Objednávky od 1.1.2015

Číslo obj. Dodávateľ   Predmet   Dátum vystavenia Predbežná cena v Eur Schválil
01/2015 ARES spol. S r.o. Banšelova 4, 821 04 Bratislava Predškol. výchova – predplatné 30. 1. 2015 10,80 Šipošová, riad. MŠ
02/2015 Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Zákonník práce 20. 2. 2015 9,50 Šipošová, riad. MŠ
03/2015 Pro Solutions, s.r.o., Hroznova 3/A, 831 01 Bratislava Modelovacia hmota 20 kg 11. 3. 2015 199,00 Šipošová, riad. MŠ
04/2015 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Kinetický piesok 10 kg 11. 3. 2015 62,42 Šipošová, riad. MŠ
05/2015 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi 1 ks 12. 3. 2015 16,60 Šipošová, riad. MŠ
06/2015 Jaroslav Kočiš, Budapeštianska 7, 040 13 Košice Výrub vyschnutého stromu v areáli MŠ 20.3. 2015 50,00 Šipošová, riad. MŠ
07/2015 AQUA - VIVA Dušan Szabó Janošíkova 1
040 01 Košice
Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ 25.3. 2015 23,00 Šipošová, riad. MŠ
08/2015 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19
040 11 Košice
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ 31.3. 2015 163,00 Šipošová, riad. MŠ
09/2015 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19
040 11 Košice
Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO, OPP na r. 2015 31.3. 2015   Šipošová, riad. MŠ
10/2015 Veronika Rusnačková - LIFTEX
Exnárova 6
040 22 Košice
Revízia výťahov + premazanie
2 ks JMB 100 kg
10.4.2015 33,00 Šipošová, riad. MŠ
11/2015 KONTRAKT JMV,s.r.o.
Krivá 18
040 01 Košice
Čistenie kanalizácie 14.4.2015 168,22 Šipošová, riad. MŠ
12/2015 Musica Liturgica, s.r.o.
Šafránova 5
811 02 Bratislava
Didakt.pomôcky, CD 14.4.2015 173,00 Šipošová, riad. MŠ
13/2015 Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Kompletný metodický materiál pre MŠ Svet škôlkára 6 ks 14.4.2015 273,00 Šipošová, riad. MŠ
14/2015 DATART INTERNATIONAL a.s. OC Aupark
Nám. Osloboditeľov 3377/1, 040 01 Košice
Mixér ponorný,
Chladnička STATIC kombinovaná
vrátane dopravy
14.4.2015 482,90 Šipošová, riad. MŠ
15/2015 AVALON IT s.r.o., Krivá 18,
040 01 Košice
Dodávka didaktických hračiek 17.4.2015 398,00 Šipošová, riad. MŠ
16/2015 BPMK,  s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19  Košice
Revízia prenosných elektrospotrebičov 17.4.2015 172,80 Šipošová, riad. MŠ
17/2015 Hermas spol. s r.o.
Priemyselná 6,040 01 Košice
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov pre MŠ 23.04.2015 312,10 Šipošová, riad. MŠ
18/2015 Hermas s.r.o.
Priemyselná 6,040 01 Košice
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov pre ŠJ 23.04.2015 247,38 Šipošová, riad. MŠ
19/2015 BPMK,  s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19  Košice
Odborná skúška VTZ plynových v ŠJ 27.4.2015 110,40 Šipošová, riad. MŠ
20/2015 TOPlast a.s.
