Int. číslo objednávky

Dodávateľ

Predmet

Dátum vystavenia

Schválil

Poznámka

1/13

Peter Matia, Čordákova 26, Košice

Vodárenské práce

18.1.2013

Šipošová

 

2/13

Elektroservis VV, s.r.o.,Čemernianska 50,             Vranov n.T.

Oprava elek.trojtrub.pece a komb. sporáka

11.2.2013

Šipošová

 

3/13

Haspotex Jana Stulančáková, Ondavská 19, Košice

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

25.2.2013

Šipošová

 

4/13

Haspotex Jana Stulančáková, Ondavská 19, Košice

Činnosť technika BOZP a PO na rok 2013

25.2.2013

Šipošová

 

5/13

RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice

Tonery XEROX 2ks a CANON 2 ks                       a servis 4 PC

11.3.2013

Šipošová

 

6/13

Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Registrácia domény

21.3.2013

Šipošová

 

7/13

LIFTEX  s.r.o., Južná tr. 117,    Košice

Odborná prehliadka a servis  2 výťahov MB 100 kg

25.3.2013

Šipošová

 

8/13

Sklenárstvo Betty, Trnkova 70, Košice

Vysklenie a zasklenie pergolového skla  

27.3.2013

Šipošová

 

9/13

STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/a, Bratislava

Učebné pomôcky

4.4.2013

Šipošová

 

10/13

HOBLA H Slovensko, s.r.o., Ku Bratke 1, Levice

Telovýchovné učebné pomôcky

10.4.2013

Šipošová

 

11/13

Makra Slovakia s r.o., Žilinská 775/2, Považská Bystrica 

Učebné pomôcky

11.4.2013

Šipošová

 

12/13

BASK, Gravel s.r.o., Palackého 27, Košice

Riečny piesok do dets. pieskovísk do MŠ 6 t

17.4.2013

Šipošová

 

13/13

BPMK a.s., Južné nábrežie 13, Košice

Revízia plynových zariadení 

17.4.2013

Šipošová

 

14/13

Webnode AG,Gartenstrasse3, 6304 Zug

Prémiové služby Mini na 1 rok

18.4.2013

Šipošová

 

15/13

BPMK a.s., Južné nábrežie 13, Košice

Revízia prenosných spotrebičov

19.4.2013

Šipošová

 

16/13

"VŠE PRO DITE", Radek Brodský                              J.Pruchy 2910/381, Most

Edukačné učebné pomôcky

29.4.2013

Šipošová

 

17/13

BPMK a.s., Južné nábrežie 13, Košice

Regulácia kúrenia - ukončenie a zahájenie sezóny

3.5.2013

Šipošová

 

18/13

Peter Matia Vodoinštalatérstvo, Čordákova 26, Košice

Vodárenské práce

3.5.2013

Šipošová

 

19/13

ARES spol. s r.o., Banšelova 4, Bratislava

Detské časopisy na šk. rok 2013/14

3.5.2013

Šipošová

 

20/13

Ladislav Šoltés, Ružínska 13, Košice

Odborná prehliadka a skúška elektr. zar.v MŠ

6.5.2013

Šipošová

 

21/13

Canis Slovakia s.r.o., Priemyselná 2, Košice

OOPP

22.5.2013

Šipošová

 

22/13

PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná tr. 66, Košice

Kancelársky materiál

04.06.2013

Šipošová

 

23/13

PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná tr. 66, Košice

Papiernický a výtvarný materiál

04.06.2013

Šipošová

 

24/13

PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná tr. 66, Košice

Čistiace prostriedky MŠ

04.06.2013

Šipošová

 

25/13

PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná tr. 66, Košice

Čistiace prostriedky ŠJ

04.06.2013

Šipošová

 

26/13

TOPlast a.s.,Werferova 1, Košice

Detská plastová šmýkľavka

06.06.2013

Šipošová

 

27/13

NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice

Skrinka na výtv. pomôcky 2 ks a skrinka na knihy 2 ks

06.06.2013

Šipošová

 

28/13

RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice

NOD 32 update 1PC/2roky

11.06.2013

Šipošová

 

29/13

ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica

Tlačivá

14.06.2013

Šipošová

 

30/13

CUBS, s.r.o. Masarykova č. 21, Košice

Aktualizácia bezp. projektu IS

18.06.2013

Šipošová

 

31/13

DOMOS SLOVAKIA  s.r.o., Juž.tr.48, Košice

Koberec a kúpeľ. podlahovina

24.6.2013

Šipošová

 

32/13

DATART INTERNAT., Aupark, Nám. oslob. Košice

Rádiomagnetofóny 3 ks

25.6.2013

Šipošová

 

34/13

Elektroservis VV, s.r.o.,Čemernianska 50,  Vranov n.T.

Ohranný kryt na univerzálny robot

25.6.2013

Šipošová

 

34a/13

ALARMTEL SK s.r.o., Krátka 367/5, Ždaňa

Servisné opravy na signal. zariadení v MŠ

16.8.2013

Šipošová

 

35/13

RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice

Oprava počítača

26.8.2013

Šipošová

 

36/13

DERATEX-EKO, Pokroku 16, Košice

Preventívna deratizácia priestorov MŠ

18.10.2013

Šipošová

 

37/13

"BOBOR" s.r.o., Čárskeho 7, Košice

Vypracovanie špecifikácie stav. prác

28.10.2013

Šipošová

 

38/13

ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava

Komplexná šk.agenda na 12 mes. - 

18.11.2013

Šipošová

 

39/13

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice

Aktualiz.programu "Školská jedáleň" na 1 rok

22.11.2013

Šipošová

 

40/13

ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, Ždaňa

Revízna činnosť na systéme EZS

22.11.2013

Šipošová

 

41/13

Ladislav Šoltés, Ružínska 13, Košice

Odborná prehliadka a skúška elektr. zar.v ŠJ

22.11.2013

Šipošová

 

42/13

Ladislav Šoltés, Ružínska 13, Košice

Odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia na objekte MŠ

22.11.2013

Šipošová

 

43/13

ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 B. Bystrica

Tlačivá

03.12.2013

Šipošová

 

45/13

TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice

Obloženie kolotoča

04.12.2013

Šipošová

 

46/13

Peter Matia, Čordákova 26, Košice

Vodárenské opravy

09.12.2013

Šipošová

 

47/13

Prokaf, spol. s r.o., Chleborádova 17, Brno

Nerezový dvojdrez 3 ks

17.12.2013

Šipošová

 

48/13

PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná tr. 66, Košice

Papiernický a výtvarný materiál

19.12.2013

Šipošová