MŠ objednávky 2014

Int. číslo obj.

Dodávateľ

Predmet

Dátum vystavenia

Schválil

Poznámky

01/14

BPMK, s.r.o. 

Južné nábrežie 13, 

042 19 Košice

Revízia prenosných spotrebičov

30.1.2014

Šipošová

 

02/14

LIFTEX s.r.o.

Juž. tr. 117, 

040 01 Košice

Odborná prehliadka a servis výťahov, zaškolenie

30.1.2014

Šipošová

 

03/14

BPMK s.r.o. 

Južné nábrežie 13, 

042 19 Košice

Oprava elektrického zvončeka (domofónu)

03.2.2014

Šipošová

 

04/14

RAMcom s.r.o. 

Pri jazdiarni 1,

 040 01 Košice

Antivírový program 2x, servis PC

12.2.2014

Šipošová

 

05/14

Haspo-tex, s.r.o.
Ondavská 19,

 040 11 Košice

Revízia HP a hydrantov

21.2.2014

Šipošová

 

06/14

Haspo-tex, s.r.o.
Ondavská 19, 

040 11 Košice

Činnosť technika BOZP, PO, CO na r. 2014

21.2.2014

Šipošová

 

07/14

Peter Matia, vodoinštalatérstvo
Čordákova 26
040 11 Košice
Vodárenské opravy 03.03.2014 Šipošová  
08/14 Webnode AG Predĺženie registrácie domény 03.03.2014 Šipošová  
09/14 Webnode AG Predĺženie služby Mini 09.03.2014 Šipošová  
10/14 PAPIER SERVIS, s.r.o., Juž. tr. 66, Košice Balíček pre 1 dieťa v HN 19.03.2014 Šipošová  
11/14 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Modul
 HB 0015
19.03.2014 Šipošová  
12/14 Noves okná Košice, s.r.o., Žižkova 12,
040 01 Košice
Exter.dvere
biele 2 ks
20.03.2014 Šipošová  
14/14

BPMK, s.r.o.,

Južné nábrežie 13, 

042 19 Košice

Zistenie a odstránenie hav.stavu na potrubí UK a rozvodoch studenej vody  02.04.2014 Šipošová  
15/14 BPMK, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Revízia plynového zariadenia 07.04.2014 Šipošová  
16/14 Ladislav Šoltés, Ružínska 13,
040 11 Košice
Porevízne opravy na bleskozvodoch 07.04.2014 Šipošová  
17/14 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Preventívna deratizácia priestorov MŠ a dezinsekcia 1 miesta 10.04.2014 Šipošová  
18/14

RAMcom s.r.o. 

Pri jazdiarni 1,

 040 01 Košice

Tonery 5 ks 15.04.2014 Šipošová  
19/14

RAMcom s.r.o. 

Pri jazdiarni 1,

 040 01 Košice

Antivírový program NOD32, servis PC 2 ks 17.04.2014 Šipošová  
20/14 BPMK, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Revízia prenosných elektrospotrebičov 28.04.2014 Šipošová  
21/14 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7
040 13 Košice
Odstránenie polámaného stromu a konárov vrátane odpratania drevnej hmoty 16.05.2014 Šipošová  
22/14 ARES spol. s r.o. Banšelova 4, Bratislava Časopisy na šk. rok 2014-2015 20.05.2014 Šipošová  
23/14 ARES spol. s r.o. Banšelova 4, Bratislava Publikácie na šk. rok 2014-2015 20.05.2014 Šipošová  
24/14 PAPIER SERVIS s.r.o. Južná tr. 66, 040 01 Košice Papiernický a výtvarný materiál 26.05.2014 Šipošová  
25/14 PAPIER SERVIS s.r.o. Južná tr. 66, 040 01 Košice Kancelársky materiál 26.05.2014 Šipošová  
26/14 Jozef Palutka-ALLY
Helsinská 2, 040 13 Košice
Skrinka nástenná a Wifi ruter vrátane montáže 02.06.2014 Šipošová  
27/14 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Čemernianska 50
Vranov n.T.
Oprava varného kotla v ŠJ  03.06.2014 Šipošová  
28/14 Fortuna
papier - textil - hračky
Ludmanská 1
040 01 Košice
Čistiace prostriedky MŠ 18.06.2014 Šipošová  
29/14 Fortuna
papier - textil - hračky
Ludmanská 1
040 01 Košice
Čistiace prostriedky ŠJ 18.06.2014 Šipošová  
30/14

RAMcom s.r.o.

