Objednávky MŠ

Číslo objedn. Dodávateľ Predmet IČO Dátum vystavenia Suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/ Schválil Dátum zverejnenia
01/2016 UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Vstupná prehliadka 00606707 22.01.2016 136,10 Zmluva o vyk.PZS a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.01.2016
02/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Didaktické pomôcky 36174319 22.01.2016 596,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.01.2016
03/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice VO – Rozšírenie kapacít MŠ 35540419 26.01.2016 200,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.01.2016
04/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Karneval-diskotéka 2016 30651531 26.01.2016 48,00 Náj.zmluva č.1/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.01.2016
05/2016 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Nový bankový modul HB0063 31355374 27.01.2016 15,60 Zmluva 03/356 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.01.2016
06/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 36577308 29.01.2016 340,55 Zmluva č. 03/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 29.01.2016
07/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 36577308 29.01.2016 216,07 Zmluva č. 03/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 29.01.2016
08/2016 Haspo-tex, s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Vykonávanie činností  BOZP 47133341 01.02.2016 600,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 01.02.2016
09/2016 PROMET Trans,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Autobusová preprava detí MŠ 31696651 22.02.2016 78,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.02.2016
10/2016 Haspo-tex, s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Kontr. a skúšky hasiacich prístrojov 47133341 23.02.2016 158,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.02.2016
11/2016 Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug Predĺ. registr.mspalarikova.sk 170.3.036.124-0 29.02.2016 45,55 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 29.02.2016
12/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 30651531 15.03.2016 44,00 Náj.zmluva č.1/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.03.2016
13/2016 Bábkové divadlo KE, Tajovského 4,040 01 Košice Divadelné predstavenie 31297811 03.03.2016 60,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 03.03.2016
14/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Hygienické prostriedky-MŠ 36174050 10.03.2016 59,80 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.03.2016
15/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040 01 Košice Hygienické prostriedky-ŠJ 36174050 10.03.2016 28,80 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.03.2016
16/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 2 ks PC zostáv 43889395 10.03.2016 913,92 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.03.2016
16a/2016 Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug Predl.služby MINI na 2 roky 170.3.036.124-0 16.03.2016 63,85 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 16.03.2016
17/2016 AQUA-VIVA, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Deratizácia a dezinsekcia 10787186 23.03.2016 33,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 23.03.2016
18/2016 Palivá a stavebniny a.s.,Rampová 3, 040 01 Košice Piesok do pieskovísk 36187224 29.03.2016 106,12 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 29.03.2016
19/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 30651531 05.04.2016 40,00 Náj.zmluva č.1/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2016
20/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemerianska 50,093 03 Vranov nad Topľov Oprava elektro.rúry a panvice 44602731 05.04.2016 144,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.04.2016
21/2016 REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01  Košice Pracovné odevy a obuv 47619511 06.04.2016 678,94 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.04.2016
22/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Odbor.prehliadka VTZ plynových,ŠJ pri MŠ 44518684 12.04.2016 110,40 Zmluva č. 052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.04.2016
23/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Oprava plynového sporáka kuchyni MŠ 44518684 12.04.2016 26,70 Zmluva č. 052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.04.2016
24/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Revízia prenosných spotrebičov MŠ a ŠJ 44518684 12.04.2016 463,20 Zmluva č. 052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.04.2016
25/2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX, Exnárová 6, 040 22 Košice Revízia výťahov a premazanie JMB 100 Kg 36192970 14.04.2016 33,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 14.04.2016
26/2016 Marko Molnár - MARK M+, Maurerova 5, 040 22 Košice Emailové farby a farba biela na asfalt 41221885 15.04.2016 116,79 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.04.2016
27/2016 Ing.Štefan Darász ELEKTRO-DA, Obr.mieru 10, 040 01 Košice Revízia budovy v MŠ-elektroinštalácie 34377204 02.05.2016 350,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 02.05.2016
28/2016 ANDY comp s.r.o. , Čordákova 28, 040 23 Košice Revízia bleskozvodov 46564926 05.05.2016 270,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.05.2016
