MŠ faktúry 2014

Int.č.fa

Číslo faktúry

Došlo dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma v €

 

Číslo obj.

1/14 0048333187 SK 07.1.2013 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 internet 12/2013 17,92    
2/14 5757666747 08.1.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby 12/2013 61,12    
3/14 4467012578 15.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn 01/2014 31,00    
4/14 3004500112 16.1.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
12/2013
3269,57    
5/14 7400039998 16.1.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby 12/2013 -mobil 28,24    
6/14 7217168484 20.1.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice 36211222 Vyúčt. fa elektrinu za  01 - 12/2013 -17,63    
7/14 720140222 21.1.2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A,Bratislava 31355374 Akt. verzia 326,40    
8/14 841394603 22.1.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Plyn 19.12.2013 - 31.12.2013 14,65    
9/14    21401366 30.1.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odborná publikácia 34,80    
10/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 internet 01/2014 17,92    
11/14 7498213983 03.02.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice 36211222 Elektrina 01-02/2014 634,00    
12/14 5111400043 04.02.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Non-stop služba r.2014
 
18,00    
13/14 21401852 04.02.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odborná publikácia 37,91    
14/14 21402194 04.02.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odborná publikácia 40,24    
15/14 5758648159 06.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 hlas.služby
01/2014
61,10    
16/14 4424079696 06.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 plyn 02/2014 31,00    
17/14 14009 12.02.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,
040 01 Košice
35540419 Sprac. fin. účtovníctva a PaM 01/2014 110,00    
18/14 4004500101 12.02.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7,
040 01 Košice
31679692 Teplo a TÚV
01/2014
4198,37    
19/14 7401269466 14.02.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
01/14-mobil
16,25    
20/14 1414381 14.02.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 01/2014 28,80    
21/14 5111400096 18.02.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Revízie pren.elek. spotrebičov 13,20   01/14
22/14 102014 25.02.2014 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19,
Košice
47133341 Revízie HP a hydrantov 341,00   05/14
23/14

 
092014

      
26.02.2014 Haspo-tex, s.r.o. Ondavská 19,
Košice
47133341 Činnosť technika BOZP,PO,CO na rok 2014  480,00      06/14
24/14 2014022 28.02.2014 "BOBOR" s.r.o. Čárskeho 7, Košice 36191345 "Odstránenie hav.stavu múrov" 24 953,24    
25/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 internet 02/2014 17,92    
26/14 447706520 10.03.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 plyn 03/2014 31,00    
27/14 7759638678 10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 hlas.služby
02/2014
64,45    
28/14 14052 10.03.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,
040 01 Košice
35540419 Sprac. fin. účtovníctva a PaM 02/2014 110,00    
29/14 140175 11.03.2014 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 servis PC 18,19   04/14
30/14 140176 11.03.2014 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Antivírus.program
 
41,87   04/14
31/14 614 12.03.2014 Peter Matia  Čordákova 26
Košice
17170672 Vodárenské práce vrát.mat. 446,28   07/14
32/14 2014008 12.03.2014 BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 Novosad 43852254 Stavebné práce - Odstrán.hav.stavu múrov-pavilón č.2 5 700,-    
33/14 20140319 12.03.2014 JurisDat-M.Medlen Ondavská 8, Bratislava 11821973 Časopis Škola 2014(zapl .ZF 01/14 28.1.2014) 22,-    
34/14 3004500113 13.03.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Vyúčt. fa za teplo a TÚV - rok 2013 300,47    
35/14 7402373534 14.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
02/20/14 - mobil
9,98    
36/14 4004500102 14.03.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
02/2014
2675,28    
37/14 14030328 17.03.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 02/2014 38,40    
38/14 542014 21.03.2014 LIFTEX s.r.o. Južná trieda 117, Košice 36192970 Odb.prehliadka a mazanie výťahov 82,61   02/14
39/14 2118301521 21.03.2014 VVS a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Vodné a stočné 05.12.2013 - 13.3.2014 1098,47    
40/14 5111400131 21.03.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Oprava domofónu 12,96   03/14
41/14 20140284 24.03.2014 PAPIER SERVIS, s.r.o. Juž.tr.66, Košice 36577308 Balíček pre dieťa v HN 16,60   10/14
42/14 720140853 24.03.2014 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 Modul HB0015 42,00   11/14
43/14 21406591 26.03.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Časopis 9,80    
44/14 21405879 27.03.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odb. publikácia 38,64    
45/14 21406178 28.03.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odb. publikácia 40,41  
 
