Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. 

 

Int.č.fa Číslo faktúry Došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Suma v € Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/ Poznámka
01/2015 4410183311 9.1.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 01/2015 31,00 Zmluva  
02/2015 5769551730 9.1.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 12/2014 48,76 Zmluva  
03/2015 720150213 9.1.2015 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 Posk.práva používať akt. verzie 01-12/2015 340,80 Zmluva  
04/2015 7500047996 15.1.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.12.2014-07.01.2015-mobil 20,16 Zmluva  
05/2015 4004500112 19.1.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za december 2014 3809,23 Zmluva  
06/2015 14121262 23.1.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 12/2014 28,80 Zmluva  
07/2015 7234158030 23.1.2015 Východoslov.energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina - vyúčt. fa za 01.01.-31.12.2014 475,68 Zmluva  
08/2015 14154998 2.2.2015 ARES spol. S r.o. Banšelova 4, 831 04 Bratislava 31363822 Predškolská výchova – predplatné na šk.r.2014/15 7,20 obj. č. 01/2015  
09/2015 21501014 2.2.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Problémové dieťa – č. 7 41,30    
10/2015 6014831180 3.2.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 01/2015 17,92 Zmluva  
11/2015 0770505598 9.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  01/2015 49,92 Zmluva  
12/2015 15009 10.2.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 01/2015 110,00 Zmluva  
13/2015 4480167842 10.2.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 02/2015 31,00 Zmluva  
14/2015 7455309033 10.2.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina – dodávka a distribúcia za 01-02/2015 737,00 Zmluva  
15/2015 7501024481 17.2.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.01.2015-07.02.2015-mobil 20,16 Zmluva  
16/2015 5004500101 17.2.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za január 2015 3434,65 Zmluva  
17/2015 15010577 18.2.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 01/2015 28,80 Zmluva  
18/2015 21502395 19.2.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácia - MŠ a jej riadenie – febr.15 40,75    
19/2015 21503695 2.3.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácia – Dieťa a jeho svet č. 27 39,06    
20/2015 6014831181 4.3.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 02/2015 17,92 Zmluva  
21/2015 4480277520 6.3.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 03/2015 31,00 Zmluva  
22/2015 1771479495 10.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  02/2015 43,19 Zmluva  
23/2015 89941437 10.3.2015 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Balíček Zákonník práce 9,50 obj. č. 02/2015  
24/2015 15053 11.3.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 02/2015 110,00 Zmluva  
25/2015 150466 12.3.2015 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 35848260 Modelovacia hmota Shape It  20 kg 199,00 obj. č. 03/2015  
26/2015 21509987 13.3.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Kinetický piesok 10 kg 62,42 obj. č. 04/2015  
27/2015 4004500113 16.3.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla a TÚV za r.2014 411,90 Zmluva  
28/2015 5004500102 16.3.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za február 2015 3734,65 Zmluva  
29/2015 20150257 18.3.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi 16,60 obj. č. 05 /2015  
30/2015 5111500099 18.3.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Non-stop služba na rok 2015 18,00 Zmluva  
31/2015 2119638213 18.3.2015 Východosl.vodár. spoločnosť, a.s. Košice Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné 04.12.2014 - 10.3.2015 585,34 Zmluva  
32/2015 15020416 19.3.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 02/2015 28,80 Zmluva  
33/2015 7501986734 23.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.02.2015-07.03.2015 (mobil) 28,09 Zmluva  
34/2015 22015 24.3.2015 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7, Košice 32465068 Výrub vyschnutého stromu v areáli MŠ 50,00 obj. č. 06 /2015  
