Faktúry Školskej Jedálne

Int. č.fa Číslo faktúry Došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa       IČO Predmet plnenia Suma v Eur Klasifik. zmluvy (objedn.) Poznámka
1 530500196 07.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 287,99 Rámcová zmluva 2/2014  
2 530500124 07.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mráz.potraviny 118,86 Rámcová zmluva 4/2014  
3 530500640 12.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 31,54 Rámcová zmluva 2/2014  
4 530500596 12.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mrázené potraviny 104,05 Rámcová zmluva 4/2014  
5 530500863 13.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 90,87 Rámcová zmluva 2/2014  
6 530500901 14.01.2014 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Záklané potraviny 543,89 Rámcová zmluva 2/2014  
7 71500719 14.01.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
8 2015003 16.01.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 88,72 Rámcová zmluva1/2014  
9 530501068 15.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 106,20 Rámcová zmluva 2/2014  
10 530501262 16.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mráz.potraviny 78,14 Rámcová zmluva4/2014  
11 530501257 16.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 235,51 Rámcová zmluva 2/2014  
12 530500338 19.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 204,25 Rámcová zmluva 2/2014  
13 150100325 27.01.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2014/2015  
14 150100326 27.01.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 3,00 Zmluva 2014/2015  
15 530502113 23.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 190,76 Rámcová zmluva 2/2014  
16 530502519 28.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 152,96 Rámcová zmluva 2/2014  
17 71502362 26.01.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
18 382015 26.01.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 312,92 Rámcová zmluva 5/2014  
19 2015009 30.01.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 239,22 Rámcová zmluva 1/2014  
20 530502042 23.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 530502042 Mraz.potraviny 65,34 Rámcová zmluva 4/2014  
21 150100091 20.01.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36172073 Chlieb,pečivo 93,51 Rámcová zmluva 6/2014  
22 530501976 23.01.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 26,53 Rámcová zmluva 2/2014  
23 150100191 31.01.2014 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36172073 Chlieb,pečivo 110,21 Rámcová zmluva 6/2014  
24 2015011 06.02.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 88,03 Rámcová zmluva 1/2014  
25 530502885 02.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mráz.potraviny 108,33 Rámcová zmluva 4/2014  
26 150100859 10.02.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 2,25 Zmluva 2014/2015  
27 150100858 10.02.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2014/2015  
28 150100290 10.02.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36172073 Chlieb,pečivo 64,24 Rámcová zmluva 6/2014  
29 530503655 09.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 212,28 Rámcová zmluva 2/2014  
30 530503026 05.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 241,25 Rámcová zmluva 2/2014  
31 530502742 18.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 157,82 Rámcová zmluva 2/2014  
32 71505398 16.02.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
33 2015017 20.02.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 168,99 Rámcová zmluva 1/2014  
34 1182015 19.02.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 243,62 Rámcová zmluva 5/2014  
35 150100388 20.02.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36172073 Chlieb,pečivo 69,90 Rámcová zmluva 6/2014  
36 71506679 25.02.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 48,00 Zmluva 5107/2008  
37 530504457 16.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 51,23 Rámcová zmluva 2/2014  
38 530505356 16.02.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mráz.potraviny 91,48 Rámcová zmluva 4/2014  
39 530504413 02.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mráz.potraviny 79,50 Rámcová zmluva  4/2014  
40 2015023 11.03.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 98,68 Rámcová zmluva1/2014  
41 2015020 06.03.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 119.61 Rámcová zmluva 1/2014  
42 530505322 02.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 93,53 Rámcová zmluva 2/2014  
43 530505501 03.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 347,83 Rámcová zmluva 2/2014  
44 530506203 09.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 189,20 Rámcová zmluva 2/2014  
45 2015026 20.03.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 135,40 Rámcová zmluva 1/2014  
46 150101927 17.03.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7,50 Zmluva 2014/2015  
47 150101926 17.03.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2014/2015  
48 150100548 10.03.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 36172073 Chlieb,pečivo 73,43 Rámcová zmluva 6/2014  
49 530506852 13.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 3609208 Základné potraviny 172,03 Rámcová zmluva 2/2014  
50 71509135 16.03.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
51 530506885 16.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz.potraviny 64,15 Rámcová zmluva 4/2014  
52 530506921 16.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 124,09 Rámcová zmluva 2/2014  
53 530507156 17.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mlieko,mliečné výrobky 42,91 Rámcová zmluva 3/2014  
54 530507834 23.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 104,12 Rámcová zmluva 2/2014  
55 530507754 23.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mraz.potraviny 100,18 Rámcová zmluva 4/2014  
56 150101395 03.03.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5,00 Zmluva 2014/2015  