46/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 internet 03/2014 17,92    
47/14 21406855 01.04.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odb. publikácia 34,80    
48/14 4437049560 04.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 plyn 04/2014 31,00    
49/14 500323246 04.04.2014 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice 31595545 poistka budovy 02.05.-02.11.2014 159,63    
50/14 8760632215 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 03/2014 42,79    
51/14 17414 11.04.2014 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, Košice 10787186 Deratizácia a dezinsekcia 33,00   17/14
52/14 14040309 14.04.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 03/2014 38,40    
53/14 3314 15.04.2014 Ladislav Šoltés Ružínska 13, Košice 37264478 Porevízne opravy na bleskozvodoch 722,21   16/14
54/14 4004500103 15.04.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
03/2014
2357,86    
55/14 7403360109 16.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
03/20/14 - mobil
19,42    
56/14 14095 16.04.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A,
040 01 Košice
35540419 Sprac. fin. účtovníctva a PaM 03/2014 110,00    
57/14 140406 17.04.2014 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Tonery  165,60   18/14
58/14 140425 25.04.2014 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Servis 2 ks PC a NOD32 76,09   19/14
59/14 14130 25.04.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Práce na zákl. Zmluvy o dielo zo 4.11.2013 960,-    
60/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 internet 04/2014 17,92    
61/14 5111400243 05.05.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 revízia VTZ plynových 110,40   15/14
62/14 7471349990 05.05.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice 36211222 Elektrina 03-05/2014 634,00    
63/14 140064 05.05.2014 Noves okná Košice, s.r.o. Žižkova Košice 36189308 exteriérové dvere 2 ks 1117,30    12/14
64/14 4414052167 07.05.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 plyn 05/2014 31,00    
65/14 7761632813 07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 04/2014 41,47    
66/14 14140 12.05.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. fin. účtovníctva a PaM 04/2014 110,00    
67/14 7404359331 15.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
04/20/14 - mobil
9,98    
68/14 5111400274 16.05.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 odstr. havárie potrubia ÚK 2550,01   14/14
69/14 5111400273 16.05.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 revízia pren. elekt.spotrebičov 110,40   20/14
70/14 4004500104 16.05.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
04/2014
1776,18    
71/14 14050432 20.05.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 04/2014 28,80    
72/14 012014 20.05.2014 Jaroslav Kočiš Budapeštianska 7, Košice 32465068 Odstránenie polám.stromu a konárov 130,00   21/14
73/14 21410711 26.05.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odb. publikácia 40,41    
74/14 5003235246 26.05.2014 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice 31595545 Dopoistenie majetku 10,86    
75/14 20140509 27.05.2014 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná tr. 66, Košice 36577308 Výtvarný a papier. materiál 741,64   24/14
76/14 20140510 27.05.2014 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná tr. 66, Košice 36577308 Kancelársky materiál 117,07   25/14
77/14 5111400308 27.05.2014 BPMK s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Odstr.havárie - výmena potrubia SV 987,00    
78/14 21411370 29.05.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odborná publikácia 38,64    
79/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 05/2014 17,92    
80/14 14150175 02.06.2014 ARES spol. s r.o. Banšelova 4 , Bratislava 31363822 Detské časopisy 31,70
 