Werferova 1
040 11 Košice
Detský vozeň (k vláčiku) +
detský stôl 2 ks na šk.dvor
04.5.2015 1155,01 Šipošová, riad. MŠ
21/2015 ARES spol. s r.o. Banšelova 4, 821 04 Bratislava Detské časopisy na šk. rok 2015/2016 18. 05. 2015 34,50 Šipošová, riad. MŠ
22/2015 CUBS plus, s.r.o. Masarykova č. 21 040 01 Košice Vypracovanie dokumentov 20. 05. 2015 48,00 Šipošová, riad. MŠ
23/2015 INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre 
Grafomotorika s krtkom Vrtkom 2 ks 21.05.2015 21,79 Šipošová, riad. MŠ
24/2015 ŠEVT a.s. P.O. Box 179 830 00 Bratislava Softvér eTlačivá - licencia na 12 mesiacov 21.05.2015 39,00 Šipošová, riad. MŠ
25/2015 Marko Molnár - Mark M+
Maurerova 5
040 22 Košice
emailové farby 22.05.2015 77,44 Šipošová, riad. MŠ
26/2015 Stredisko služieb škole
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice

 
Poskytnutie služieb v oblasti VO na predmet zákazky "Konvektomat" 03. 06. 2015   Šipošová, riad. MŠ
27/2015 Stredisko služieb škole
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice
Poskytnutie služieb v oblasti VO na predmet zákazky "Nábytok" 03. 06. 2015   Šipošová, riad. MŠ
28/2015 RAMcom, s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Tonery 04.06.2015 494,04 Šipošová, riad. MŠ
29/2015 Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50 
093 03 Vranov n.Topľou
Oprava robota RE 22  a 
elektr. kotla KE 12 
04.06.2015 70,00 Šipošová, riad. MŠ
30/2015 Záchranná služba Košice
Rastislavova 4
041 91 Košice
Kurz prvej pomoci pre
 2 osoby
08.06.2015 30,00 Šipošová, riad. MŠ
31/2015 Stredisko služieb škole
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice
Poskytnutie služieb v oblasti VO na predmet zákazky "Vyprac.realizačného projektu..." 08.06.2015   Šipošová, riad. MŠ
32/2015 FN L.Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
Vstupná lekárska prehliadka
-nový zamestannec
11.06.2015 36,00 Šipošová, riad. MŠ
33/2015 Bult-in s.r.o.
Hlavná 57/30
076 15 Veľaty
Dodávka a montáž plávajúcej podlahy 12.06.2015 352,40 Šipošová, riad. MŠ
34/2015 Cest. a dopr.avná kancelária PROMET Trans, s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Preprava detí autobusom 12.06.2015 48,00 Šipošová, riad. MŠ
35/2015 ARES s.r.o.
Banselova 4
821 04 Bratislava
Predškolská výchova 2015/2016 19.06.2015 10,80 Šipošová, riad. MŠ
36/2015 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 22.06.2015 116,56 Šipošová, riad. MŠ
37/2015 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Výtv. a papiernický materiál 22.06.2015 625,15 Šipošová, riad. MŠ
38/2015 BPMK,  s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19  Košice
Výmena plynových ventilov 2 ks v ŠJ 23.06.2015 65,10Šipošová, riad. MŠ Šipošová, riad. MŠ
39/2015 ALARMTEL SK s.r.o.
Krátka 367/5
044 01 Ždaňa
Oprava elektronického
zabezpeč. systému v  MŠ
24.06.2015 129,00Šipošová, riad. MŠ Šipošová, riad. MŠ
40/2015 Stredisko služieb škole
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice
Poskytnutie služieb v oblasti VO na predmet zákazky "Výmena dlažby v priestoroch ŠJ" 25.06.2015 Šipošová, riad. MŠ Šipošová, riad. MŠ
41/2015 RAMcom, s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Servis tlačiarne  (MŠ)
Servis počítača (ŠJ)
26.06.2015 74,12 Šipošová, riad. MŠ
42/2015 MATADOR-TOYS, s.r.o.
ul. Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov
Stavebnica MATADOR KiGa 6
1 ks
02.07.2015 279,90 Šipošová, riad. MŠ
43/2015 REMPO UNIVERS EU s.r.o.,
Južná trieda 48
04 01 Košice
Pracovné odevy a obuv 02.07.20015 358,48 Šipošová, riad. MŠ
44/2015 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice Administratívny poplatok - balíček " Škôlka Komensky" 13.7.2015 9,00 Šipošová, riad. MŠ
45/2015 PR - Style, s.r.o. Levočská 4
040 12 Košice
Výmena dlažby v školskej jedálni 24.07.2015 3 025,80 Šipošová, riad. MŠ
46/2015 BONAM s.r.o.