35/2015 38315 30.3.2015 AQUA - VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 040 01 Košice 10787186 Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ 23,00 obj. č. 07 /2015  
36/2015 6014831182 2.4.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 03/2015 17,92 Zmluva  
37/2015 4467037860 9.4.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 04/2015 31,00 Zmluva  
38/2015 1772535338 9.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  03/2015 - pevná linka 46,34 Zmluva  
39/2015 15097 13.4.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 03/2015 110,00 Zmluva  
40/2015 15030342 15.4.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 03/2015 38,40 Zmluva  
41/2015 192015 15.4.2015 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19, 040 01 Košice 47133341 Revízia HP, hydrantov a hydr.hadíc 163,00 Rámcová dohoda č. 01/2015, obj. č. 08/2015  
42/2015 7502950140 15.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.03.2015-07.04.2015 (mobil) 9,58 Zmluva  
43/2015 21506187 15.4.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácia 41,45    
44/2015 5004500103 16.4.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za marec 2015 2491,50 Zmluva  
45/2015 20150416 17.4.2015 JurisDat - M.Medlen Ondavská 8, Bratislava 11821973 Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 zapl.zál.fa č.01/15 1599447  
46/2015 981141702 20.4.2015 DATART INTERNATIONAL a.s. OC Aupark, Nám.Oslobod.3377/1, 040 01 Košice 60192615 Mixér ponorný, chladnička STATIC komb.vrát. dopravy 482,90 zapl.zál.fa č.02/15 991412913, obj.č.14/2015  
47/2015 250319 22.4.2015 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Odborná prehliadka výťahov 2ks MB 100 kg 33,00 obj. č. 10/2015  
48/2015 115150036 22.4.2015 AVALON IT s.r.o.  Krivá 18, 040 01 Košice 31677711 Didaktické hračky 398,00 obj. č. 15/2015  
49/2015 201527 27.4.2015 Mgr. Vladimír Kubovčík-AG MUSICA LITURGICA Šafránova 5, 811 02 Bratislava 17529662 Didaktické pomôcky 173,00 obj. č. 12/2015  
50/2015 2015243 29.4.2015 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Čistenie kanalizácie 168,22 obj. č. 11/2015  
51/2015 6014831183 5.5.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 04/2015 17,92 Zmluva  
52/2015 0506615 5.5.2015 TOPlast a.s. Werferova 1, 040 11 Košice 36213241 Vozeň k dets. vláčiku +2 stoly na šk. dvor 1155,01 obj. č. 20/2015  
53/2015 4497104651 11.5.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 05/2015 31,00 Zmluva  
54/2015 4773487406 11.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  04/2015 - pevná linka 50,71 Zmluva  
55/2015 7445483062 11.5.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina – dodávka a distribúcia za 03-05/2015 737,00 Zmluva  
56/2015 15141 13.5.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 04/2015 110,00 Zmluva  
57/2015 7502950140 14.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.04.2015-07.05.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
58/2015 13140515 14.5.2015 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen 47405279 Odborný seminár 33,00 Pozvánka  
59/2015 5004500104 18.5.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za apríl 2015 1913,95 Zmluva  
60/2015 15040701 20.5.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 04/2015 38,40 Zmluva  
61/2015 15160154 21.5.2015 ARES spol. S r.o. Banšelova 4 , Bratislava 31363822 Detské časopisy na šk. rok 2015/16 34,50 obj. č. 21/2015  
62/2015 2152007364 21.5.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 31331131  Softvér eTlačivá - licencia na 12 mesiacov 39,00 obj. č. 24/2015  
63/2015 20150264 25.5.2015 Hermas spol. s r.o. Priemyselná 6,040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ 312,10 Rámcová dohoda č. 02/2015, obj. č. 17/2015  
64/2015 20150263 25.5.2015 Hermas spol. s r.o. Priemyselná 6,040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ 247,38 Rámcová dohoda č. 02/2015, obj. č. 18/2015  
65/2015 1232015 25.5.2015 CUBS plus s.r.o. Masarykova č. 21 040 01 Košice 46943404 Vypracovanie dokumentov 48,00 obj. č. 22/2015  
66/2015 132013131 25.5.2015 Marko Molnár - MARK + Maurerova 5 040 22 Košice 41221885 emailové farby 77,44 obj. č. 25/2015  