57 530508190 26.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mraz.potraviny 128,10 Rámcová zmluva 4/2014  
58 530508338 26.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 48,37 Rámcová zmluva  4/2014  
59 150100651 20.03.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 107,83 Rámcová zmluva 6/2014  
60 2015029 31.03.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 114,36 Rámcová zmluva 1/2014  
61 530508680 30.03.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 108,67 Rámcová zmluva 2/2014  
62 5305086800 26.03.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
63 150102247 30.03.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2014/2015  
64 2132015 27.03.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 432,72 Rámcová zmluva 5/2014  
65 150100754 31.03.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 71,19 Rámcová zmluva 6/2014  
66 530509091 07.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Základné potraviny 60,16 Rámcová zmluva 2/2014  
67 150102584 14.04.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 2,25 Zmluva 2014/2015  
68 150102583 14.04.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2014/2015  
69 150100852 10.04.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 82,36 Rámcová zmluva 6/2014  
70 2015031 10.04.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 66,06 Rámcovázmluva 1/2014  
71 530509727 13.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36009208 Mraz.potraviny 127,57 Rámcová zmluva 4/2014  
72 530509479 10.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Základné potraviny 406,88 Rámcová zmluva  2/2014  
73 530509708 13.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Základné potraviny 269,13 Rámcová zmluva  2/2014  
74 530509616 13.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Základné potraviny 185,13 Rámcová zmluva  2/2014  
75 2015035 17.04.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 119,07 Rámcová zmluva  1/2014  
76 715513240 16.04.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
77 530511336 24.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 104,50 Rámcová zmluva  2/2014  
78 530510760 20.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 158,29 Rámcová zmluva  2/2014  
79 530510601 20.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz.potraviny 104,51 Rámcová zmluva  4/2014  
80 150100953 20.04.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 74,09 Rámcová zmluva  6/2014  
81 530511261 24.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 3617203 Mraz.potraviny 57,56 Rámcová zmluva 4/2014  
82 71514215 22.04.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
83 3042015 ########## JoZef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 305,18 Rámcová zmluva5/2014  
84 2015040 30.04.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17058834 Mäso a mäsové výrobky 146,66 Rámcová zmluva1/2014  
85 150101054 30.04.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 85,32 Rámcová zmluva6/2014  
86 150130283 05.05.2015 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 76,Púchov 35760532 Základné potraviny 202,51 VO-prieskum trhu  
87 150103092 28.04.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 4,75 Zmluva 2014/2015  
88 53051204 04.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 98,04 Rámcová zmluva 4/2014  
89 5300511996 04.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 22,87 Rámcová zmluva 2/2014  
90 530513633 18.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 50,95 Rámcová zmluva 4/2014  
91 530513608 18.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 267,69 Rámcová zmluva 2/2014  
92 530513608 12.05.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 15,20 Zmluva 2014/2015  
93 1501011143 10.05.2015 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 33,48 Rámcová zmluva6/2014  
94 2015046 13.05.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 160,16 Rámcová zmluva1/2014  
95 71515709 05.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
96 71517452 14.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 24,00 Zmluva5107/2008  
97 530514217 25.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 105,06 Rámcová zmluva2/2014  
98 530513098 12.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 176,79 Rámcová zmluva 2/2014  
99 530514386 25.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 163,01 Rámcová zmluva 2/2014  
100 1501302427 22.05.2015 ATC s.r.o Vsetínska cesta 76,Púchov 35760532 Základné potraviny 87,47 VO-prieskum trhu  
101 150101233 20.05.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 106,34 Rámcová zmluva 6/2014  
102 530511693 28.04.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 105,53 Rámcová zmluva 2/2014  
103 530513984 20.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 319,46 Rámcová zmluva2/2014  
104 150104229 26.05.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 11,00 Zmluva 2014/2015  
105 150104228 26.05.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5,00 Zmluva 2014/2015  
106 530515834 05.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 102,78 Rámcová zmluva 4/2014  
107 530514414 25.05.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 228,24 Rámcová zmluva 4/2014  
108 150101322 ########## Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 61,74 Rámcová zmluva6/2014  
109 71519076 28.05.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Školské mlieko 24,00 Zmluva 5107/2008  
110 3922015 26.05.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 399,42 Rámcová zmluva5/2014  
111 2015051 28.05.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17058834 Mäso a mäsové výrobky 203,45 Rámcová zmluva 1/2014  
112 530515936 05.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 158,95 Rámcová zmluva 2/2014  
113 71520080 02.06.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Školské mlieko 23,99 Zmluva 5107/2008  
114 1,5013E+10 11.06.2015 ATC s.r.o Vsetínska cesta 76,Púchov 3617203 Základné potraviny 85,12 VO-prieskum trhu  
