2012

 

Por. č.

Predmet zmluvy

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

PDF

01/2012

 

 

 

02/2012

Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2012

 

Dodatok č.1 k zmluve o č. 1080071216

 

TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice

 

TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice

 

 

 

 

10.02.2012

 

 

 

17.05.2012

PDF

 

 

 

PDF

03/2012

Zmluva č. 01 2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Vzdelávacia ustanovizeň,

Tr. SNP 42, 

974 01

Banská Bystrica

20.09.2012

PDF

04/2012 Zmluva č. 02 2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Ľubomír  Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice

20.09.2012 PDF
05/2012 Zmluva o poskytovaní vybraných činností 052/Z/2012 Bytový podnik mesta Košice, s.ro. 29.09.2012 PDF
06/2012 Zmluva o výpožičke Rod.združenie pri MŠ Palárikova 22, 040 01 Košice 15.11.2012 P DF