29/2016 Ing.Štefan Darász ELEKTRO-DA, Obr.mieru 10, 040 01 Košice Odstrán. elektrorevíziou zistených závad 34377204 10.05.2016 132,60 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.05.2016
30/2016 Plavecká škola Aqua s.r.o., Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Plavecký výcvik od 16.05.16 do 27.05.16 36580791 10.05.2016 1 364,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.05.2016
31/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Objednávka tonerov do MŠ 43889395 11.05.2016 521,64 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 11.05.2016
32/2016 Krass Peter, Švedlár 11, 053 34 Švedlár Odstránenie revíziou zistených závad 43695621 18.05.2016 578,32 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.05.2016
33/2016 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Časopisy pre MŠ 2016/2017 31363822 18.05.2016 34,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.05.2016
34/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre ŠJ 36174050 24.05.2016 202,07 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.05.2016
35/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre MŠ 36174050 24.05.2016 142,83 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.05.2016
36/2016 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Prenájom veľkokapacitného kontajnera 36205214 27.05.2016 119,52 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.05.2016
37/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Telových.náradie na školský dvor-VO 35540419 30.05.2016 160,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 30.05.2016
38/2016 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Diskotéka MDD v materskej škole 30651531 01.06.2016 38,40 Náj.zmluva č.1/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 01.06.2016
39/2016 Dr.Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Objednávka dvoch publikácií pre MŠ 35908718 02.06.2016 24,30 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 02.06.2016
40/2016 Peter Matia, Čordákova 26, 040 23 Košice Fa za vodárske práce v MŠ 17170672 09.06.2016 257,86 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 09.06.2016
41/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemernianska 50,093 03 Vranov nad Topľov Čistiaci prostriedok do konvektomatu 44602731 20.06.2016 67,20 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 20.06.2016
42/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Výpočet prev.nákladov k nájom.zmluvám 44518684 28.06.2016 12,36 Zmluva č. 052/Z/2012 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 28.06.2016
43/2016 Built–in s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty Nábytková zostava 47583631 18.07.2016 1 680,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 18.07.2016
44/2016 ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra Telovýchovné náradie na školský dvor 44658591 26.07.2016 1 471,20 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.07.2016
45/2016 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89, 831 02 Bratislava Pedagog. časopis Naša škola 2016/2017 31320007 26.07.2016 15,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.07.2016
46/2016 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Časopisy pre MŠ 2016/2017 31363822 01.08.2016 10,80 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 01.08.2016
47/2016 UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Vyp.dohľadu nad prac.  podmienkami 00606707 04.08.2016 187,50 Zmluva o vyk.PZS a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 04.08.2016
48/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby  (111) 36577308 05.08.2016 439,55 Zmluva č. 03/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.08.2016
49/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 36577308 05.08.2016 571,38 Zmluva č. 03/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 05.08.2016
50/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemerianska 50,093 03 Vranov n/ Top. Generálna oprava robota RE22 44602731 15.08.2016 1 692,60 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.08.2016
51/2016 ASKO-NÁBYTOK, Pri prachárni 3, 040 11 Košice Kuchynské linky do tried a kuchyne MŠ 3bloky 35909790 25.08.2016 706,94 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 25.08.2016
52/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre a MšaŠJ 36174050 26.08.2016 78,22 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.08.2016
53/2016 EK plast, spol. s.r.o., Palackého21, 040 01 Košice Fa za koberec do riaditeľne 36187402 26.08.2016 84,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.08.2016
54/2016 Dr.Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Škôlkar – pracovné zošity 35908718 31.08.2016 98,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 31.08.2016
55/2016 Bábkové divadlo KE, Tajovského 4,040 01 Košice Divadelné predstavenie 31297811 09.09.2016 58,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 09.09.2016
56/2016 Ob.združenie Zdravá ďasná, R.Dilonga 1A, 920 01 Hlohovec Odborné školenie pre deti predš.veku 42018633 12.09.2016 357,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.09.2016
57/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Pracovné zošity 36174319 16.09.2016 109,46 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 16.09.2016
58/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 30651531 16.09.2016 44,00 Náj.zmluva č.1/2016 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 16.09.2016
59/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Oprava strechy – VO 35540419 26.09.2016 280,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 26.09.2016