115 2015056 12.06.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17158834 Mäso a mäsové výrobky 196,38 Rámcová zmluva  1/2014  
116 150101411 10.06.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 94,02 Rámcová zmluva6/2014  
117 530516326 10.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 161,84 Rámcová zmluva2/2014  
118 530516690 15.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 0,60 Rámcová zmluva 4/2014  
119 150104836 09.06.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 11,00 Zmluva 2014/2015  
120 150104835 09.06.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5,00 Zmluva 2014/2015  
121 48620015 23.06.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 396,07 Rámcová zmluva 5/2014  
122 71521902 15.06.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 23,99 Zmluva 5107/2008  
123 530517319 19.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 148,10 Rámcová zmluva2/2014  
124 530516793 16.06.2045 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 15,87 Rámcová zmluva2/2014  
125 150105137 16.06.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5,00 Zmluva 2014/2015  
126 530517609 23.06.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 55,65 Rámcová zmluva 2/2014  
127 150101497 20.06.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 59,23 Rámcová zmluva 2/2014  
128 150101554 30.06.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 83,04 Rámcová zmluva 6/2014  
129 150101554 26.06.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17058835 Mäso a mäsové výrobky 182,78 Rámcová zmluva  1/2014  
130 53051839 08.07.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 210.35 Rámcová zmluva 2/2014  
131 530518163 31.07.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 163,03 Rámcová zmluva 4/2014  
132 530518199 01.07.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 138,38 Rámcová zmluva 2/2014  
133 71523829 01.07.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 36009208 Školské mlieko 19,19 Zmluva 5107/2008  
134 150101646 10.07.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 48,56 Rámcová zmluva  6/2014  
135 530518795 21.08.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 29,29 Rámcová zmluva 3/2014  
136 2015064 03.08.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 17058835 Mäso a mäsové výrobky 125,04 Rámcová zmluva 1/2014  
137 530518887 23.07.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 3617203 Mlieko,mliečné výrobky 23,69 Rámcová zmluva 3/2014  
138 150101702 20.07.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 39,22 Rámcová zmluva 6/2014  
139 5452015 23.07.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 205,96 Rámcová zmluva 5/2014  
140 150101759 03.09.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 17,71 Rácová zmluva 6/2014  
141 5552015 31.08.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 107,48 Rámcová zmluva 5/2014  
142 53051980 24.08.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 354,94 Rámcová zmluva 2/2014  
143 530519914 24.08.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 147,54 Rámcová zmluva    2/2014  
144 530519882 24.08.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 593,45 Rámcová zmluva    2/2014  
145 530520698 02.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 7,53 Rámcová zmluva 4/2014  
146 530520786 02.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 135,36 Rámcová zmluva 2/2044  
147 5300834 03.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 37,36 Rámcová zmluva 2/2014  
148 2015068 11.09.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 190,32 Rámcová zmluva 4/2014  
149 530521814 11.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 67,68 Rámcová zmluva 4/2014  
150 530521666 11.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 166,67 Rámcová zmluva 2/2014  
151 530521847 11.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 50,15 Rámcová zmluva    2/2014  
152 530521501 09.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 130,80 Rámcová zmluva    2/2014  
153 530521198 07.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 103,43 Rámcová zmluva    2/2014  
154 530522317 16.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 228,28 Rámcová zmluva    2/2014  
155 150102002 10.09.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 81,61 Rámcová zmluva 6/2014  
156 150105436 22.09.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10,00 Zmluva 2015/2016  
157 150105435 22.09.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
158 150102076 20.09.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 5 108,00 Rámcová zmluva 6/2014  
159 71531826 16.09.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 47,98 Zmluva 5107/2008  
160 530522890 21.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 52,80 Rámcová zmluva 4/2014      
161 530523093 23.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 69,95 Rámcová zmluva 4/2014  
162 530523083 23.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 61,09 Rámcová zmluva    2/2014  
163 150130970 23.09.2015 ATC s.r.o Vsetínska cesta 76,Púchov 35760532 Základné potraviny 234,44 VO-prieskum trhu  
164 530524640 05.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 186,72 Rámcová zmluva 2/2014  
165 530524587 05.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 145,57 Rámcová zmluva 4/2014  
166 5300523660 28.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 62,58 Rámcová zmluva 2/2014  
167 15059607 22.09.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 23,99 Zmluva 51/2007  
168 6282015 28.09.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 351,35 Rámcová zmluva 5/2014  
169 2015075 25.09.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 176,68 Rámcová zmluva 1/2014  
170 2015078 30.09.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 21,48 Rámcová zmluva 1/2014  
171 150105958 29.09.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 11,50 Zmluva 2015/2016  
172 150105957 29.09.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 160,50 Zmluva 2015/2016  