  22/14
81/14 14150007 02.06.2014 ARES spol. s r.o Banšelova 4 , Bratislava 31363822 Detské časopisy 26,40   23/14
82/14 21411805 02.06.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 14, Bratislava 35908718 Odborná publikácia 41,30    
83/14 4474084349 06.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn 06/2014 31,00    
84/14 5762639257 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 05/2014 55,00    
85/14 14060263 09.06.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 05/2014 38,40    
86/14 20140043 10.06.2014 Jozef Palutka - ALLY Helsinská 2, Košice 41032594 Dodávka a montáž prísl. k IT a internet 257,00   26/14
87/14 14183 12.06.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 05/2014 110,00    
88/14 7405351136 13.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
05/2014 - mobil
9,98    
89/14 4004500105 13.06.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
05/2014
1747,49    
90/14 92014 24.06.2014 Roman Koscelnik Záhradná 509/28 Čaňa 41449274 Čistiace prostriedky MŠ 223,85   28/14
91/14 102014 24.06.2014 Roman Koscelnik Záhradná 509/28 Čaňa 41449274 Čistiace prostriedky ŠJ 208,30   29/14
92/14 140712 26.06.2014 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Servis PC 62,88   30/14
93/14 2118727086 26.06.2014 VVS a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Vodné a stočné 14.3. - 23.06.2014 1192,91    
94/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 06/2014 17,92    
95/14 1400294 01.07.2014 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 Vranov n.T. 44602731 Oprava varného kotla 152,64   27/14
96/14 14229 02.07.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 06/2014 110,00    
97/14 4480160016 04.07.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn 07/2014 31,00    
98/14 6763650272 14.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 06/2014 44,63    
99/14 4004500106 21.07.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
06/2014
1319,39    
100/14 14070829 21.07.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 06/2014 38,40    
101/14 7406338648 24.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
06/2014 - mobil
24,18    
102/14 2142203122 28.07.2014 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72
 Ban. Bystrica
31331131 Tlačivá
(zapl. ZF 04/14 24.6.2014)
0,-    
103/14 1403255581 28.07.2014 Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug
Switzerland
CH-170.3.036.124-0170.3.036.124-0 Predĺženie registrácie mspalarikova.sk(zapl.ZF 02/14 04.3.2014) 45,55
 
  08/14
104/14 1403257682 28.07.2014 Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug
Switzerland
CH-170.3.036.124-0170.3.036.124-0 Predĺženie balíčka služieb Mini,
2 roky(zapl.ZF 03/14 10.3.2014)
71,82   09/14
105/14 7485447479 31.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina
6 - 8/2014
634,00    
106/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 07/2014 17,92    
107/14 4447036660 05.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn 08/2014 31,00    
108/14 14274 07.08.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 07/2014 110,00    
109/14 1314 11.08.2014 Peter Matia Čordákova 26, Košice 040 23 17170672 Vodárenské opravy
 v MŠ
124,14   31/14
110/14 1764793669 11.08.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 07/2014 39,16    
111/14 21415415 11.08.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718 Odb. publikácia -
 Probl. dieťa č. 4
41,30    
112/14 4004500107 15.08.2014 TEHO s.r.o Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV
07/2014
1310,65    
113/14 7407307110 15.08.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas.služby
07/2014 - mobil
20,16    
114/14 0182014 18.08.2014 CUBS,s.r.o. Masarykova č.21, 040 01 Košice 36572799 Aktualizácia bezpeč. projektu IS 50,00   31a/14
115/14 21416441 25.08.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718 Odb. publikácia -
MŠ a jej riad.-aug.14
38,64    
116/14 21417098 27.08.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718 Odb. publikácia -
Dieťa a jeho svet č.24
39,91    
117/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 08/2014 17,92    
118/14 1408117 02.09.2014 INSGRAF s.r.o. P.Pázmaňa 51/19, 921 01 Šaľa 47078839 Učebné  pomôcky 899,90   33/14
119/14 4474174985 05.09.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31, Košice 44291809 Plyn 09/2014 31,00    
120/14 7765769610 08.09.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 08/2014 44,36    
121/14 140999 12.09.2014 RAMcom, s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Tonery  168,20   35/14
 