60/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Výmena okien v I. triede – VO 35540419 27.09.2016 280,00 Zmluva č. 03/2015 a Dod.č.1 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.09.2016
61/2016 AQUA-VIVA, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Deratizácia a dezinsekcia 10787186 27.09.2016 33,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.09.2016
62/2016 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A Kinetický piesok 35848260 27.09.2016 104,97 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.09.2016
63/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Toner farebný 43889395 28.09.2016 74,67 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 28.09.2016
64/2016 REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01  Košice Pracovné odevy a obuv 47619511 29.09.2016 85,28 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 29.09.2016
65/2016 Ľubomír Špigeľ – VÁHASPOL, Maybaumova 7959, Prešov Kontrola, oprava a úradné overenie váh v ŠJ 41906063 06.10.2016 98,40 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.10.2016
66/2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX, Exnárová 6, 040 22 Košice Odborná prehliadka výťahov  JMB 100 kg 2 ks 17251605 06.10.2016 33,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.10.2016
67/2016 Divadlo Romathan, Štefánikova 902/4, Košice Divadelné predstavenie 31297871 17.10.2016 80,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 17.10.2016
68/2016 Ing. Valér Pavlík,FUN PARK, Severné nábrežie 45, 040 01 Košice Športové dopoludnie vo FUN PARKU 46402276 19.10.2016 129,50 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 19.10.2016
69/2016 FAMIplus,s.r.o., Matuškova 389/22, 040 11 Košice Výmena okien v I. triede MŠ 36595306 24.10.2016 2921,87 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.10.2016
70/2016 ALARMTEL SK,s.r.o. Revízia a servis signalizácie 36182010 27.10.2016 220,80 Zmluva č1551350/KE  Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.10.2016
71/2016 STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Dopravná výchova 31360513 27.10.2016 92,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 27.10.2016
72/2016 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice Aktualizácia programu ŠJ4 36182214 08.11.2016 39,24 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 08.11.2016
73/2016 Ladislav Šoltés, s.r.o., Ružinska 13, Košice Revízia kuchyne 48166715 10.11.2016 150,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 10.11.2016
74/2016 Peter Matia, Čordákova 26, 040 23 Košice Vodárske práce-opravy v MŠ 17170672 24.11.2016 203,22 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 24.11.2016
75/2016 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 30651531 06.12.2016 35,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 06.12.2016
76/2016 Monika Lazovanová,Daniel Miškár , Komenského 39, Púchov Piesok do pieskovničiek 47728736 12.12.2016 6,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.12.2016
77/2016 MATADOR – TOYS, s.r.o, Janka Kráľa 62, 020 01 Púchov Učebná pomôcka MATADOR KiGa 47866829 12.12.2016 279,90 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 12.12.2016
78/2016 ŠIMONTEX, s.r.o., Jakubovany 94, 083 01 Sabinov Detské paplóny a vankúše 91 ks 47492210 13.12.2016 1092,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 13.12.2016
79/2016 EK plast, spol. s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice Koberce 3 ks a kúpeľ.predl. do MŠ 36187402 13.12.2016 607,21 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 13.12.2016
80/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Detská sedačka,kresielko a taburetka po 2 ks 36174319 14.12.2016 464,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 14.12.2016
81/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Servis PC a tonery 43889395 15.12.2016 372,80 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.12.2016
82/2016 VV mix, s.r.o., Alžbetina 51, 040 01 Košice Stolička do kancelárie 36189626 20.12.2016 198,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 20.12.2016
83/2016 HERMAS,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostried. pre MŠ a  ŠJ 36174050 22.12.2016 152,60 Zmluva č. 02/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.12.2016
84/2016 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Vysávače 2 ks 35825979 22.12.2016 152,60 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.12.2016
85/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice 25 ks Poradačov Herlitz economy 36577308 22.12.2016 37,75 Zmluva č. 03/2015 Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 22.12.2016
                 
                 
                 
                 
Objednávky   SOCIÁLNY FOND              
Číslo objedn. Dodávateľ Predmet IČO Dátum vystavenia Suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/ Schválil Dátum zverejnenia
01/2016 Family Plus s.r.o. Byster 20, 044 41 Sady n. Tor. Slávn.večera pri príležitosti DU 2016 36582000 30.03.2016 270,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 30.03.2016
02/2016 TOP FIGURA, s.r.o. Krivá 25, 040 01 Košice
City Welnes
Komplex.regener. a rekondičné služby 36811157 19.10.2016 1 150,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 19.10.2016
03/2016 Hotel Gloria Palac, s.r.o.Prašná 7,prev. Bottova 1,040 01 KE Slávn.večera pri pril.ukon. kal.roka 36722014 15.12.2016 280,00 na objednávku Mária Šipošová, riaditeľ MŠ 15.12.2016