Číslo zmluvy

Predmet zmluvy

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

PDF

1551350/KE-2006

 

Zmeny v zmluve o posk. služby tech. ochrany objektu 

KR PZ v KE, Kuzmányho 8, KE 

9.1.2013

PDF

 

 

Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, Košice

9.5.2013

PDF

 

Zmluva o dielo

CUBS, s.r.o. Masarykova 21, Košice

28.6.2013

PDF

 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava

1.7.2013

PDF 

 

Dodatok č.1 k zmluve o č. 1080071216

TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice

15.7.2013

 PDF 

01 2013

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Vzdelávacia ustanovizeň,

Tr. SNP 42, 974 01

Banská Bystrica

25.9.2013

PDF 

02 2013 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Ľubomír  Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice

25.9.2013 PDF
  Zmluva o dielo

Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A

040 01 Košice

14.11.2013 PDF
30-000077111PO2013 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpad. vôd a vôd z povrch. odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
02.12.2013 PDF
01/2013 ZMLUVA O DIELO
„BOBOR“ - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA
A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. Čárskeho 7, 040 01 Košice
16.12.2013 PDF
112/2013

Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu

H+EKO, spol. s r.o., Spišské námestie 3 Košice, 

17.12.2013 PDF
  Zmluva o združenej dodávke plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 31.12.2013 PDF