Podporte našu materskú školu :-) 2 % z dane

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov máte možnosť aj v tomto roku darovať časť zo svojej zaplatenej dane za účtovne obdobie r. 2022 vo výške 2 %. Túto možnosť môžu využiť fyzické osoby i právnické osoby. Uvedená časť dane nie je navýšením vašej dane. To znamená, že 2 % z Vašej už zaplatenej minuloročnej dane podľa Vášho rozhodnutia odvedie príslušný daňový úrad na našu organizáciu.

Tlačivá (Vyhlásenie pre zamestnancov a Potvrdenie o zaplatení dane) využívajú daňovníci s príjmami      zo závislej činnosti, ktorým zamestnávateľ na požiadanie vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň       z týchto príjmov. V ostatných prípadoch (podnikatelia, živnostníci,..) je takéto vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

Tlačivá pre fyzické osoby sú k dispozícii u triednych učiteliek, sú zverejnené v sekcii Tlačivá     a žiadosti a v nasledujúcom odkaze

Vyhlásenie 2022.pdf.

Po vyplnení môžete príslušné tlačivá odovzdať priamo na DÚ alebo triednym učiteľkám. Vyplnené tlačivá v prípade potreby zašle vedenie školy na daňový úrad v danom termíne do 30.04.2023.

Ď A K U J E M E .