122/14 7408290872 16.09.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62  35763469 Hlas.služby
08/2014 - mobil
21,12    
123/14 150273 16.09.2014 EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43, 010 01 Žilina 44889780 Učebné pomôcky 205,40   34/14
124/14 21502905 17.09.2014 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 36174319 Učebné pomôcky 610,80  

32/14

 

125/14 21502904 17.09.2014 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 36174319 Učebné pomôcky 524,07   32/14
126/14 4004500108 17.09.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 31679692 Teplo a TÚV 08/2014 1299,08    
127/14 14317 17.09.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 08/2014 110,00    
128/14 14090150 18.09.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. biol. odpadu za 08/2014 9,60    
129/14 14246 19.09.2014 Jozef Špigeľ -VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov 33748845 Kontrola, oprava,nastavenie a úradné overenie váh v ŠJ 171,00   37/14
130/14 21419683 24.09.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718 Odborná publikácia
Problémové dieťa č.5
41,30    
131/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 09/2014 17,92    
132/14 21420584 02.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova
12-14, 811 08 Bratislava
35908718 Časopisy Zvedavček 2014/15 50,40    
133/14 2119067782 03.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné a stočné 24.6.-18.9.2014 463,37    
134/14 4434020501 06.10.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 10/2014 31,00    
135/14 214823 06.10.2014 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Odborná prehliadka výťahov 2xMB 100 kg 33,41   36/14
136/14 14367 08.10.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 09/2014 110,00    
137/14 5766712974 08.10.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 09/2014 45,25    
138/14 191014 13.10.2014 AQUA-VIVA Dušan Szabó Janošíkova 1, 040 01 Košice
 
10787186 Prev. deratizácia a dezinsekcia
1 miesta
33,00   40/14
139/14  5003235246 13.10.2014 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice 31595545 Poistka budovy 02.11.2014 -02.05.2015 170,49    
140/14 7409251441 15.10.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Hlas. služby /mobil/ 08.09.-07.10.2014 25,15    
141/14 20141065 15.10.2014 PAPIER SERVIS s.r.o. Južná tr. 66, 040 01 Košice 36577308 Balíček pre dieťa v HN 16,60   41/14
142/14 4004500109 16.10.2014 TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Teplo a TÚV 09/2014 1472,98    
143/14 233/14 17.10.2014 Abtex s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice 36600377 Pracovné odevy 763,80   38/14
144/14 1410047 17.10.2014 INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa 47078839 Učebné pomôcky 59,60   k 33/14
145/14 21421464 21.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova
12-14, 811 08 Bratislava
35908718 Odb. publikácia Dieťa a jeho svet č.25 38,91    
146/14 2014095 21.10.2014 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 36182010 Servis EZS - zmena prístupových kódov EZS 32,40   39a/14
147/14 20141370 23.10.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice-Juh 17078202 Kosba trávy,
pohrabanie a odvoz trávy
139,20   39/14
148/14 14100769 23.10.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. odpadu VŽP 3. kat.09/2014 38,40    
149/14 19231014 23.10.2014 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen 47405279 Seminár "Prac.právne predpisy v školstve 23.10.2014 33,00
zapl.06.10.2014 (pozvánka)
   