Pri jazdiarni 1,

040 01 Košice

Servis PC 18.06.2014 Šipošová  
31/14 Peter Matia, vodoinštalatérstvo
Čordákova 26
040 11 Košice
Vodárenské opravy v MŠ 04.08.2014 Šipošová  
31a/14 CUBS, s.r.o.
Masarykova č.21,
040 01 Košice
Aktualizácia bezpeč.projetku IS 04. 08. 2014 Šipošová  
32/14 NOMIland, s.r.o.
Magnezitárska 11,
040 13 Košice
Učebné pomôcky 15.08.2014 Šipošová  
33/14 INSGRAF s.r.o.
P.Pázmaňa 51/19
927 01 Šaľa
Učebné pomôcky 15.08.2014 Šipošová  
34/14 Educaplay, s.r.o.
Veľká Okružná 43
010 01 Žilina
Učebné pomôcky 15.08.2014 Šipošová  
35/14 RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1
040 01 Košice
Tonery 09.09.2014 Šipošová  
36/14 Veronika Rusnačková - LIFTEX
Exnárova 6
040 22 Košice
Revízia výťahov
2 ks
10.09.2014 Šipošová  
37/14 Jozef Špigeľ - VÁHASPOL, Maybaumova 7659, 080 01 Prešov kontrola, oprava, nastavenie a úradné overenie váh v ŠJ 10. 09.2014 Šipošová  
38/14 Abtex s.r.o.
Jenisejská 10, 040 12 Košice
Pracovné odevy a obuv 10.09.2014 Šipošová  
39/14 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Kosba, pohrabanie a odvoz trávy z areálu MŠ 24.09.2014 Šipošová  
39a/14 ALARMTEL SK, s.r.o.
Krátka 367/5
044 11 Ždaňa
Servis - zmena prístupových kódov 25.09.2014 Šipošová  
40/14 AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Preventívna deratizácia priestorov MŠ a dezinsekcia 1 miesta 10.10.2014 Šipošová  
41/14 PAPIER SERVIS, s.r.o.,
Juž. tr. 66, Košice
Balíček pre
1 dieťa v HN
13.10.2014 Šipošová  
42/14 ŠEVT a.s. ,
Cementrárenská cesta 16,
 974 72 Banská Bystrica
Tlačivá 24.10.2014 Šipošová  
43/14 Benjamin s.r.o.
Hradišťská 766
687 08 Buchlovice
Učebné pomôcky 27.10.2014 Šipošová  
44/14 UNI AKTIVITY s.r.o.
Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica
nerezový 1-drez
1 ks, nerezový
2-drez 2 ks
30.10.2014 Šipošová  
45/14 Ján Sirotňák, Baltická 8,
prevádzka:
Tlačiareň JUH
040 12 Košice
Tlač šekov pre ŠJ 1500 ks 30.10.2014 Šipošová  
46/14 RAMcom s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
Servis 2 PC 07.11.2014 Šipošová  
47/14 Barevné kamínky s.r.o., Požárníku 301/2a,
767 01 Kroměříž - Vážany
šk. licencia na 2 interakt.programy pre MŠ 10.11.2014 Šipošová  
48/14 Built-in s.r.o.
Hlavná 57/30
076 15 Veľaty
Drevený obklad radiátorov v troch triedach MŠ 20.11.2014 Šipošová  
49/14 Ladislav Šoltés
Ružínska 13
040 11 Košice
Revízia kuchyne a elektrozariadenia v kuchyni MŠ 20.11.2014 Šipošová  
50/14 PAPIER SERVIS, s.r.o.,
Juž. tr. 66, Košice
Papienický a výtvarný materiál 26.11.2014 Šipošová  
51/14 ALARMTEL SK, s.r.o.
Krátka 367/5
044 11 Ždaňa
Periodická revízia systému ESZ 27.11.2014 Šipošová  
52/14 SOFT-GL s.r.o.
Belehradská 1
040 13 Košice
Aktualizácia programu pre ŠJ + servis na 1 rok 28.11.2014 Šipošová  
53/14 NOMIland, s.r.o.
Magnezitárska 11,
040 13 Košice
Učebné pomôcky 02.12.2014 Šipošová  
54/14 Muziker, predajňa OC Aupark, Námestie osloboditeľov, 040 01 Košice keyboard 03.12.2014 Šipošová  
55/14 TOPlast, a.s., Werferova 1,
040 01 Košice
demontáž, montáž a osadenie novej lavičky 12.12.2014 Šipošová  
56/14 Peter Matia,
vodoinštalatérstvo
Čordákova 26
040 11 Košice
Vodárenské opravy v MŠ 16.12.2014 Šipošová