
342016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 29.02.16 373,67 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.03.16
352016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 29.02.16 63,94 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.03.16
362016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 01.03.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 04.03.16
372016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 26.02.16 128,4 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.03.16
382016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 08.03.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 08.03.16
392016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 08.03.16 7,5 Zmluva2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 08.03.16
402016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 07.03.16 129,03 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.03.16
412016 Inmedia Základné potraviny 36019208 07.03.16 325,36 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.03.16
422016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 01.03.16 16,31 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 08.03.16
432016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 14.03.16 16,31 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 14.03.16
442016 Inmedia Základné potraviny 36019208 14.03.16 107,52 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.03.16
452016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.03.16 116,37 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.03.16
462016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 10.03.16 18582 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.03.16
472016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 33617203 20.03.16 65,52 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.03.16
482016 Inmedia Základné potraviny 36019208 23.03.16 222,82 Rámcová zmluva2/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.03.16
492016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 22.03.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 23.03.16
502016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 22.03.16 7,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 23.03.16
512016 Inmedia Základné potraviny 36019208 18.03.16 165,55 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.03.16
522016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 04.04.16 128,63 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
532016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 29.03.16 86,08 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
542016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 22.03.16 16,31 Zmluva5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
552016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 31.03.16 201,11 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
562016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 31.03.16 460,28 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
572016 Inmedia Základné potraviny 36019208 31.03.16 105,39 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
582016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.03.16 52,54 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
592016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 05.04.16 5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
602016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 05.04.16 12,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 05.04.16
612016 Inmedia Základné potraviny 36019208 13.04.16 622,48 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
622016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.04.16 67,3 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
632016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 12.04.16 14,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
642016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 11.04.16 91,48 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
652016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 12.04.16 7,5 Zmluva 2014/2015 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
662016 Inmedia Základné potraviny 36019208 11.04.16 120,63 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
672016 Inmedia Základné potraviny 36019208 06.04.16 221,25 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.04.16
682016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 12.04.16 43,19 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 19.04.16
692016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 15.04.16 41,71 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.04.16
702016 Inmedia Základné potraviny 36019208 15.04.16 165,91 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.04.16
712016 Inmedia Základné potraviny 36019208 15.04.16 8,28 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.04.16
722016 Inmedia Základné potraviny 36019208 20.04.16 193,68 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.04.16
732016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 27.04.16 137,17 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.04.16
742016 Inmedia Základné potraviny 36019208 27.04.16 139,71 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.04.16
752016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 26.04.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 27.04.16
762016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 26.04.16 10 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 27.04.16
772016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.04.16 113,36 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.04.16
782016 Inmedia Mlieko ,mliečne výrobky 36019208 29.04.16 44,88 Rámcová zmluva 3/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
792016 Inmedia Základné potraviny 36019208 03.05.16 168,35 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
802016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 30.04.16 59,68 Rámcová zmluva6/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
812016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 29.04.16 336 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
822016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 26.04.16 21,52 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
832016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 29.04.16 411,32 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
842016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 03.05.16 17,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
852016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 03.05.16 7,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 06.05.16
862016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 09.05.16 58,25 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.05.16
872016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.05.16 79,51 Rámcová zmluva6/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.05.16
882016 Inmedia Základné potraviny 36019208 11.05.16 121,13 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.05.16
892016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 13.05.16 182,89 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.05.16
902016 Inmedia Základné potraviny 36019208 16.05.16 59,38 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.05.16
912016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 16.05.16 193,18 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ 17.05.16
922016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 17.05.16 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 17.05.16
932016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 17.05.16 5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 17.05.16