173 2015081 09.10.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 226,80 Rámcová zmluva 1/2014  
174 150106490 06.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 3,00 Zmluva 2015/2016  
175 150106489 06.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské mlieko 16,00 Zmluva 2015/2016  
176 1530523301 24.09.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 181,03 Rámcová zmluva 2/2014  
177 1500102151 30.09.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 88,14 Rámcová zmluva 6/2014  
178 530525070 07.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 73,06 Rámcová zmluva 2/2014  
179 530525855 14.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 280,21 Rámcová zmluva2/2014  
180 5305225819 14.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 49,20 Rámcová zmluva 4/2014  
181 5300525283 16.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 193,03 Rámcová zmluva    2/2014  
182 150102230 10.10.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 68,72 Rámcová zmluva    2/2014  
183 71534691 06.10.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 2 399,00 Zmluva 5107/2008  
184 150106990 13.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 750,00 Zmluva 2015/2016  
185 150106989 13.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 12,00 Zmluva 2015/2016  
186 530526617 21.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 435,31 Rámcová zmluva 2/2014  
187 530526703 21.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 154,58 Rámcová zmluva    2/2014  
188 150107472 20.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7,50 Zmluva2015/2016  
189 150107471 20.10.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
190 150102309 20.10.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 47,16 Rámcová zmluva 2/2014  
191 2015088 28.10.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 222,28 Rámcová zmluva 1/2014  
192 150102384 31.10.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 69,58 Rámcová zmluva 2/2014  
193 150108000 03.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
194 1150108001 03.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7,50 Zmluva 2015/2016  
195 530528156 03.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 162,02 Rámcová zmluva 3/2014  
196 71537653 23.10.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 23,99 Zmluva 5107/2008  
197 530527619 28.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 70,19 Rámcová zmluva    2/2014  
198 530537035 23.10.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 110,37 Rámcová zmluva 2/2014  
199 7262015 26.10.2015 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 359,75 Rámcová zmluva5/2014  
200 150108486 10.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10,00 Zmluva 2015/2016  
201 150108485 10.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
202 150102461 10.11.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 62,90 Rámcová zmluva 6/2014  
203 530528679 06.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 29,76 Rámcová zmluva 4/2014  
204 53052872 06.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 47,29 Rámcová zmluva 3/2014  
205 530529508 13.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 143,94 Rámcová zmluva 4/2014  
206 530529516 13.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 72,93 Rámcová zmluva 3/2014  
207 530529825 13.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 195,35 Rámcová zmluva 2/2014  
208 530530402 23.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 117,24 Rámcová zmluva    2/2014  
209 5305300496 23.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 192,89 Rámcová zmluva 2/2014  
210 530530756 25.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 44,88 Rámcová zmluva 3/2014  
211 530529773 16.11.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 116,25 Rámcová zmluva 2/2014  
212 52015097 26.11.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 383,58 Rámcová zmluva 1/2014  
213 150102540 20.11.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 103,84 Rámcová zmluva 6/2014  
214 150108984 24.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
215 150108985 24.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10,00 Zmluva 2015/2016  
216 71540563 13.11.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 47,98 Zmluva 5107/2008  
217 71541959 24.11.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 23,99 Zmluva 5107/2008  
218 8472015 31.11.2015 JoZef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 316,67 Rámcová zmluva 5/2014  
219 150102621 30.11.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 58,32 Rámcová zmluva 6/2014  
220 150109510 01.11.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16,00 Zmluva 2015/2016  
221 530532050 03.12.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 119,14 Rámcová zmluva4/2014  
222 530531976 04.12.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 133,48 Rámcová zmluva 2/2014  
223 2015108 22.12.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 14,97 Rámcová zmluva 1/2014  
224 71544802 15.12.2015 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 23,99 Zmluva 5107/2008  
225 2015103 16.12.2015 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 271,21 Rámcová zmluva1/2014  
226 530533198 16.12.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 16,38 Rámcová zmluva 2/2014  
227 8752015 15.12.2015 JoZef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 2 249,30 Rámcová zmluva 5/2014  
228 150102702 10.12.2015 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 67,00 Rámcová zmluva 6/2014  
229 150110015 08.12.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10,00 Zmluva 2015/2016  
230 150110014 08.12.2015 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 12,80 Zmluva 2015/2016  
231 530532681 11.12.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 74,61 Rámcová zmluva 2/2014  
232 53053273 08.12.2015 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 119,53 Rámcová zmluva 2/2014