67/2015 5111500270 25.5.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19  Košice 44518684 Odborná skúška VTZ plynových v ŠJ 110,40 obj. č. 19/2015  
68/2015 5111500271 25.5.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19  Košice 44518684 Revízia prenosných elektrospotrebičov 172,80 obj. č. 16/2015  
69/2015 6014831184 3.6.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 05/2015 17,92 Zmluva  
70/2015 4440059576 5.6.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 06/2015 31,00 Zmluva  
71/2015 4774437596 9.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  05/2015 - pevná linka 40,61 Zmluva  
72/2015 15188 10.6.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 05/2015 110,00 Zmluva  
73/2015 1500277 10.6.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.Topľou 44602731 Oprava robota RE 22  a elektr. kotla KE 12 69, 60 obj. č. 29/2015  
74/2015 150600 12.6.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Tonery 494,05 obj. č. 28/2015  
75/2015 5004500105 12.6.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za máj 2015 1375,01 Zmluva  
76/2015 20151163 15.6.2015 COOP Servis spol. s r.o. Považská 5308/18, 940 02 Nové Zámky  00655180 Dodávka konvektomatu 6477, 00 EKS - Zmluva  
77/2015 7504884467 15.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.05.2015-07.06.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
78/2015 15050956 19.6.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 05/2015 38,40 Zmluva  
79/2015 21510584 19.6.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácie 273,00    
80/2015 2150500674 19.6.2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice 00606707 Dohľad nas pracovným prostredím 217,63 Zmluva  
81/2015 150850 22.6.2015 INFRA Slovakia s.r.o. J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre 4475242 Odb.publikácie 21,79 obj. č. 23/2015  
82/2015 15160566 22.6.2015 ARES spol. S r.o. Banšelova 4 , Bratislava 31363822 Detské časopisy 10,80 obj. č. 35/2015  
83/2015 150012 22.6.2015 Built-in s.r.o. Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty 47583631 Dodávka a montáž plávajúcej podlahy 352,00 obj. č. 33/2015  
84/2015 2120060942 29.6.2015 Východosl.vodár. spoločnosť, a.s. Košice Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné 11.3.2015 - 23.6.2015 769,01 Zmluva  
85/2015 20150627 29.6.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308  Kancelárske potreby 116,56 obj. č. 36/2015  
86/2015 20150628 29.6.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308  Papiernický a výtvarný materiál 625,15 obj. č. 37/2015  
87/2015 60600515 2.7.2015 Záchranná služba Košice Rastislavova 43, 041 91 Košice 00606731 8 hod. Kurz prvej pomoci pre 2 osoby 30,00 obj. č. 30/2015  
88/2015 20150022 3.7.2015 MATADOR-TOyS, s.r.o. Janka Kráľa 1365/62, 020 01 Púchov 47866829 Učebná pomôcka MATADOR KiGa 6 279,90 obj. č. 42/2015  
89/2015 2250615 3.7.2015 PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Prepravné služby 48,00 obj. č. 34/2015  
90/2015 6014831185 3.7.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 06/2015 17,92 Zmluva  
91/2015 4430176261 7.7.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 07/2015 31,00 Zmluva  
92/2015 2775387331 9.7.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  06/2015 - pevná linka 52,85 Zmluva  
93/2015 15232 9.7.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 06/2015 110,00 Zmluva  
94/2015 7505867444 15.7.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.06.2015-07.07.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
95/2015 112015 16.7.2015 CUBS, s.r.o. Masarykova č. 21 040 01 Košice 36572799 Aktualizácia bezpeč. Projektu IS 20,00 Zmluva o dielo 11/2015  
96/2015 5004500106 16.7.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za jún 2015 1324,16 Zmluva  
97/2015 150724 16.7.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Servis počítača ŠJ 39,60 obj. č. 41/2015  
98/2015 15060813 17.7.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 06/2015 38,40 Zmluva  
99/2015 71327592 17.7.2015 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977 Poplatok Škôlka Komenský 9,00 obj. č. 44/2015  
100/2015 5111500396 20.7.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13,  042 19  Košice 44518684 Výmena plynových ventilov 2 ks 65,10 obj. č. 38/2015  
