2% z dane pre MŠ

 
Tlačivo si môžete stiahnúť tu Vyhlásenie 2019.pdf
 
Povinnou prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vydá zamestnávateľ.
 
 
Výbor OZ  a kolektív MŠ