Zápis detí do Materskej školy

22.03.2013 23:42

 Každoročne uskutočňujeme

 

zápis do MŠ v termíne od 15.2. do 15.03. 

 

 

Zápis sa realizuje v tomto uvedenom termíne počas určených

piatich kalendárnych dní a to osobne

na riaditeľstve MŠ.

 Oznámenie o zápise je zverejnené každoročne na budove

školy k 15.2. príslušného roka aj s podmienkami o prijatí do MŠ.