101/2015 150733 22.7.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Servis tlačiarne MŠ 34,52 obj. č. 41/2015  
102/2015 2015061 22.7.2015 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 36182010 Servisná činnosť na systéme EZS 129,00 obj. č. 39/2015  
103/2015 6014831186 3.7.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 07/2015 17,92 Zmluva  
104/2015 2152203493 7.8.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Bratislava 31331131 Tlačivá 0,00 uhrad. ZF č. 1152202964 obj.42/2014  
105/2015 5776340099 7.8.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  07/2015 - pevná linka 47,02 Zmluva  
106/2015 4487021956 7.8.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 08/2015 31,00 Zmluva  
107/2015 7435801177 7.8.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina – dodávka a distribúcia za 06-08/2015 737,00 Zmluva  
108/2015 15276 12.8.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 07/2015 110,00 Zmluva  
109/2015 76082015 18.8.2015 PR-Style, s.r.o. Levočská 4, 040 12 Košice 36763985 Výmena dlažby v ŠJ 3028,80 obj. č. 45/2015  
110/2015 7506836980 18.8.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.07.2015-07.08.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
111/2015 15071065 18.8.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 07/2015 38,40 Zmluva  
112/2015 5004500107 18.8.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za júl 2015 1310,52 Zmluva  
113/2015 2015036 31.8.2015 BONAM s.r.o. ul. Zimná 185/75, 076 02 Novosad 43852254 Oprava sokla, montáž vonkajšej omietky Marmolit 1038,44 obj. č. 46/2015  
114/2015 150260 31.8.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47619511 Pracovné odevy a obuv pre MŠ A ŠJ 358,43 obj. č. 43/2015  
115/2015 15314 3.9.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Proces verejného  obstarávania 01-08/2015 1072,00 Zmluva  
116/2015 4430181081 7.9.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 09/2015 31,00 Zmluva  
117/2015 6014831187 9.9.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 08/2015 17,92 Zmluva  
118/2015 15325 10.9.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 08/2015 110,00 Zmluva  
119/2015 17040000472015 10.9.2015 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 01 Košice 31297811 Bábkové predstavenie Kozliatka a vlk 60,00 obj. č. 50/2015  
120/2015 2777292840 11.9.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  08/2015 - pevná linka 39,32 Zmluva  
121/2015 20150908 11.9.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308  Kancelárske potreby 324,30 obj. č. 51/2015  
122/2015 21516788 11.9.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácie 49,00    
123/2015 51600526 11.9.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Pracovné zošity 148,50 obj. č. 53/2015  
124/2015 1511252 14.9.2015 EDUCATION ACADEMY Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 37 42180538 Odborná konferencia 95,00    
125/2015 5004500108 14.9.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za august 2015 1302,41 Zmluva  
126/2015 2015000255 16.9.2015 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 33903590 Vystúpenie pre deti MŠ 39,00 obj. č. 54/2015  
127/2015 150927 16.9.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Oprava internetu - výmena routra 31,92 obj. č. 42/2015  
128/2015 7507812646 18.9.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.08.2015-07.09.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
129/2015 21603343 18.9.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Detský nábytok 2609,60 EKS - Zmluva  
130/2015 220150076 22.9.2015 uni-AKTIVITY SK s.r.o. Miestneho priemyslu 561, 02901 Námestovo 48012041 Nerezový jednodrez 1 ks 228,50 obj. č. 56/2015  
131/2015 2150900177 24.9.2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice 00606707 Vstupná prehliadka 36,00 obj. č. 32/2015  
132/2015 2120291851 25.9.2015 Východosl.vodár. spoločnosť, a.s. Košice Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné  24.6.2015 - 21.09. 2015 558,74 Zmluva  
133/2015 1815 28.9.2015 Peter Matia Čordákova 26, 040 23 Košice 17170672 Vodárske opravy v MŠ 265,82 obj. č. 55/2015  