150/14 23914 27.10.2014 Abtex s.r.o Jenisejská 10, 040 12 Košice 36600377 Pracovná obuv 421,80   38/14
151/14 21422740 30.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova
12-14, 811 08 Bratislava
35908718 Odborná publikácia 38,00    
152/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 10/2014 17,92    
153/14 140575 03.11.2014 Benjamín s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice 25523414 Učebné pomôcky 280,63   43/14
154/14 1140144 05.11.2014 Ján Sirotňák
prevázka:Tlačiareň Juh
Baltická 8 040 12 Košice 17182816 Šeky pre ŚJ 76,68   45/14
155/14 31102014 05.11.2014 uni-AKTIVITY, s.r.o. Kapitulská 12 974 01 Banská Bystrica 46951687 Nerezový 1-drez 1 ks,
2-drez - 2 ks
822,42   44/14
156/14 7415470792 05.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina
9 - 11/2014
634,00    
157/14 14411 06.11.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 10/2014 110,00    
158/14 4420120433 06.11.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 11/2014 31,00    
159/14 141252 12.11.2014 RAMcom s.r.o Pri jazdiarni 1, Košice 43889395 Servis 2 PC 48,00   46/14
160/14 4767653985 12.11.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  35763469 Hlas. služby /pevná linka 10/2014 50,32    
161/14 20141816 14.11.2014 Barevné kamínky s.r.o. Požárníku 301/2a, 767 01 Kroměříž 1 26916100 Učebné pomôcky 216,00   47/14
162/14 4004500110 14.11.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Teplo a TÚV 10/2014 2 061,36    
163/14 21425042 14.11.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova
12-14, 811 08 Bratislava
35908718 Odborná publikácia 41,30    
164/14 7410221098 18.11.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  35763469 Hlas. služby - mobil
08.10. - 07. 11. 2014 
20,16    
165/14 14357 19.11.2014 EKONA SK s.r.o. Madridská 2, 040 13 Košice 46745564 Seminár - VO a elektr. trhovisko 32.00
zapl.14.11.2014 (pozvánka)
   
166/14 14110523 20.11.2014 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. odpadu VŽP 3. kat. 10/2014 38,40    
167/14 9214 24.11.2014  Ladislav Šoltés Ružínska 13, 040 11 Košice 37264478 revízia kuchyne 248,22   49/14
168/14 20141272 28.11.2014 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná tr. 66, Košice 36577308 výtvarný a papiernický materiál 253,82   50/14
169/14 5111400674 28.11.2014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Juž.nábrežie 13, Košice 44518684 Zabezpečenie regulácie energií r. 2014 367,69    
170/14 0048333187 SK 16.1.2014 ANTIK Telecom, s.r.o Čárskeho 10, Košice 36191400 Internet 11/2014 17,92    
171/14 14506 02.12.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 zabezp.postupu a procesu VO r. 2014 992,00    
172/14 1402001204 02.12.2014 SOFT-GL Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Aktual.+servis programu ŠJ4 28.11.2014 - 28.11.2015 39,24   52/14
173/14 244500467 04.12.2014 Musicality, spol. s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava 46087818 keyboard so stojanom a slúchadlami-grant 200,00   54/14
174/14 21426456 05.12.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Heydukova
12-14, 811 08 Bratislava
35908718 Odborná publikácia 37,91    
175/14 21506954 05.12.2014 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 36174319 Učebné pomôcky - grant 288,90   53/14
176/14 14457 10.12.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 11/2014 110,00    
177/14 14501 10.12.2014 Stredisko služieb škole Tr. SNP 48/A, Košice 35540419 Sprac. finan. účtovníctva a PaM 12/2014 110,00    
178/14 4768603192 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  35763469 Hlas. služby /pevná linka/ 11/2014 51,76    
179/14 14120400 11.12.2014 INTA s.r.o Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuch. odpadu VŽP 3. kat. 11/2014 38,40    
180/14 2014131 11.12.2014 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 36182010 Periodická revízia systému  EZS 90,00   51/14
181/14 2119306299 12.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné a stočné 18.9. - 03.12.2014  576,52    
182/14 1222714 15.12.2014 TOPlast a.s. Werferova 1,
040 01 Košice
36213241 Lavička na školský dvor
vrát. osadenia
220,00   55/14
183/14 140013 15.12.2014 Built-in s.r.o. Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty 47583631 Drevené obloženie radiátorov do troch tried 5 200,00   48/14
184/14 4004500111 16.12.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Teplo a TÚV za 11/2014 2 441,53    
185/14 7411191076 16.12.2014 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  35763469 Hlas. služby /mobil/ 11/2014 20,16    
186/14 2314 19.12.2014 Peter Matia
vodoinštalatérstvo
Čordákova 26, Košice 040 23 17170672 Vodárenské opravy
v MŠ
234,48   56/14
187/14 4280018036 30.12.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčt.fa za obdobie: 1.1.2014-18.12.2014 - 5,86