MŠ zmluvy 2014

 

Číslo zmluvy    

Predmet           zmluvy

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

PDF
01/2014  "Odstránenie havar. stavu múrov - pavilón č.2"

BONAM s.r.o. 

Zimná 185/75, Novosad 076 02,

03.03.2014 PDF
  Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. OZ Stredisko služieb škole, Tr. SNP  48/A 040 11 Košice 28.04.2014 PDF
  Dodatok číslo 1           k poistnej zmluve č. 5003235246 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  26.05.2014 PDF
  Dodatok č. 1/2014 k zmluve č. 1080071216
o dodávke a odbere  tepla a TÚV
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského č. 7, 040 01 Košice  16.06.2014       PDF
  Zmluva o účasti na projekte č. 30187/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods.2 Obch.zák. Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11,
850 05 Bratislava
16.06.2014  PDF 
01402014 Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zápisnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 813 30 29.7.2014 PDF
  Zmluva o dielo (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) CUBS, s.r.o. Masarykova č. 21, 040 01 Košice 18.8.2014 PDF
02 2014 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Ľubomír  Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice
 
23.09.2014 PDF
01 2014 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Vzdelávacia ustanovizeň,

Tr. SNP 42, 974 01

Banská Bystrica

26.9.2014 PDF
441 9005334 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb  Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  25.10.2014 PDF
23/2014 Zmluva o poskytnutí grantu uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka Fond zdravia mesta Košice, n.f.
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
26.11.2014 PDF
50512014 Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zápisnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 813 30 11.12.2014   PDF  
  Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2015 - príloha č. 6 k zmluve č. 1080071216 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského č. 7, 040 01 Košice 16.12.2014 PDF