134/2015 1500495 29.9.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.Topľou 44602731 Demontáž a montáž kuch.zariadenia 626,82 obj.č. 47/2015  
135/2015 1500494 29.9.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.Topľou 44602731 Oprava robota RE 22   384,60 obj.č. 48/2015  
136/2015 1500496 29.9.2015 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n.Topľou 44602731 Zmäkčovač vody LT - 12 86,40 obj.č. 47/2015  
138/2015 2015052 30.9.2015 ING. VALÉR PAVLÍK FUN PARK Brusník 39, 053 11 Smižany 46402276 Návšteva FUN PARKU pre deti MŠ 129,00 obj.č. 57/2015  
139/2015 6014831188 6.10.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 09/2015 17,92 Zmluva  
140/2015 15369 6.10.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 09/2015 110,00 Zmluva  
141/2015 2778241278 8.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  09/2015 - pevná linka 72,22 Zmluva  
142/2015 151008 8.10.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Servis počítača u ved. ŠJ 31,92 obj. č. 58/2015  
143/2015 131015 9.10.2015 AQUA - VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 040 01 Košice 10787186 Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ 23,00 obj. č. 62 /2015  
144/2015 4447049318 9.10.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 10/2015 31,00 Zmluva  
145/2015 60215 12.10.2015 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19, 040 01 Košice 47133341 Činnosť technika BOZP, CO, OPP na r.2015 600,00 Rámcová dohoda č. 01/2015, obj. č. 09/2015  
146/2015 15090533 13.10.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 09/2015 38,40 Zmluva  
147/2015 7508777352 14.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.09.2015-07.10.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
148/2015 2150900177 14.10.2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice 00606707 Prevádzkový poriadok - chemické faktory 220,97 obj. č.61/2015  
149/2015 5004500109 15.10.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za september 2015 1319,42 Zmluva  
150/2015 20151055 19.10.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308  Balíček pre dieťa v HN 1 ks 16,60 obj. č. 65/2015  
151/2015 17040000552015 22.10.2015 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 01 Košice 31297811 Bábkové predstavenie Šípková Ruženka 60,00 obj. č. 64/2015  
152/2015 250942 26.10.2015 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Odborná prehliadka výťahov 2ks MB 100 kg 33,00 obj. č. 66/2015  
154/2015 20150617 28.10.2015 Hermas spol. s r.o. Priemyselná 6,040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ 112,10 Rámcová dohoda č. 02/2015, obj. č. 67/2015  
155/2015 20150168 29.10.2015 Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8, 040 13 Košice 14 383 730 Kalibrácia teplomerov 4 ks 64,00 obj. č. 63/2015  
156/2015 4424091291 5.11.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Zemný plyn za 11/2015 31,00 Zmluva  
157/2015 21522148 5.11.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odb.publikácie
Svet škôlkára č. 1
170,80 Obj. č.13/2015  
158/2015 6779215216 6.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  10/2015 - pevná linka 41,74 Zmluva  
159/2015 7455497640 9.11.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina – dodávka a distribúcia za 09 - 11/2015 737,00 Zmluva  
160/2015 60148311889 10.11.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 10/2015 17,92 Zmluva  
161/2015 17040000602015 11.11.2015 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 01 Košice 31297811 Bábkové predstavenie Zažmúročko 61,50 obj. č. 70/2015  
162/2015 15423 12.11.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 10/2015 110,00 Zmluva  
163/2015 21522494 12.11.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Súbor pracovných zošitov ŠKOLKAR 145,60 obj. č. 60/2015  
164/2015 7509747326 18.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.10.2015 - 07.11.2015 (mobil) 14,69 Zmluva  
165/2015 5004500110 18.11.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za október 2015 2375,36 Zmluva  
166/2015 150101196 23.11.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 10/2015 38,40 Zmluva  