942016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 13.05.16 21,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 24.05.16
952016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.05.16 94,78 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.05.16
962016 Inmedia Základné potraviny 36019208 18.05.16 229,55 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.05.16
972016 Inmedia Základné potraviny 36019208 23.05.16 186,56 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.05.16
982016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 30.05.16 134,38 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 30.05.16
992016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 24.05.16 43,21 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 30.05.16
1002016 Inmedia Základné potraviny 36019208 27.05.16 94,26 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 30.05.16
1012016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 27.05.16 113,58 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 30.05.16
1022016 Inmedia Základné potraviny 36019208 02.06.16 159,09 Rámcová umluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1032016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.05.16 76,87 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1042016 Inmedia Mlieko ,mliečne výrobky 36019208 01.06.16 59,22 Rámcová zmluva 3/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1052016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 31.05.16 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1062016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 31.05.16 5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1072016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 30.05.16 571,76 Zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 03.06.16
1082016 Inmedia Základné potraviny 36019208 08.06.16 67,39 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.06.16
1092016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 03.06.16 21,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 10.06.16
1102016 Inmedia Mlieko ,mliečne výrobky 36019208 09.06.16 53,86 Rámcová zmluva 3/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.06.16
1112016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 10.06.16 79,86 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.06.16
1122016 Inmedia Základné potraviny 36019208 10.06.16 83,72 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.06.16
1132016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.06.16 110,56 Rámcová zmluva 6/2016 Popíková-ved.ŠJ 20.06.16
1142016 Inmedia Základné potraviny 36019208 16.06.16 80,12 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.06.16
1152016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 14.06.16 21,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 20.06.16
1162016 Inmedia Základné potraviny 36019208 20.06.16 123,66 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.06.16
1172016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.06.16 64,89 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.06.16
1182016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 27.06.16 487,5 Zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.06.16
1192016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 27.06.16 12,97 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.06.16
1202016 Inmedia Základné potraviny 36019208 27.06.16 23,31 Rámcová zmluva    2/2014 Popíková-ved.ŠJ 27.06.16
1212016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 29.06.16 502,17 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 29.06.16
1222016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 30.06.16 86,36 Rámcová zmluva 6/2016 Popíková-ved.ŠJ 30.06.16
1232016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 01.07.16 21,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 01.07.16
1242016 Inmedia Základné potraviny 36019208 03.08.16 328,46 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.08.16
1252016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 03.08.16 114,34 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.08.16
1262016 Inmedia Základné potraviny 36019208 08.08.16 48,27 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 09.08.16
1272016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 16.08.16 117,46 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.08.16
1282016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.08.16 28,79 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.08.16
1292016 Inmedia Základné potraviny 36019208 15.08.16 122,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 24.08.16
1302016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 28.08.16 15,47 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 31.08.16
1312016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 26.08.16 202,17 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 31.08.16
1322016 Inmedia Základné potraviny 36019208 26.08.16 371,92 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 31.08.16
1332016 Inmedia Základné potraviny 36019208 07.09.16 179,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1342016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 07.09.16 53,95 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1352016 Inmedia Základné potraviny 36019208 19.08.16 484,73 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1362016 Inmedia Základné potraviny 36019208 19.08.16 487,43 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1372016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 24.08.16 69,83 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1382016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 31.08.16 75,02 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1392016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.08.16 14,08 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.09.16
1402016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 13.09.16 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1412016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 16.09.16 278,69 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1422016 Inmedia Základné potraviny 36019208 14.09.16 210,03 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1432016 Inmedia Základné potraviny 36019208 14.09.16 196,69 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1442016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 14.09.16 63,76 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1452016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.09.16 69,9 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 19.09.16
1462016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 21.09.16 75,65 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.09.16
1472016 Inmedia Základné potraviny 36019208 21.09.16 30,62 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.09.16
1482016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 20.09.16 17,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 21.09.16
1492016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 20.09.16 7,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 21.09.16
1502016 Inmedia Základné potraviny 36019208 28.09.16 221,3 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 28.09.16
1512016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.09.16 56,34 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 28.09.16
1522016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 28.09.16 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 28.09.16
1532016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 28.09.16 10 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 28.09.16