Zimná 185/75
076 02 Novosad
Oprava sokla - montáž  vonkajšej omietky stien - zmes Terra Marmolit 10.08.2015 1 038,44 Šipošová, riad. MŠ
47/2015 Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50 
093 03 Vranov n.Topľou
Demontáž a montáž kuch. zariadenia v kuchyni MŠ
a dodávka zmäkčovača vody
10.08.2015 713,22 Šipošová, riad. MŠ
48/2015 Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50 
093 03 Vranov n.Topľou
Oprava robota RE 22 - výmena ložík a gufier, výmena oleja 10.08.2015 384,60 Šipošová, riad. MŠ
49/2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Odborné publikácie 3 ks 25.08.2015 49,00 Šipošová, riad. MŠ
50/2015 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4
 040 01 Košice
Divadelné predstavenie Kozliatka a vlk
dňa 10.09.2015
07.09.2015 60,00 Šipošová, riad. MŠ
51/2015 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Výtv. a papiernický materiál 08.09.2015 324,30 Šipošová, riad. MŠ
52/2015 RAMcom, s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Oprava internetu v MŠ 08.09.2015 31,92 Šipošová, riad. MŠ
53/2015 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Pracovné zošity pre predškolákov 08.09.1015 148,50 Šipošová, riad. MŠ
54/2015 Ľubomír Hreha Magurská 2,040 01 Košice Divadelné predstavenie v MŠ pre prípravné triedy 14.09.5015 39,00 Šipošová, riad. MŠ
55/2015 Peter Matia
Čordákova 26
040 23 Košice
Vodárske opravy v MŠ  16.09.2015 265,82 Šipošová, riad. MŠ
56/2015 uni-AKTIVITY SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 19
974 05 Banská Bystrica

 
Nerezový jednodrez 1ks
UNI-2810
600x600x850
17.09.2015 228,50 Šipošová, riad. MŠ
57/2015 FUN PARK - rozprávkový svet
Severné nábrežie 45
040 01 Košice
Návšteva FUN PARKU dňa 25.09.2015
2-hod. vstup
17.09.2015 129,00 Šipošová, riad. MŠ
58/2015 RAMcom, s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Oprava počítača u vedúcej ŠJ 21.09.2015   Šipošová, riad. MŠ
59/2015 Občianske združenie Zdravé ďasná, Štúrova 562/13, 916 01 Stará Turá Školenie detí v prevencii zdravých zúbkov - program Dental Alarm 29.09.2015 322,00 Šipošová, riad. MŠ
60/2015 Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Súbor pracovných zošitov s názvom Škôlkar 01.10.2015 145,60 Šipošová, riad. MŠ
61/2015 Univerzitná nemocnica  L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
Vypracovanie Prev.poriadku - chemické faktory 02.10.2015 220,97 Šipošová, riad. MŠ
62/2015 AQUA-VIVA 
Dušan Szabó
Jánošíkova 1, 040 01 Košice
Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ 06.10.20015 23,00 Šipošová, riad. MŠ
63/2015 Ing. Ivan Leško - GAROMA,
Sofijská 8, 040 13 Košice
Kalibrácia meradiel 4 ks 06.10.2015 64,00 Šipošová, riad. MŠ
64/2015 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4
 040 01 Košice
Divadelné predstavenie Šípková Ruženka dňa 22.10.2015 12.10.2015 57,00 Šipošová, riad. MŠ
65/2015 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Balíček pre dieťa v HN -
1 ks
15.10.2015 16,60 Šipošová, riad. MŠ
66/2015 Veronika Rusnačková - LIFTEX
Exnárova 6
040 22 Košice
Revízia výťahov
2 ks JMB 100 kg
15.10.2015 33,00 Šipošová, riad. MŠ
67/2015 Hermas spol.
s r.o.