167/2015 6715 25.11.2015 ŠOLTÉS, s.r.o. Ružínska 13, 040 11 Košice 48166715 Odborná prehliadka a skúška elek.zar.v kuchyni 248,88 Obj. č. 74/2015  
168/2015 1511001624 30.11.2015 Soft-gl s.r.o.  040 13, Košice 36182214 Aktualizácia  a  servis k programu ŠJ4 na 1 rok 39,24 Obj. č. 77/2015  
169/2015 150259 3.12.2015 NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice 36189308 Dodávka a montáž plast.okien+žalúzie 4 590,00 Obj.č.69/2015  
170/2015 6014831190 03.12.2015 Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 Pripojenie do garant.192kbit/s siete za 11/2015 17,92 Zmluva  
171/2015 15110256 07.12.2015 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za november 38,40 Zmluva  
172/2015 2120595174 07.12.2015 Východosl.vodár. spoločnosť, a.s. Košice Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné  22.9.2015 -02.12. 2015 462,91 Zmluva  
173/2015 2015114 08.12.2015 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 36182010 Odborná prehliadka a skúška  EZS 90,00 Obj. č. 78/2015  
174/2015 170400007 08.12.2015 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 01 Košice 31297811 predstavenie Filipko a ježibaba 60,00 Obj. č. 75/2015  
175/2015 5780125437 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za  11/2015 - pevná linka 58,64 Zmluva  
176/2015 15473 11.12.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 11/2015 110,00 Zmluva  
177/2015 15519 11.12.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za 12/2015 110,00 Zmluva  
178/2015 5111500673 11.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13,  042 19  Košice 44518684 Poplatok za zabezpečenie regulácie energií za 2015 367,69 Zmluva  
179/2015 400 11.12.2015 Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské Žľaby 12,Vysoké Tatry 45984751 Školenie 0,00    
180/2015 5004500111 14.12.2015 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za November 2015 2629,18 Zmluva  
181/2015 16340 15.12.2015 VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 040 01 Košice 36189626 Stolička Orlando 2 ks 396,00 Obj.č.80/2015  
182/2015 2151100716 17.12.2015 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43, 041 90 Košice 606707 Fa za vykonanú lekársku prehliadku 45,96 Obj.č.71/2015  
183/2015 151324 17.12.2015 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 43889395 Fa za servis tlačiarne,toner,USB kábel 54,08 Obj.č.76/2015  
184/2016 7510704475 17.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35543132 Hlasové služby za 11/2015 mobil 14,69 Zmluva  
185/2017 2015000354 18.12.2015 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 33903590 Vystúpenie pre deti MŠ 44,00 Obj.č.81/2015  
186/2018 150441 18.12.2015 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47619511 Pracovné odevy a obuv pre MŠ 46,04 Obj.č.79/2015  
187/2015 15557 18.12.2015 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Zabezpečenie procesu a postupov VO 608,00 Obj.č.68/2015  
188/2015 21609974 22.12.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Nábytok a učebné pomôcky na elok.pracovisko 10185,65 Zmluva  
189/2015 1516397 29.12.2015 Datacomp, s.r.o. Tomášikova 37, 040 01 Košice 36212466 Výpočtová technika na elokované pracovisko 1428,00 Zmluva  
190/2015 20150755 29.12.2015 Hermas spol. s r.o. Priemyselná 6,040 01 Košice 36174050 Čistiace prostriedky 199,73 Obj.č.83/2015  
191/2015 20150756 29.12.2015 Hermas spol. s r.o. Priemyselná 6,040 01 Košice 36174050 Čistiace prostriedky 180,53 Obj.č.83/2015  
192/2015 4227012615 30.12.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 35543132 Vyúčtovacia fa za plyn 19.12.2014-18.12.2015 19,27 Zmluva  
                   
                   
      FAKTÚRY SOCIÁLNY FOND        
01/2015 150100007 26.03.2016 BOUSKA s.r.o.
prevádzka:
Frank Restaurant
Južná trieda 48, Košice
Mičková 20,
08501 Bardejov
47339870 Slávnostná večera pri prílež. Dňa učiteľov 273,00 Obj. č. 1/2015  
02/2015 151005 07.10.2015 TOP FIGURA, s.r.o.
Prevádzka:     City Welnes
Krivá 25
040 01 Košice
36811157 Regeneračné a rekondičné služby 1070,00 Obj. č. 2/2015  
03/2015 12015057 09.12.2015 Hotel Gloria Palac, s.ro. Prašná 7,040 18 Košice 36722014 Slávnostná večera pri prílež. ukonč. kalendár. roka 252,00 Obj. č. 3/2015