1542016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 28.09.16 17,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 28.09.16
1552016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 30.09.16 95,6 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1562016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 28.09.16 86,87 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1572016 Inmedia Základné potraviny 36019208 04.10.16 88,85 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1582016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 04.10.16 7,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1592016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 04.10.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1602016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 30.09.16 445,79 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1612016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 11.10.16 7,5 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 11.10.16
1622016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 11.10.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 11.10.16
1632016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 04.10.16 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 11.10.16
1642016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 10.10.16 101,7 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 11.10.16
1652016 Inmedia Základné potraviny 36019208 07.10.16 194,64 Rámcová zmluva    2/2014 Popíková-ved.ŠJ 11.10.16
1662016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 30.09.16 139,01 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 05.10.16
1672016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.10.16 68,19 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.10.16
1682016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 12.10.16 78,1 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.10.16
1692016 Inmedia Základné potraviny 36019208 12.10.16 542,84 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 12.10.16
1702016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 13.10.16 170,3 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 13.10.16
1712016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.10.16 130,37 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1722016 Inmedia Základné potraviny 36019208 17.10.16 216,17 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1732016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 17.10.16 37,5 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1742016 Inmedia Základné potraviny 36019208 21.10.16 187,56 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1752016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 21.10.16 65,22 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1762016 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 31654363 21.10.16 19,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 21.10.16
1772016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 25.10.16 16 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 25.10.16
1782016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 25.10.16 11,75 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 25.10.16
1792016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 31.10.16 81.86 Rácová zmluva6/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.11.16
1802016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 25.10.16 19,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 04.11.16
1812016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 27.10.16 391,97 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.11.16
1822016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 27.10.16 160,21 Rámcová zmluva1/2014 Popíková-ved.ŠJ 04.11.16
1832016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 08.11.16 7,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 08.11.16
1842016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 08.11.16 8,4 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 08.11.16
1852016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 31.10.16 ,19,20 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 08.11.16
1862016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 26.10.16 45,74 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ 08.11.16
1872016 Inmedia Základné potraviny 36019208 09.11.16 262,65 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.11.16
1882016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 09.11.16 104,55 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.11.16
1892016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 09.11.16 93,49 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 10.11.16
1902016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 10.11.16 73,05 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 11.11.16
1912016 Inmedia Základné potraviny 36019208 16.11.16 276,02 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 18.11.16
1922016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 21.11.16 101,62 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.11.16
1932016 Inmedia Základné potraviny 36019208 21.11.16 42,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.11.16
1942016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 21.11.16 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 22.11.16
1952016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.11.16 51,53 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.11.16
1962016 Inmedia Základné potraviny 36019208 23.11.16 235,09 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 23.11.16
1972016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 29.11.16 310 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 29.11.16
1982016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 14.11.16 19,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ 29.11.16
1992016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 28.11.16 38,48 Rámcová zmluvva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 29.11.16
2002016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 30.11.16 22,03 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2012016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 06.12.16 11 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2022016 Hook s.r.o. Školské ovocie 36216224 06.12.16 16 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2032016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 30.11.16 74,46 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2042016 Inmedia Základné potraviny 36019208 28.11.16 158,55 Ráýmcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2052016 Inmedia Základné potraviny 36019208 05.12.16 70,29 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2062016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 05.12.16 103,24 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 06.12.16
2072016 Inmedia Základné potraviny 36019208 13.12.16 1118,36 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.12.16
2082016 Inmedia Mraz.výrobky 36019208 14.12.16 35,7 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ 14.12.16
2092016 Milan Michalanský Mäso a mäsové výrobky 17158834 20.12.16 307,36 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.12.16
2102016 Jozef Moňok JOKRIM Zelenina 44108087 19.12.16 214,39 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.12.16
2112016 Inmedia Základné potraviny 36019208 16.12.16 38,77 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ 20.12.16
2122016 Tatranská mliekáreň Školské mlieko 31654363 16.12.16 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ 20.12.16
2132016 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 36172073 20.12.16 69,51 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ 21.12.16