Priemyselná 6,040 01 Košice
Čistiace a hygienické prostriedky 23.10.2015 112,10 Šipošová, riad. MŠ
68/2015 Stredisko služieb škole
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice
Poskytnutie služieb v oblasti VO na predmet zákazky "Výmena okenných otvorov" v MŠ 23.10.2015   Šipošová, riad. MŠ
69/2015 NOVES OKNÁ KOŠICE, s.r.o. Výmena okenných
otvorov na zákl. špecifikácie
03.11.2015 4590,00 Šipošová, riad. MŠ
70/2015 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4
 040 01 Košice
Divadelné predstavenie Zažmúročko  dňa 11.11.2015 05.11.2015 61,50 Šipošová, riad. MŠ
71/2015 FN L.Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
Vstupná lekárska prehliadka
-nový zamestannec
10.11.2015 36,00 Šipošová, riad. MŠ
72/2015 ŠEVT  a.s.
Cementárenská cesta 16, 974 72 Ban. Bystrica
Tlačivá 10.11.2015   Šipošová, riad. MŠ
74/2015 Šoltés, s.r.o.
Ružínska 13
040 11 Košice
Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia v kuchyni 16.11.2015 250,00 Šipošová, riad. MŠ
75/2015 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4
 040 01 Košice
Divadelné predstavenie Filipko a ježibaba dňa 08.12.2015 20.11.2015 61,50 Šipošová, riad. MŠ
76/2015 RAMcom, s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Oprava tlačiarne, toner 1 ks, USB kabel
3m A-B
23.11.2015 54,08 Šipošová, riad. MŠ
77/2015 SOFT-GL s.r.o.
Belehradská 1,
040 13 Košice
aktualilzácia + servis k programu ŠJ4 na 1 rok 27.11.2015 39,24 Šipošová, riad. MŠ
78/2015 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa Periodická revízia systému EZS 02.12.2015 90,00 Šipošová, riad. MŠ
79/2015 REMPO UNIVERS EU s.r.o.,
Južná trieda 48
04 01 Košice
Pracovné odevy a obuv 11.12.2015 46,04 Šipošová, riad. MŠ
80/2015 VV MIX, s.r.o.
Alžbetina 51
040 01 Košice
Stolička Orlando HB 2 ks 14.12.2015 396,00 Šipošová, riad. MŠ
81/2015 Ľubomír Hreha Hudobná rozprávka-divadielko-44 detí 14.12.2015 44,00 Šipošová, riad. MŠ
82/2015 HERMAS s.r.o.
Priemyselná 6, Košice 040 01
Čistiace prostriedky pre ŠJ 22.12.2015 180,53 Šipošová, riad. MŠ
83/2015 HERMAS s.r.o.
Priemyselná 6, Košice 040 01
Čistiace prostriedky pre ŠJ 22.12.2015 199,73 Šipošová, riad. MŠ
           
           
  OBJEDNÁVKY SOCIÁLNY FOND    
01/2015 Bouska s.r.o. prev. FRANK RESTAURANT  Južná tr. 48, 040 01 Košice Slávnostná večera pri prílež. Dňa učiteľov. 2015 10.03.2015 273,00 Šipošová, riad. MŠ
02/2015 TOP FIGURA s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice Regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ 07.10.2015 1070,00 Šipošová, riad. MŠ
03/2015 Hotel Gloria Palac, Bottova 1, 040 01 Košice Slávnostná večera pri prílež. ukonč. kalendár. roka r. 2015 20.11.2015 252,00 Šipošová, riad. MŠ